maandag 22 november 2010

Blog is verplaatst naar Orthelius.info

Deze blog is verplaatst naar http://orthelius.info, de blog alhier op http://orthelius.blogger.com wordt niet meer bijgehouden

Read more...

vrijdag 19 november 2010

Nog meer corrupte zaken die de kop opsteken vanuit ons ""vertrouwelijk"" aangestuurd machtsysteem

Nog meer corrupte zaken die de kop opsteken vanuit ons ""vertrouwelijk"" aangestuurd machtsysteem. Wie trapt er nog in? Het volk een zogenaamde pandemie aanpraten om ons vervolgens te laten vaccineren met een giftige cocktail dat een zogenaamde verzonnen varkensgriep zou moeten weren. Het gevolg is dat we juist ziek worden van het vaccin zelf!! Beste mensen, deze truc is ook gedaan met de zogenaamde polio uitbraak, NA de vaccins werden de mensen ziek terwijl er helemaal geen polio uitbraak in eerste instantie was. Maar niemand legt deze link! Het ziekmakende goedje zat gewoon in het vaccin zelf! En zo is het met alle medicijnen en vaccinaties, er zit GIF in en het maakt je ziek op termijn. Wordt bewust wat er gaande is en kijk eerst WAT het is en WAT het doet. Kwik is bijvoorbeeld het meest giftige goedje op deze planeet. Kijk ook eens op www.verontrustemoeders.nl en woon een lezing bij.

Zembla: griepprik is onnodig
19 november 2010
Het programma Zemblaonderzocht nut en noodzaak van de jaarlijkse griepprik. Vier miljoen Nederlanders worden ingeënt, en denken daarmee klaar te zijn voor de naderende winter. Maar de prik werkt niet of nauwelijks. En de artsen die ‘m adviseren hebben ook nog eens sterke banden met de farmaceutische industrie.
Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Gezond Verstand wint van Farmaceutische Industrie
Thursday, 18 November 2010 12:41

Schertsonderzoek
CAPELLE A/D IJSSEL – De Mexicaanse griepvaccinatie is sterk bekritiseerd. De advisering door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Nederlandse Gezondheidsraad zou beïnvloed zijn door farmaceutische bedrijven die pillen en vaccins verkopen. Voormalig minister Klink beloofde een onafhankelijk onderzoek.
Honderden miljoenen euro’s werden over de balk gegooid aan ingekocht vaccin. De Gezondheidsraad adviseerde zelfs twee vaccins per Nederlander in te slaan. De raad stond daarbij sterk onder invloed van viroloog professor Osterhaus en directeur Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Onder invloed van Osterhaus adviseerde de Gezondheidsraad eerder om als enig land in Europa, gezonde mensen niet vanaf 65 jaar te vaccineren, maar reeds vanaf 60 jaar.
Ook op advies van de Gezondheidsraad werden massaal Tamiflu-tabletten ingekocht, die volgens de Europese registratieautoriteit EMA geen aangetoonde bescherming tegen griep bieden en die inmiddels niet ongevaarlijk zijn gebleken. Japanners slikten ze massaal en dat veroorzaakte de dood van ten minste 120 mensen.
De kritiek op de Mexicaanse griepvaccinatie verstomde nadat voormalig minister Klink een onafhankelijk onderzoek beloofde. Dat is bijna 1 jaar geleden. Wat is er sindsdien gebeurd?
De Raad van Europa heeft een rapport uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat mensen met lucratieve bindingen met de farmaceutische industrie meebeslisten over adviezen die miljarden hebben gekost. Volgens het rapport verruimde de WHO kort tevoren de omschrijving van pandemie, wat staat voor ernstige wereldwijde epidemie.
Op die manier kon een onschuldige epidemie worden uitgeroepen tot pandemie. Vervolgens betekende dat de inwerkingtreding van miljardencontracten voor de levering van vaccin op grond van eerder gemaakte afspraken.
De kritiek richt zich dus op de advisering door WHO en Gezondheidsraad. Voor minister Klink en voor de uitvoering van de campagne bestond niets dan lof. Hij had geen andere keuze dan de uitgebrachte adviezen op te volgen.
Onder druk van de kritiek zegde Klink het onafhankelijke onderzoek toe. De aanbesteding is nu eindelijk gegund aan bureau Berenschot. Bij lezing van de opdracht blijkt dat geen kosten-batenanalyse zal worden gemaakt. Dat is begrijpelijk, want er zijn geen baten aan te wijzen. Influenzavaccinatie geeft, anders dan veel mensen denken, geen aangetoonde vermindering van sterfte. Zelfs Osterhaus heeft dat expliciet gesteld in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Knappe marketing
Wetenschappers verheffen thans hun stem tegen het niet bewezen nut van influenzavaccinaties en dringen aan op deugdelijk onderzoek. Griepvaccinatie werd geïntroduceerd met hulp van knappe marketing. Die schermde met een hogere sterfte onder de gehele bevolking in tijden dat het influenzavirus rondwaart. Maar er circuleren dan honderden virussen en de oversterfte kan ook berusten op geheel andere oorzaken.
Maar nu de adder onder het gras. De adviezen van Gezondheidsraad en WHO blijken niet betrokken te mogen worden bij het onderzoek, aldus de aanbestedingsopdracht van de minister. Dat nu maakt het onderzoek van Berenschot zinloos. Alle kritiek richt zich immers op die adviezen en die kritiek was aanleiding voor het onderzoek. Het enige wat onderzocht kan worden, is de uitvoering van de uitstekend verlopen vaccinatiecampagne. De uitkomst laat zich raden. Is hier sprake van een listig bedachte doofpot?
Gelukkig verrichten ook anderen onderzoek. Deze week presenteert het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin een eigen evaluatie. Hopelijk is dat een goed alternatief voor dit schertsonderzoek.
Hans van der Linde
Huisarts te Cappelle a/d IJssel.
Bron: Wuz.nl (Het artikel is inmiddels verwijderd door de Telegraaf)
Bron: http://www.niburunews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=211:gezond-verstand-wint-van-farmaceutische-industrie&catid=14:radiation&Itemid=33

Read more...

na 5 jaar komt men er achter: straling velt bomen, chemtrails moeten stoppen

Jaaaren geleden, toen wij nog voor gek versleten werden, was het voor ons normaal om te geloven, sterker nog te weten dat straling afkomstig van umts en wifi e.d. slecht is voor bomen. En mensen overigens, maar dat wordt (nog) niet erkend. Enkele landen uitgezonderd (newzealand, oostenrijk) waar de stralingsnormen diep onder Nederlands nivo liggen.
Maar nu is het ineens wel waar, het is bewezen maar TNO blijft ontkennen!

Bomen ziek door draadloze netwerken

Bij het onderzoek van Wageningen werden essen en maïsplanten blootgesteld aan straling van draadloos internet. Bladeren gingen een loodglansachtige kleur vertonen, opgevolgd door verdroging, bladsterfte en achterblijvende groei.

Daarmee zijn niet alle ziekte verschijnselen verklaard, maar wel een deel.

