zaterdag 27 maart 2010

De Liefdesbooster, een experiment in Het Veld

Er is een experiment gaande, Er wordt sinds 21 maart ( op afstand) de frequentie van liefde naar een steeds grotere groep mensen gestuurd, en daar zijn heeeeeel veel mensen voor nodig.U kunt zich opgeven aan het eind van dit artikel.


Wat is de bedoeling? Wij weten dat het mogelijk is via "Het Veld", "de Akasha", Het Nulpuntveld informatie te vergaren en te verzenden. Zo is lijkt het ook mogelijk, de frequentie van liefde via tv, radio en het GSM net te verzenden, alleen wordt dat niet gedaan! Wat er wel wordt gedaan is te lezen in het volgende >

De Liefdesbooster
Liefdesenergie heractiveren

Waarom voelen we pas liefde stromen wanneer we verliefd worden op de ander of onszelf?
Liefde is een van de zuiverste en meest gewaardeerde ervaringen, die we als mens ondervinden. Liefde kan alleen onvoorwaardelijk stromen wanneer u daar voor openstaat.
>De Liefdesbooster heft de aanwezigheid van uw blokkades op. Hierdoor heractiveert uw liefdesenergie, zodat liefde weer in uw lijf en leven gaat stromen.

Gedurende drie maanden krijgt u, op afstand, iedere dag de frequentie van liefde toegezonden.

Kosten: geen.

Meer info, volg de link of druk op de banner

Geen opmerkingen:

Een reactie posten