maandag 22 november 2010

Blog is verplaatst naar Orthelius.info

Deze blog is verplaatst naar http://orthelius.info, de blog alhier op http://orthelius.blogger.com wordt niet meer bijgehouden

Read more...

vrijdag 19 november 2010

Nog meer corrupte zaken die de kop opsteken vanuit ons ""vertrouwelijk"" aangestuurd machtsysteem

Nog meer corrupte zaken die de kop opsteken vanuit ons ""vertrouwelijk"" aangestuurd machtsysteem. Wie trapt er nog in? Het volk een zogenaamde pandemie aanpraten om ons vervolgens te laten vaccineren met een giftige cocktail dat een zogenaamde verzonnen varkensgriep zou moeten weren. Het gevolg is dat we juist ziek worden van het vaccin zelf!! Beste mensen, deze truc is ook gedaan met de zogenaamde polio uitbraak, NA de vaccins werden de mensen ziek terwijl er helemaal geen polio uitbraak in eerste instantie was. Maar niemand legt deze link! Het ziekmakende goedje zat gewoon in het vaccin zelf! En zo is het met alle medicijnen en vaccinaties, er zit GIF in en het maakt je ziek op termijn. Wordt bewust wat er gaande is en kijk eerst WAT het is en WAT het doet. Kwik is bijvoorbeeld het meest giftige goedje op deze planeet. Kijk ook eens op www.verontrustemoeders.nl en woon een lezing bij.

Zembla: griepprik is onnodig
19 november 2010
Het programma Zemblaonderzocht nut en noodzaak van de jaarlijkse griepprik. Vier miljoen Nederlanders worden ingeënt, en denken daarmee klaar te zijn voor de naderende winter. Maar de prik werkt niet of nauwelijks. En de artsen die ‘m adviseren hebben ook nog eens sterke banden met de farmaceutische industrie.
Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Gezond Verstand wint van Farmaceutische Industrie
Thursday, 18 November 2010 12:41

Schertsonderzoek
CAPELLE A/D IJSSEL – De Mexicaanse griepvaccinatie is sterk bekritiseerd. De advisering door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Nederlandse Gezondheidsraad zou beïnvloed zijn door farmaceutische bedrijven die pillen en vaccins verkopen. Voormalig minister Klink beloofde een onafhankelijk onderzoek.
Honderden miljoenen euro’s werden over de balk gegooid aan ingekocht vaccin. De Gezondheidsraad adviseerde zelfs twee vaccins per Nederlander in te slaan. De raad stond daarbij sterk onder invloed van viroloog professor Osterhaus en directeur Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Onder invloed van Osterhaus adviseerde de Gezondheidsraad eerder om als enig land in Europa, gezonde mensen niet vanaf 65 jaar te vaccineren, maar reeds vanaf 60 jaar.
Ook op advies van de Gezondheidsraad werden massaal Tamiflu-tabletten ingekocht, die volgens de Europese registratieautoriteit EMA geen aangetoonde bescherming tegen griep bieden en die inmiddels niet ongevaarlijk zijn gebleken. Japanners slikten ze massaal en dat veroorzaakte de dood van ten minste 120 mensen.
De kritiek op de Mexicaanse griepvaccinatie verstomde nadat voormalig minister Klink een onafhankelijk onderzoek beloofde. Dat is bijna 1 jaar geleden. Wat is er sindsdien gebeurd?
De Raad van Europa heeft een rapport uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat mensen met lucratieve bindingen met de farmaceutische industrie meebeslisten over adviezen die miljarden hebben gekost. Volgens het rapport verruimde de WHO kort tevoren de omschrijving van pandemie, wat staat voor ernstige wereldwijde epidemie.
Op die manier kon een onschuldige epidemie worden uitgeroepen tot pandemie. Vervolgens betekende dat de inwerkingtreding van miljardencontracten voor de levering van vaccin op grond van eerder gemaakte afspraken.
De kritiek richt zich dus op de advisering door WHO en Gezondheidsraad. Voor minister Klink en voor de uitvoering van de campagne bestond niets dan lof. Hij had geen andere keuze dan de uitgebrachte adviezen op te volgen.
Onder druk van de kritiek zegde Klink het onafhankelijke onderzoek toe. De aanbesteding is nu eindelijk gegund aan bureau Berenschot. Bij lezing van de opdracht blijkt dat geen kosten-batenanalyse zal worden gemaakt. Dat is begrijpelijk, want er zijn geen baten aan te wijzen. Influenzavaccinatie geeft, anders dan veel mensen denken, geen aangetoonde vermindering van sterfte. Zelfs Osterhaus heeft dat expliciet gesteld in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Knappe marketing
Wetenschappers verheffen thans hun stem tegen het niet bewezen nut van influenzavaccinaties en dringen aan op deugdelijk onderzoek. Griepvaccinatie werd geïntroduceerd met hulp van knappe marketing. Die schermde met een hogere sterfte onder de gehele bevolking in tijden dat het influenzavirus rondwaart. Maar er circuleren dan honderden virussen en de oversterfte kan ook berusten op geheel andere oorzaken.
Maar nu de adder onder het gras. De adviezen van Gezondheidsraad en WHO blijken niet betrokken te mogen worden bij het onderzoek, aldus de aanbestedingsopdracht van de minister. Dat nu maakt het onderzoek van Berenschot zinloos. Alle kritiek richt zich immers op die adviezen en die kritiek was aanleiding voor het onderzoek. Het enige wat onderzocht kan worden, is de uitvoering van de uitstekend verlopen vaccinatiecampagne. De uitkomst laat zich raden. Is hier sprake van een listig bedachte doofpot?
Gelukkig verrichten ook anderen onderzoek. Deze week presenteert het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin een eigen evaluatie. Hopelijk is dat een goed alternatief voor dit schertsonderzoek.
Hans van der Linde
Huisarts te Cappelle a/d IJssel.
Bron: Wuz.nl (Het artikel is inmiddels verwijderd door de Telegraaf)
Bron: http://www.niburunews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=211:gezond-verstand-wint-van-farmaceutische-industrie&catid=14:radiation&Itemid=33