Wageningen pleit na de zorgwekkende conclusies nu dan ook voor een uitgebreider vervolgonderzoek. Zo zou gekeken kunnen worden of een appel van een zieke boom nog wel gegeten kan worden, of wat de economische gevolgen zijn.

TNO, dat ook een bijdrage aan het onderzoek leverde, neemt afstand van de voorlopige conclusie dat straling de veroorzaker van ziekte is. „Er is onvoldoende bewijs,” aldus een woordvoerder.

Bron: http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Bomen101120.htm
Bron: http://www.telegraaf.nl/digitaal/8263833/__Bomen_ziek_door_draadloze_netwerken__.html?sn=digitaal

Leven de gekken der aarde. Gekken, dronkaards en kinderen hebben altijd gelijk!
Bron: http://nulpuntenergie.net/index.php/woonbiologie/404-tu-delft-a-tno-invloed-straling-op-bomen


Ook chemtrails zijn al jaren bekend bij de gekken, zwevers en conspiristen, maar nu blijkt het ineens toch waar te zijn:

Einde chemtrails nabij? VN wil verbod op geo-engineering

De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) is afgesloten met een belangrijke beslissing: de 193 lidstaten spraken af dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group.

Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden.

De overeenstemming borduurt voort op het verbod uit 2008 op het uitoefenen van geo-engineering activiteiten in de oceanen. Het akkoord maakte abrupt een eind aan een veelzijdigheid aan mislukte experimenten, zowel privaat als publiek, om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan in de oceanen door voedingsstoffen over het wateroppervlak te verspreiden.

Sinds die tijd is de aandacht gericht op het blokkeren van een percentage van de zonnestraling (Solar Radiation Management) door middel van grootschalige interventies in de atmosfeer, stratosfeer en in de ruimte waardoor de temperatuur en neerslagpatronen wereldwijd zouden veranderen.

De delegaties in Nagoya, Japan begrijpen nu de potentiële risico’s van het testen of toepassen van geo-engineering technologieën. Na vele lange nachten kwamen de aanwezigen tot een overeenstemming en aanstaande vrijdag wordt het besluit voorgelegd aan de voltallige commissie. De voorzitter van de onderhandelingen over het klimaat en biodiversiteit noemde de eindversie van het besluit een ‘zeer gevoelig compromis’.

“Deze beslissing is een overwinning voor het gezonde verstand en is genomen als voorzorgsmaatregel,” zei ETC Group directeur Pat Mooney. Beslissingen aangaande geo-engineering kunnen niet worden gemaakt door kleine groepen wetenschappers uit een kleine groep landen die vervolgens zelf richtlijnen opstellen voor het knoeien met de Aarde. De wereld heeft nu collectief besloten dat toekomstige overwegingen met betrekking tot geo-engineering worden genomen binnen de Verenigde Naties, waar alle landen een zetel hebben.

Belangrijkste uitkomsten zijn dat geen enkele klimaat-gerelateerde of geo-engineering activiteit de biodiversiteit op Aarde mag beïnvloeden, totdat in kaart gebracht is wat de mogelijke gevolgen zijn. Elke vorm van technologie die nadrukkelijk zonnestralen blokkeert of die op grote schaal beslag legt op de koolstofdioxide in de atmosfeer en zo de biodiversiteit mogelijk beïnvloedt zou moeten worden gezien als een vorm van geo-engineering en is derhalve relevant voor het Biodiversiteitsverdrag. Dit betekent dat al deze activiteiten bij wet verboden worden.

In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC).

Read more...

woensdag 10 november 2010

Belastingvrijstelling vrijmetselaars doet mijn samenzweringshart wederom sneller kloppen!

Natuurlijk zit hier een luchtje aan. Het kan toch niet zo zijn dat dit goede doel als het ware ook een godsdienst cq kerkgenootschap is? Het is vast werk van een stelletje PvvDers. Die ervan houden lekker geheim te doen. En de "Opperbouwmeester des Heelals"  die lachen in hun vuistje.

De telegraaf doet kond van het volgende bericht:
AMSTERDAM - De Orde van Vrijmetselaren hoeft voortaan geen belasting meer af te dragen over ontvangen giften. Het genootschap staat sinds gisteren te boek als goed doel.
Staatssecretaris Weekers (Financiën) liet weten dat hij zijn cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft ingetrokken. Hiermee staakt de bewindsman zijn jarenlange verzet. Met als gevolg dat het gezelschap definitief het etiketje 'algemeen nut beogende instelling' krijgt opgeplakt. Het kan nu aanspraak maken op allerlei fiscale voordeeltjes.

De orde is een 'religieus' gezelschap voor uitsluitend mannen, dat nadenkt over belangrijke levensvragen. Het staat bekend als een elitaire club voor onder anderen politici, schrijvers en cultuurfilosofen. Ons land telt ongeveer 6000 vrijmetselaars. De bijeenkomsten zijn veelal besloten.

Belastingexpert Monique Ligtenberg van Fiscaal Up to Date noemt het toekennen van de anbi-status opmerkelijk. "Het gaat hier niet om een goed doel als het Rode Kruis of de Dierenbescherming. Het genootschap maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen en dient nou niet bepaald een algemeen belang."


De Quote gaat er verder op in:

Vrijmetselarij vindt broeder in Gerechtshof
Vrijmetselarij vindt broeder in Gerechtshof
Sappig nieuws voor alle complotdenkers onder u; de vrijmetselarij in Nederland is door het Gerechtshof in Den Haag gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), lees: goed doel. Daarom kan deze geheimzinnige genootschap, met vele vertakkingen door het hele land, nu aanspraak maken op een fikse fiscale korting op erfenissen, schenkingen en giften. De wet schrijft voor dat sinds 2008 kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen in aanmerking komen om als ANBI te worden gekwalificeerd. De Orde van Vrijmetselaren zag haar kans schoon, omdat zij zichzelf als levensbeschouwelijk ziet. Maar de ANBI-aanvraag werd door de Belastingdienst afgewezen. Om als ANBI gekwalificeerd te worden – zoals Greenpeace, War Child en het Rode Kruis – moet een instelling namelijk aan verschillende voorwaarden voldoen, waaronder dat het voor minstens 90% zich inzet voor het algemeen belang. Vandaar dat bijvoorbeeld een sportvereniging geen ANBI is, omdat het slechts het belang van haar leden behartigt. Maar de broederschap, waarvan aangenomen wordt dat ook een onbekend aantal Quote 500-grootheden daarin gezelschap houden net als wijlen Frits Philips en wijlen Albert Heijn senior ooit deden, was door de afwijzing van de fiscus niet uit het veld geslagen en tekende bezwaar aan. De rechtbank in Den Haag verklaarde het bezwaar gegrond, waarop de Belastingdienst in hoger beroep ging. Het Gerechtshof gaf de vrijmetselaren echter wederom gelijk. De vrijmetselarij, wat in de volksmond toch vooral als een geheimzinnig clubje notabelen bekend staat, wordt door het Hof namelijk als een vorm van religie aangemerkt. Het Hof kreeg daarbij de behulp van Prof. Dr. A.W.F.M. Van de Sande, emeritus hoogleraar Vrijmetselarij aan de Leidse Universiteit (een stoel die door de Orde van Vrijmetselaren is gesticht en wordt gefinancierd), die stelt dat de vrijmetselarij het heilige weergeeft in haar symbool ‘Opperbouwmeester des Heelals’ en dat alle werkzaamheden in de loge plaatsvinden ter ere van dat symbool. De maçonnerie kan dus nu fijn schenkingen doen en met giften strooien zonder daarvoor belasting te betalen. Bovendien kunnen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Bron: http://geld.nl.msn.com/miljonairs/quote.aspx?cp-documentid=155057619

Read more...

maandag 1 november 2010

sociale contactensites worden omzeep geholpen door a-sociaal rechtse mediagiganten

De wraakactie van de rechtse media en multinationals gaat gewoon door. In het vorige knip en plak blog ging het over de overnamen van milieuvriendelijke energie door energiegiganten en dan de boel weer op de fles doen.

Vandaag is het nieuws dat de Telegraaf de socialmedia site Hyves heeft overgenomen. Het gaat allang niet meer om de privicy van de gebruikers of de marketing. Het wordt straks heel gemakkelijke om de knop om te draaien. Het licht uit de doen.
Het grote geld blijft aantrekkelijk gemakkelijk voor sommige susjetten om macht uit te oefenen en is ondergeschikt aan wat de mensen willen.

Voorlopig delete ik mijn hyves account niet, blijf gewoon als undercover spioneren.

Reacties via @orthelius twitter

Read more...

zondag 31 oktober 2010

Energiemaatschappijen draaien nek om van duurzame technieken

NUON DOET ZONNECELFABRIEK HELIANTHOS VAN DE HAND

Afglopen mei deed Nuon, nu al weer een tijdje in handen van het Zweedse Vättenvall de aankondiging investeerders te zoeken voor hun zonnecelfabriek Helianthos. Het laatste nieuws hierover zorgt echter voor grote commotie bij overheden en werknemers van Helianthos. Tegen alle afspraken met de provincie Gelderland in, die o.a. de bouw van de eerste proeffabriek in de Kleefse Waard met 7 miljoen subsidieerde, wordt de zonnecelfabriek alsnog verkocht. Eén van de voorwaarden voor de Gelderse aandelen van Nuon, was de afspraak met Vättenfall dat duurzame energie een grote rol zou blijven spelen in het beleid van de nieuwe eigenaar van Nuon. Een behoud van Helianthos in Arnhem hoorde daarbij, met uitzicht op groei naar de daadwerkelijke fabriek met tenminste 150 lokale arbeidsplaatsen.
Er moet echter 200 miljoen euro in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe fabriek gestopt worden. Dat wil of kan Vattenfall/Nuon niet zelf bekostigen en ze zoekt daarom investeerders. Reden voor de commotie nu is dat een Chinese investeerder, Hanergy, zich gemeld heeft. Dezeinvesteerder wil de fabriek in China plaatsen om snel en goedkoop expertise in eigen land te kunnen ontwikkelen en gebruik te maken vanhet gunstige investeringsklimaat dat de Chinese overheid gecreëerd heeft voor zonne-energie ondernemers. Dat is buiten de afspraak van deprovincie om en die eist nu zijn geld terug.

Het verhaal heeft echter een groter stekelig staartje.Behalve de 7 miljoen van de Gelderse provincie die in de proeffabriek zijn gestoken is er ook nog eens 15 jaar ontwikkeling aan deze state of the art technologie vooraf gegaan. Ontwikkeling door o.a. TNO en technici van de Universiteit van Utrecht. Allemaal belastinggeld dat de overheid maar wat graag inontwikkeling stopte van innovatieve technologieën. Jammer dat er dan geen positief ondernemers klimaat gecreëerd wordt voor het in de praktijk toepassen van die duurzame technieken waar jarenlang met gemeenschapsgeld aan ontwikkeld is.

Voor een 15 miljoen gaat de fabriek nu naar China en anders ligt een sluiting in het vooruitzicht. Precies volgens het boekje van de niet duurzame energiemaatschappijen, die graag duurzame technieken opkopen om ze de nek om te draaien, zoals Shell ook al deed met ShellSolar,het probeerde met Helianthos, waar het eerder deels eigenaar van was, Delta met Solland Solar nu probeert en Vättenfall met een Helianthos een poging gaat doen om het van het podiun te laten verdwijnen. Wie zal dit veelbelovende project oppakken? Immers velen in Nederland stelden hun zonne-energie aankopen uit, want…straks is die goedkope zonnefolie van Helianthos er! Volgende maand zullen we verder berichten omtrentdeze spannende ontwikkelingen.

Bron: http://www.energieoverheid.nl/2010/10/nuon-wil-zonnecelfabriek-helianthos-afstoten/
Bron: Free Energy Newsletter Nr 17 http://www.freeenergycompany.nl/

Read more...

woensdag 27 oktober 2010

Het Hele Verhaal deel 1,2,3 en 4 van de totale geschiedenis

Het Hele Verhaal gaat over zaken die wij heel gewoon vinden, maar eigenlijk helemaal niet echt begrijpen, zoals leven, bewustzijn en tijd. Natuurlijk omvat het Hele Verhaal ook de totale geschiedenis (van begin tot eind, dus ook inclusief het heden en de nabije toekomst). En uiteraard heeft het ook alles met onszelf te maken (zelfkennis, zuiverheid en gezondheid). Johan vertelt in het Hele Verhaal hoe alles precies met alles samenhangt, inclusief de zogenaamde Oerknal, God, Duivel, Annunaki, Atlantis en de Illuminati. Hij doet dat als wetenschapper, dat wil zeggen feitelijk, logisch en waarheidsgetrouw. Hij vraagt met klem geen woord van zijn verhaal te geloven en alles daaruit zelf te verifiëren!
Het geloof heeft al veel te veel ellende veroorzaakt op deze planeet, zowel geloof in religies als in de overheid.

"Het Hele Verhaal" deel 1

"Het Hele Verhaal" deel 1 from WDROTV on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 2

"Het Hele Verhaal" deel 2 from Anarchiel on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 3

"Het Hele Verhaal" deel 3 from Anarchiel on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 4

"Het Hele Verhaal" deel 4 from WDROTV on Vimeo.

Read more...

woensdag 13 oktober 2010

Jordan Maxwell: de kerk is de wortel van alle kwaad

Jordan Maxwell – Close Encounters and other stories 
I recently had the great privilege of talking with Jordan Maxwell, fresh after our May 2010 visit to the Vatican, about some of his personal stories and experiences – some of which are astonishing by any standards. One or two he had told in his September 2009 Interview with Project Camelot, but the majority are new. He has shared these with the public before. There’s nothing here about the workings of the Illuminati or the New World Order. Instead you’ll be watching Jordan presenting a series of extraordinary and fascinating personal experiences – any one of which would be significant to most people watching this video – but Jordan has MANY. Kick back and enjoy the presentation. Much of this is new material. NOT to be missed.


Read more...

woensdag 22 september 2010

Den Haag herkoloniseert de Veenkolonieën via windmolens

Er ligt een plan van Den Haag om in de gemeente Borger-Odoorn 35 km aan windmolens neer te zetten. Deze windmolens zouden moeten komen te staan in het gebied dat van oudsher betiteld wordt "de Veenkolonieën van Drenthe".

Read more...

donderdag 26 augustus 2010

Europa zakt voor de lakmoesproef van de sociale samenleving

De Franse president Sarkozy heeft besloten om Roma-kampen te ontruimen en de bewoners naar Roemenië te sturen. De internationale reacties zijn lauw of zelfs instemmend. Dit komt door de hardnekkige vooroordelen die de Roma omringen en met deze openlijke discriminatie laat Europa zich van haar slechtste kant zien.
De afgelopen week werd Europa opgeschrikt door het nieuws dat Frankrijk 700 Roma uit wil zetten naar Roemenië, nadat de afgelopen weken zo’n 300 illegale kampen zijn ontruimd. De ‘repatrianten’ krijgen een vliegticket en 300 euro startkapitaal per volwassene mee (100 euro per kind). De reacties zijn op zijn zachtst gezegd lauw te noemen. De Europese Commissie houdt de zaak ‘aandachtig’ in de gaten. De Roemeense regering waarschuwt voor xenofobie en racisme (maar zwijgt over het geïnstitutionaliseerde racisme tegen Roma in eigen land, een belangrijke reden waarom zoveel Roma überhaupt hun heil elders zoeken). Bij de andere Europese regeringen is dat niet anders. Ze houden zich stuk voor stuk op de vlakte. Onze eigen demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, normaal gesproken er als de kippen bij om andere landen over discriminatie en schending van mensenrechten op de vingers te tikken, heeft de onderhandelingstafel er nog niet voor verlaten.
De desinteresse lijkt te duiden op een stilzwijgend instemmen. Wie geeft er in Europa nog om dit zigeunervolk? Italië, Denemarken, Zweden en Duitsland zijn allemaal zelf bezig op grotere en kleinere schaal Roma uit te zetten. In Italië worden zelfs van alle Roma vingerafdrukken afgenomen, zodat ze gemakkelijker op te sporen zijn. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Fransen luidkeels geprezen en verkondigt de ‘illegale criminele EU-burgers’ nóg harder aan te pakken. Duitsland is momenteel bezig 12.000 Roma, waarvan zo’n 6.000 kinderen en jongeren die in Duitsland zijn geboren en opgegroeid, terug naar Kosovo te sturen, onder het mom van slechte integratie. Of kijk eens naar nieuwe lidstaten als Tsjechië, Slowakije en Hongarije, stuk voor stuk landen waar Roma consequent van overheidswege gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden. In Hongarije zijn sinds 2008 ten minste negen Roma vermoord, vermoedelijk door extremisten, en in Slowakije zetten mensen een muur om hun dorp om de Roma buiten te houden.
Ook de Nederlandse kranten houden zich op de vlakte. Zowel het NRC Handelsblad als De Volkskrant wijdden er een redactioneel commentaar aan, maar in beide gevallen spreken de kranten eerder hun zorg uit over wat Sarkozy nog meer in het vooruitzicht heeft gesteld – namelijk de hardere aanpak van allochtone criminelen, met als zwaarste maatregel het afpakken van hun Franse paspoort – dan dat het racistisch karakter van de Roma-deportaties aan de kaak wordt gesteld. Wettelijk gezien staat Frankrijk namelijk in haar recht. Vóór de toetreding van Roemenië en Bulgarije in de EU heeft Frankrijk een wet aangenomen die bepaalt dat EU-burgers uit deze landen na 3 maanden een verblijfsvergunning moeten hebben, of anders worden uitgezet. Dat deze maatregel welhaast ontworpen lijkt om Roma legitiem het land uit te kunnen zetten, wordt nergens aangestipt.
Een slechte reputatie
Waar je ook komt in Europa, overal hebben Roma een slechte naam. Ze worden geassocieerd met criminaliteit en overlast, met bedelarij en kinderprostitutie, of het nu terecht is of niet. De grootste minderheid van Europa (circa 11 miljoen mensen) wordt in elke Europese staat gezien als de paria van de samenleving. Of het nu in Oost-Europese landen als Hongarije, Tsjechië, Slowakije of Roemenië, of in West-Europese staten is, overal worden ze bejegend met achterdocht en haat, en in vele gevallen met geïnstitutionaliseerde discriminatie. Ook het Nederlandse publiek lijkt zich in de meerderheid te scharen achter het idee dat Roma per definitie parasieten zijn en de discriminatie aan zichzelf te danken hebben. Een selectie uit de recente commentaren van reageerders:
“”Nare Maatregel”? Als je een konijn van je buren in je tuin vind breng je die toch ook terug, anders heb je er straks 100.” (Spitsnieuws)
“Ik heb vroeger ook de zigeuner ‘cultuur’ van dichtbij kunnen leren kennen. Ik kan zonder meer stellen dat er in de hele wereld geen etnische groep bestaat die zo drastisch asociaal en parasitair is; ook geen enkele die zo moeilijk te integreren valt in enige beschaving.” (NRC)
“Roma en Sinti worden wereldwijd uitgekotst en dat komt niet omdat de wereld zo slecht is. Dan blijft er maar 1 oorzaak over…” (De Volkskrant)
De reacties lijken symptomatisch voor een politiek klimaat waarin harde, openlijk racistische uitspraken (ook buiten het berucht ongenuanceerde internet) steeds vaker de kop op steken. Het is schrikbarend om te zien hoe weinig feitelijke kennis er over de Roma bestaat en hoeveel van de meningen over deze mensen gebaseerd zijn op (negatieve) onderbuikgevoelens. Vooroordelen over een complete bevolkingsgroep worden, zodra ze maar lang genoeg bestaan en wijd genoeg verspreid zijn, als feitelijke waarheid geaccepteerd. Waar rook is, is vuur. Toch?
Lessen uit het verleden
Wanneer je mensen erop wijst hoe dit in het verleden heeft uitgepakt, reageren ze hoogst verontwaardigd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken noemde een vergelijking met de deportaties van Roma in de Tweede Wereldoorlog ‘onnodig grievend’. Want, zo beargumenteerde hij, het betreft hier een uitzetting van criminelen en die mag je niet met de genocide op een bevolkingsgroep vergelijken. Dat de nazi’s in de jaren dertig en veertig dezelfde argumentatie hanteerden bij het vervolgen van Roma (naast de Joden de enige andere bevolkingsgroep waarvan de leden tijdens WOII structureel vermoord werden), daar wordt aan voorbij gegaan. Ook hoor je niemand over het feit dat na de oorlog decennialang de “Roma-holocaust” (bekend als Porajmos) met dezelfde argumenten ontkend werd, nota bene tot aan Joodse Holocaust-academici als Yeduha Bauer aan toe. De Roma worden sinds 1945, in tegenstelling tot de Joden, nog altijd systematisch achtergesteld en gediscrimineerd en weggezet als criminelen en asocialen die zich weigeren aan te passen. Op dit punt heeft Europa niets geleerd.

In 2008 verdronken twee Roma-meisjes in de zee bij Napels. De ambulance liet drie uur op zich wachten, dus werden er kleden over de lichamen gelegd zodat de badgasten ongestoord verder konden zonnen.
Ze hebben het allemaal aan zichzelf te danken. Het feit dat ze in Roemenië systematisch naar scholen voor verstandelijk gehandicapten worden gestuurd, dat ze in Hongarije en Tsjechië vermoord worden zonder dat de politie er een zaak van maakt, dat Slowakije als het moet gewoon een hek om ze heen zet, het is hun eigen schuld. Ze hebben het ook aan zichzelf te danken dat ze overal met de nek worden aangekeken, daardoor moeilijker aan een baan komen en zo wel gedoemd worden tot de sociale onderklasse.
Ik weet, het is in het huidige politieke klimaat niet sexy, maar is er dan niemand zo weldenkend om er bij stil te staan waarom ‘ze’ (alsof de ene Roma de andere is) zich zo moeilijk aanpassen? Zou dat wellicht te maken kunnen hebben met de discriminatie en haat die hen belemmert om een baan te vinden? Een goede opleiding? Een kans op een bestaan boven de absolute onderlaag van de samenleving? Dat het misschien hard nodig is dat lidstaten gaan investeren en samen gaan werken om de positie van de Roma in heel Europa te verbeteren?
Nee, natuurlijk niet. Daar win je geen stemmen mee. Dan zouden we collectief naar onszelf moeten gaan kijken. Dan moeten we onze vooroordelen, en de menselijke behoefte aan een maatschappelijke zondebok opgeven. Dan moeten we erkennen dat de collectieve afkeer van Roma misschien toch eigenlijk wel gewoon racisme is. En voor racist uitgemaakt te worden, dat is pas erg. Iemand een racist noemen lijkt onderhand een grotere zonde dan daadwerkelijk racistisch te handelen.
Dat daardoor de grootste minderheid van Europa speelbal wordt van politici die een afleidingsmanoeuvre nodig hebben, van burgers die hun angsten op de grote boze buitenwereld kwijt moeten, dat lijkt de mensen koud te laten. De oud-president van Tjechië, Vaclav Havel, noemde de omgang met de Roma ooit de lakmoesproef van de sociale samenleving. De Europese samenleving is en masse voor deze proef gezakt. Maar het ergste is misschien wel dat het ons geen moer kan schelen.

BRON: http://www.hardhoofd.com/2010/08/24/roma-haat-verenigt-europa/

Meer weten?
Over de discriminatie van Roma door heel Europa heen:
Over de huidige uitzettingen door Frankrijk en de reacties hierop:
Over de uitzettingen van 12.000 Kosovaarse Roma door Duitsland:

Read more...

zondag 8 augustus 2010

uranium is oorlog?


vondst  140.000 ton uranium in Zweden http://is.gd/e8tB6 -  dan zal  america binnenkort zweden wel komen binnenvallen

Hee mensen, zou het niet gewoon gaan om de enorme hoeveelheid uranium-erts dat in de grond van Iran ligt ??? Dat is echt een gigantisch vermogen waard aan energetische waarde… Daarmee kan je de hele financiele crisis wel 20x mee bezweren…


There are HUGE uranium mines in IRAN. The Iranian Saghand-uranium-mine has some 1,5 million tones of uranium ore.  www.iranwatch.org/wmd/wmd-nuclearupdate-2003.htm
The energetical equivalent outnumers the oil-reserves by far...
But have a look at the uranium discoveries all over the world in history:


North-Korea: Uranium discovered in 1948, the Korean war in 1950 ... and a (Bank-of-England) communist regime upon the uranium mines.
Tibet: Uranium discovered in 1949, the occupation of China in 1950 ... and the Chinese atomic weapons in 1952, http://www.123himachal.com/dharamsala/links/tibet.htm
QUOTE "Tibet has the largest high-grade uranium deposit in the world".

Birma (myamar): Uranium discovered in 1962... a militairy coup .. and a (Bank-of-England) military regime upon the huge uranium mines, http://www.dictatorwatch.org/phshows/burmafacility.html

India: Uranium discovered in 1965... India has atomic weapons .... and the uranium mines are empty (Note: India wants to have control over the Pakistanian uranium mines... watch the prelude.... the hotel bombing)


Pakistan: Uranium discovered in 1968... a militairy coup .. and a (Bank-of-England) military regime upon the uranium mines .... with atomic weapons


Iran: Uranium discovered in 1972... the shah had to fall .. and a (Bank-of-England) totalitarian regime upon the uranium mines .... http://www.gl.iit.edu/govdocs/afghanistan/Industry.html

Afghanistan: Uranium discovered in 1990... the Taliban was mining uranium-ore ... and a NATO occupation in 2003


Iraq: Uranium discovered in 1995... Saddam Hussain was mining its own uranium-ore (near Mosul, where Donald Rumsfeld has mining consessions)... . and a NATO/USA occupation in 2002


Syria: was drilling for uranium-tests in its deserts and... in october 2007... Israelian fighterplanes destroyed the drilling-test-facilities...


Slovenia: Independend from Serbia ... for Slovenia with its uranium mine at Zirovsk so Slovenia has to join the European Union...


Kosovo: Independend from Serbia ... for Kosovo with its uranium mine at Gjilan so Kosovo has to join the European Union...


... so a war for the Iranian uranium mines ... which is worth lots and lots of money.... has nothing to do with ... religion... but with the un-outspeakeble amount of money (oil-enery-equivalent) ... that it represents.....

Read more...

De krankzinnigheid verder ontleed


En daar is ie weer. De tegenwoordig wekelijkse terugblik op het nieuws van uw gastheer, deze week helaas weer met minstens net zoveel kansloze feitjes als vorige week. Het is ondertussen meer dan duidelijk geworden dat we al vele jaren in een open inrichting verblijven, een feit dat de afgelopen dagen weer eens flink onderstreept werd. Laat ons vandaag eens beginnen met het feestje dat een paar overbetaalde maar volstrekt incapabele betweters in Den Haag aan het vieren zijn, dan zijn we daar vast vanaf:

De nasleep van de “verkiezingen”. Het lijkt er helaas nog steeds op dat we te maken gaan krijgen met een rovende roedel van VVD, PVV en CDA. Wat natuurlijk hilarisch is aangezien het in volle glorie aantoont hoe verschrikkelijk mislukt ons politieke stelsel is. Het fokking CDA, lieve lezers, hoe droevig is dat? Daar zijn we weer! De grote verliezer van de afgelopen verkiezingen krijgt als dit huichelachtige drama zich voortsleept – en daar lijkt het ernstig op – alsnog een plek op het perverse pluche omdat Mark en Geert deze religieus gehandicapte belediging voor de intelligentie van het menselijk ras nodig hebben om hun graaifeestje te kunnen gaan starten. Tenenkrommend? Jazeker.

Ik verbaas mij nog dagelijks over hoe verschrikkelijk verneukt onze maatschappij in elkaar steekt. Niet alleen omdat er om een nieuwe politieke parasietenkliek samen te stellen nou eenmaal wederzijds gebef, gepijp en gefist nodig blijkt te zijn bij partijen die elkaar anders volledig de ziekte schelden en wensen, maar vooral ook omdat we dus nog steedstegen het achterlijke CDA blijven aanlopen. Een Christelijke partij, lieve mensen. Mensen die in gewelddadige en mensonterende sprookjes geloven mogen in onze doorgeslagen samenleving nog steeds blijven meebepalen wat de rest van het land wel en niet mag.Scheiding van Kerk en StaatMijn kontgat.

Als ik een ideale samenleving voor me zie, dan zie ik religie daarin een positie vervullen die prima past in de huiskamers van de fans van welke indoctrinerende gedachtestroming dan ook, maar absoluut geen rol verdient op zoiets als maatschappelijk vlak. Ik zie mensen die hun levenswaarheden uit het lezen van Assepoester-achtige verhaaltjes halen zelf namelijk bepaald niet graag op een positie zitten waar ze iets te zeggen zouden kunnen hebben over anderen. Dan krijg je namelijk van die krankzinnige drama’s als waar wij op dit moment mee te maken hebben. Van die religieuze misdadigers als Ernst B. die graag de vrijheden van burgerslaven zien verdampen terwijl zij hun zwaar criminele en kinderverkrachtende vriendjes juist steeds meer vrijheden en mogelijkheden toespelen, u kent het vunzige fenomeen ondertussen.

Ik dwaal wat af, pardon. Zal de behandelde materie zijn. Ik kan zoals u merkt simpelweg nog steeds niet geloven dat we als bevolking het onzinnige geblaat van mensen die (bijvoorbeeld) het Christendom aanhangen op de een of andere manier serieus nemen of in ieder geval in bescherming blijven nemen. Waarom in vredenaam? Waarom moeten mensen die wel graag zelf en onafhankelijk nadenken nog steeds buigen voor de dwangmatige en gewelddadig ingeprente onzin van een stelletje zielige bangeriken?

Waarom nemen we religieuze partijen sowieso nog steeds serieus binnen onze maatschappij? Hebben we ooit iets aan deze sprookjesaanbidders gehad? Religieuze gedrochten als het CDA die telkens weer hun hand boven het hoofd van echte criminelen houden en daarbij ook steevast zonder problemen hun eigen geboden overtreden. Zwaar en zwaar hypocriet. Kap alsjeblieft eens met die onzin, lieve mensen. Religie bedrijf je in je huiskamer of eventueel in je zelfbetaalde kerkje terwijl je jezelf vrijwillig laat indoctrineren, vernederen en met een beetje geluk seksueel misbruiken maar religie heeftgeen enkele plek in een algemene samenleving waarin je tevens te maken hebt met mensen die niets van die zelfverzonnen en vernederende onzin moeten hebben. Tijd om die veelgebruikte benaming “beschaving” eens echt proberen waar te gaan maken.

Maar helaas. Was het maar zo makkelijk. Zoals het er nu uitziet hebben we binnenkort dus gewoon weer mensen als het monster met de naam Ernst B. aan het roer van ons zinkende schip die eigenhandig bepalen wat de rest van Vernederland precies wel en niet mag, terwijl zij zichzelf en hijgende vrinden dus wel weer veel meer macht en mogelijkheden toespelen. Met het CDA op weg naar de volledige politiestaat, hoezee, hoezee!

Over die politiestaat gesproken: die benaming hanteer ik natuurlijk al wat langer op dit fundamentalistische weblog maar er zijn nog steeds bepaalde individuen die het nodig vinden om te ontkennen dat wij ons als braaf blatende burgerschapen zouden bevinden in zo’n politiestaat. “Wat een onzin, we hebben hier alle vrijheid” is één van de argumenten die mij in ieder geval regelmatig naar het hoofd gesmeten wordt. Toch schijnen er tegenwoordig meer mensen te zijn die mijn mening delen. Ook mensen die mijn geestelijke afwijking of gebruik van psychedelische middelen dan weer niet delen, waarover zo meteen nog wat meer.

Ten eerste was er dit berichtje. Hierin wordt verkondigd dat de politie “gepast geweld” (een benaming die natuurlijk alleen maar uit zwaar geesteszieke breinen ontsproten kan zijn) moet kunnen gebruiken als daarmee voorkomen kan worden dat een situatie uit de hand loopt. Hm. Jammer dat deelnemers van onze eigenste Stasi nog steeds niet doorhebben dat dat “gepaste geweld” van ze vaak juist de initiatie is van nog veel meer geweld. Ik kan me nog zo’n kleinigheid herinneren waarbij agenten het vuur openden op een aantal strandgangers, waarna de hel pas echt losbrak. En wat doet men in een krankzinnige samenleving? Natuurlijk niet iets van zo’n verschrikkelijk incident leren maar diezelfde machtsgeile losers zoals u merkt gewoon nog meer macht geven.

En dan hebben we natuurlijk nog de ontwikkeling die verdacht veel aan de film Minority Report doet denken: “Veelplegers al oppakken voordat ze wet overtreden”. Ik citeer:

De Nederlandse politie moet veelplegers preventief kunnen arresteren om gewelddadige situaties te voorkomen. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, dinsdagavond in Netwerk. 

Daar is ie weer: nu is het geen “gepast geweld” maar “preventief kunnen arresteren” dat gewelddadige situaties zou moeten gaan helpen voorkomen. Yeah right. Mijn verwachting: juist nog veel meer geweld richting braaf commando’s opvolgende politiedrones. We krijgen absoluut en zonder twijfel Engelse situaties waarin politieagenten extreem agressief handelen richting nietsvermoedende bejaarden of door hun staat van ultieme hersendoodheid vergeten netjes te mikken en daarom per ongeluk – sorry! –  een veertienjarig meisje taseren. Geef menselijke robots met een niet aanwezig gevoel van eigenwaarde wat macht en ik garandeer u dat daar grote ellende van komt. Wat Engeland kan, kunnen wij vast beter.

En we zijn ondertussen al zo diep gezonken dat het in Vernederland al niet meer toegestaan is om bepaalde twitterberichten over te nemen of door te sturen (het zogenaamde “retweeten”). Deze week werd namelijk bekend dat Bert Brussen wordt verdacht van een misdrijf. Er was een of andere randdebiel die het nodig vond om een doodsbedreiging te uiten richten Geert W., waarna Bert het op zijn beurt weer wenselijk achtte deze tweet ter waarschuwing op zijn weblog over te nemen. Maar dat mag dus helemaal niet in dit vrije en oh zo beschaafde landje. Helaas Bert, dat wordt dus misschien wel brommen. Vrijheid van meningsuiting is tenslotte ook zóóóó jaren ‘90 en al lang niet meer aan de orde binnen onze krankzinnige boerderij van vandaag de dag.Zouden Enge Ernst en zijn criminele vriendjes misschien iets te goed naar Rusland gekeken hebben?

Ja beste lezers, we zitten al tot ver over onze oren begraven in een stinkende politiestaat die op dit moment aangestuurd wordt door een stelletje wereldvreemde parasieten. En als u mij niet wenst te geloven – ik blijf tenslotte van de doorgeslagen, doorrookte en zwaar paranoïde complotterinsteek –  kijk dan gewoon even naar wat advocate Inez Weski in het artikel “De rechtsstaat verwordt tot een politiestaat” onder andere te zeggen heeft:

‘Mijn stelling is: de rechtsstaat is allang tot een politiestaat verworden. Ook al hebben we nog een parlement. We zijn het nog niet voor honderd procent: Nederland is binnen "de uiterwaarden" van de politiestaat gevallen. ‘De laatste strohalmen van de rechtsstaat zijn de journalistiek en de advocatuur. In dit land mag worden afgeluisterd, mogen huiszoekingen worden gedaan, worden bronnen onthuld. Het afluisteren van advocaten gebeurt ook aan de lopende band. Men voelt zich niet meer vrij. De rechtsgang verloopt heel vaak niet eerlijk meer.’

Hoort u het ook eens van een ander. Iemand die er met haar neus elke dag bovenop zit en niet één of ander raar paranoïde weblog runt waarop een heleboel nog veel vreemdere mensen samenkomen. We leven binnen een boerderij die volledig aangestuurd en gecontroleerd wordt door een klein groepje machtswellustelingen en iedereen kan het zien maar bijna niemand wil het daadwerkelijk zien. En dus glijden we alsmaar verder af terwijl criminelen als Enge Ernst breed glimlachend toekijken hoe die slaafse bevolking telkens maar weer – zonder enig morren of klagen – meer vrijheden afstaat.

U mag blijven zwoegen en kromliggen om zo’n 80% van uw uitgegeven euro’s linea recta weer af te staan aan onze dictators, die er dan vervolgens mensen in het buitenland mee gaan bombarderen, de farmaceutisch industrie een paar miljard toeschuiven of maar weer eens een bankje of wat gaan “redden” door het plegen van financiële injecties. En daarom verschijnen er ook regelmatig van dit soort nieuwtjes in de mainstream media: “Baby’s lijden niet onder werkende moeders”. U kent het ondertussen: je reinste propaganda.

U hoeft zich dus echt geen zorgen te maken over uw kinderen, die vinden het helemaal niet erg dat u zoveel werkt. We hebben tenslotte een overheid die zich wel druk maakt over deze kinderen en ervoor zal zorgen dat zij zo spoedig mogelijk in het keurslijf van keurig gehersenspoelde consumenten gegoten worden. Daar hebben we helemaal geen ouders voor nodig, dus gaat u vooral door met hard werken voor uw abonnementsgeld. Kunnen er weer wat snoepreisjes, bommentapijten, achterlijk hoge salarissen, illegale oorlogen of weet ik wat nog meer van betaald worden.

Die ruim 23 miljoen mensen in Europa die gezondheidsproblemen hebben opgelopen door hun werk, die vergeten we gewoon. Wat maakt het ook uit dat maar 60% van de werkende mensen last heeft van lichamelijke klachten of dat slechts 14% van de burgerschapen lijdt aan stress-en angstklachten die tevens door werken veroorzaakt worden? Werken is tenslotte leuk en oh zo nuttig. Hoe noemden onze oosterburen dat een poosje terug ook alweer? Iets met “Arbeit macht frei”, geloof ik?

Ons is helaas nooit anders geleerd door de instituten die u en uw kinderen tot op de dag van vandaag nog steeds met de dreiging van geweld dwingen binnen het keurslijf van de brave consumens te passen. Zou deze verknipte en volstrekt krankzinnige manier van opvoeden c.q. hersenspoelen er misschien toe geleid hebben dat er nu ineens wel stemmen opgaan om onze jeugd te gaan wapenen tegen depressie? Echt lieve lezers, zwaar en zwaar verneukt. We zien al lang wat er mis is met onze doorgeslagen bende maar blijven maar pappen, nathouden en het drama faciliteren.

Gelukkig is er altijd nog Ritalin, ook wel eens kinderspeed genaamd, dat heel veel van de problemen die ontstaan door het leven in een volledig doorgeslagen samenleving schijnt te kunnen onderdrukken. Heb je moeite met je staande houden in een boerderij waarin alles slechts draait om geld en waarbij levende wezens voor het gemak niet meer in de vergelijking opgenomen worden? Slaat je brein op hol bij het verwerken van belachelijk veel tegenstrijdige impulsen en signalen? Geen enkel probleem, neem gewoon je Ritalin en alles komt weer helemaal goed. Een bevolking die aan harddrugs verslaafd raakt omdat zij niet met het door haar zelfgecreëerde systeem om kan gaan, wie wil dat nou niet?

Ja beste lezers, het is een frappant geheel, die samenleving van ons. En de voorbeelden hiervan blijven je werkelijk overspoelen. Nog eentje dan: terwijl alles binnen onze veehouderij tegenwoordig geregistreerd, geanalyseerd en gecontroleerd moet worden door onze fascistische overheid blijkt elke keer weer dat die controledrift enorme problemen oplevert. Maar het maakt niet uit hoe vaak er via experts bekend gemaakt wordt dat wat de overheid doet absoluut onwenselijk is, de despoten bepalen zelf wel wat zij wel en niet gaan doen. Al heeft men werkelijk geen idee waar het nou eigenlijk over gaat. Of het nou schreeuwende kleuters betreft die voor zichzelf fanatiek een zwaar overgesubsidieerde baan proberen te verzekeren of dat het over een gestoorde reli-fundi gaat die zijn ziekelijke angstbeelden graag projecteert op de voltallige bevolking, het gaat allemaal helemaal nergens meer over. Men doet wat men zelf wil en u mag overal voor komen opdraven om de boel te financieren.

En wat doet het volk? Het volk kijkt slechts zwijgzaam toe terwijl het groepje misdadigers ons landje in alle openheid compleet leeg rooft, onderdrukt en stelselmatig voorliegt. Bodyscanners die geen afbeeldingen opslaan maar dat natuurlijk wel doen? Hoort allemaal bij het groot Circus der Stinkende Leugens. Een verkeerslichtproject dat uiteindelijk maar 695.000 euro kost en waarvan de lichten één keer in elf jaar gebruikt zijn? Helemaal niks mis mee. Zo werkt dat binnen de ambtenarij. Geld moet tenslotte rollen en als dat geld dan weer voor de zoveelste keer een ravijn in rolt, dan boeit dat niet; het was tenslotte toch maar belastinggeld. En als je in deze maatschappij door eigen schuld een groot gedeelte van je inkomen kwijtraakt, dan doe je gewoon net als Marco B. en steek je het pand in de hens waar je voormalige bedrijfjes ooit in gehuisvest waren. Verzekeringen zijn er tenslotte om misbruikt te worden. Enzovoort, enzovoort. Tuut tuut en massa’s roze toeterende vliegtuigen.

Tot zover deze beschouwing van weer zomaar een week in strafkamp Vernederland. Ik wens u een aangenaam weekend. 

Geplaatst: 07-08-2010 om 17:15

Read more...

zondag 18 juli 2010

We zijn strijders van het licht, pottenbrekers, rebellen, voorlopers, pioniers, hoogsensitief, alto's, ADHD-ers, gekken, filosofen, buitenbeentjes

Hallo! Jij bent één van ons. Wij zijn jouw broeders en zusters. Wij zijn één familie en dat weet je. Je weet altijd al dat je anders bent, dat je niet voor niets op deze aardbol rondloopt. Mensen noemen je 'anders' of 'eigenaardig'. Je denkt na over dingen die een ander links laat liggen. De moderne wereld is voor jou overweldigend, soms mooi, soms lelijk, maar altijd bijna te intens om mee om te gaan. Je bent één van ons. Je bent hier om de verandering zelf te maken.

Read more...

dinsdag 13 juli 2010

Balkenende: ‘Calvijn verbood rente’


Vanmorgen zag ik premier Balkenende in een kerk het Calvijnjaar memoreren (Grote Kerk Dordrecht, 29 mei). Hij noemde Calvijn een maatschappijhervormer en gaf aan de laatste tijd over een aantal leerstellingen gemijmerd te hebben. Het eerste wat hij noemde was het renteverbod, dat Calvijn kennelijk onderschreef. ‘Het renteverbod is één van die lessen die ik van Calvijn heb geleerd’, ze de premier. De premier sprak over ‘mensen die zichzelf verrijken ten koste van anderen’. Minister Donner keek zowaar even berouwvol.

Read more...

De leefregels van Calvijn bieden actuele handleiding voor ontspoorde bankiers


In de zestiende eeuw heeft Calvijn richtlijnen opgesteld voor het uitlenen van geld. Deze voorwaarden en beperkingen voor bankieren blijken nog steeds zeer actueel en zouden steun kunnen bieden bij het ontwerpen van regels om nieuwe ontsporingen in het financiële systeem te voorkomen. De Westerse economieën doen er dan ook verstandig aan deze lessen van Calvijn ter harte te nemen.

Read more...

maandag 12 juli 2010

Tsunami alert voor 23 juli!

Op 12 juni verscheen een graancirkelformatie die verwijst naar een explosie of aardbeving of iets van dien aard in verbinding met de olie-ramp in de Mexicaanse golf. Volgens de volgende video - verwijzend naar inside informatie van de Amerikaanse regering alsmede BP - tonen GPS-metingen aan dat er zich een enorme gasbel aan het ontwikkelen is onder de oceaanbodem. Er wordt gezegd dat in het ergste geval een enorme gasexplosie zal plaatsvinden die resulteert in een zeer giftige gaswolk en een tsunami. Ook schepen zullen zinken in deze gaswolk die opborrelt vanuit de oceaanbodem:
De volgende video verwijst met name ook naar de mogelijkheid van een tsunami van vulkanische oorsprong:
Bij mij begon de rode lamp te branden, toen ik onderzoek begon te doen en kwam tot de ontstellende ontdekking dat er een waanzinnige hoeveelheid informatie beschikbaar is die verwijst naar een explosie, gevolgd door een dodelijke tsunami op 23 juli 2010. Er is zelfs een tijdindicatie, namelijk 18:18 lokale tijd in de Mexicaanse golf (24 juli, 1:18 Midden-Europese zomertijd).
Het volgende voorziet in deze informatie, maar iedereen is uitgenodigd zelf zijn eigen mening te vormen, gebaseerd op alle beschikbare informatie.

Read more...

maandag 21 juni 2010

Waarom de VVD niet met de PVV wil regeren

 VERKLARING
Deze verklaring heeft betrekking op uitlatingen gedaan door de heer G.Wilders (GW) aan zijn tafeldame Mevrouw M.B. Kwint-de Roos, na afloop van het traditionele Kerstdiner van de VVD-fractie in het oude gebouw van de Tweede Kamer in 1991.

Die ontboezemingen werden weliswaar gedaan na alcoholgebruik maar zijn desondanks anno 2010 met de verkiezingen voor de deur, zeer opmerkelijk en zorgwekkend!
Een Nederlands Politicus / Lijsttrekker als informant van een Buitenlandse Inlichtingendienst dient daarop
te worden aangesproken en hoort, naar mening van ondergetekenden, geen toegang te hebben tot gevoelige informatie van strategische- en/of economische aard.
(Mevrouw M.B. Kwint-de Roos fungeerde van 1983 lot 1996 als medewerkster van de VVD-fractie in de Tweedc Kamer.)Zie verklaring bij http://misdaadjournalist.web-log.nl/files/wilders-verklaring-nw.pdf

Read more...

vrijdag 11 juni 2010

Partij van de Zon

STEM OP UZELF!
WANT IEDER MOMENT DAT U EEN KEUZE MAAKT IN WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN CREERT U HET LEVEN OF LIJDEN OM U HEEN

MANIFEST
Het Concept van Uniciteit ofwel Eenheid is eigenlijk slechts een manier om dingen te verklaren in een wereld die bol staat van tegenstrijdigheden ofwel dualiteit.

Read more...

Geachte PVV-stemmer

Ik moet iets bekennen: ik heb het met u gehad. U kunt mij verrekken. U kunt me in de stront zakken. U kunt wat mij betreft figuurlijk doodvallen. Het interesseert me niet dat u met velen bent, en het kan me niet schelen dat u recht heeft op de vrijheid van meningsuiting. Dat heb ik ook, en daar ga ik nu eens even grondig misbruik van maken. U heeft mogen stemmen wat u wil, en ik mag daar nu van vinden wat ik wil, en ik doe u eens even lekker in de ban. In mijn leven zijn de PVV-stemmers van juni 2010 niet langer welkom. Nee, ik ga uw bestaan niet ontkennen, noch ga ik u enig recht ontzeggen dat ik een ander niet ook zou ontzeggen, en in het publieke zal ik u te vuur en te zwaard bestrijden, maar persoonlijk wil ik met u niets maar dan ook niets te maken hebben.

Read more...

donderdag 10 juni 2010

De grote partijen zijn de macht aan het verliezen


De grote partijen zijn inderdaad de macht aan het verliezen. Dit komt door een aantal punten:

Ø  de partijen hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum  De grote partijen van nu zijn ontstaan na de oorlog en samengevoegd enz. De generatie van toen stemt ouderwets en dat is nog een grote groep ja!


Read more...