Read more...

na 5 jaar komt men er achter: straling velt bomen, chemtrails moeten stoppen

Jaaaren geleden, toen wij nog voor gek versleten werden, was het voor ons normaal om te geloven, sterker nog te weten dat straling afkomstig van umts en wifi e.d. slecht is voor bomen. En mensen overigens, maar dat wordt (nog) niet erkend. Enkele landen uitgezonderd (newzealand, oostenrijk) waar de stralingsnormen diep onder Nederlands nivo liggen.
Maar nu is het ineens wel waar, het is bewezen maar TNO blijft ontkennen!

Bomen ziek door draadloze netwerken

Bij het onderzoek van Wageningen werden essen en maïsplanten blootgesteld aan straling van draadloos internet. Bladeren gingen een loodglansachtige kleur vertonen, opgevolgd door verdroging, bladsterfte en achterblijvende groei.

Daarmee zijn niet alle ziekte verschijnselen verklaard, maar wel een deel.

Wageningen pleit na de zorgwekkende conclusies nu dan ook voor een uitgebreider vervolgonderzoek. Zo zou gekeken kunnen worden of een appel van een zieke boom nog wel gegeten kan worden, of wat de economische gevolgen zijn.

TNO, dat ook een bijdrage aan het onderzoek leverde, neemt afstand van de voorlopige conclusie dat straling de veroorzaker van ziekte is. „Er is onvoldoende bewijs,” aldus een woordvoerder.

Bron: http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Bomen101120.htm
Bron: http://www.telegraaf.nl/digitaal/8263833/__Bomen_ziek_door_draadloze_netwerken__.html?sn=digitaal

Leven de gekken der aarde. Gekken, dronkaards en kinderen hebben altijd gelijk!
Bron: http://nulpuntenergie.net/index.php/woonbiologie/404-tu-delft-a-tno-invloed-straling-op-bomen


Ook chemtrails zijn al jaren bekend bij de gekken, zwevers en conspiristen, maar nu blijkt het ineens toch waar te zijn:

Einde chemtrails nabij? VN wil verbod op geo-engineering

De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) is afgesloten met een belangrijke beslissing: de 193 lidstaten spraken af dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group.

Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden.

De overeenstemming borduurt voort op het verbod uit 2008 op het uitoefenen van geo-engineering activiteiten in de oceanen. Het akkoord maakte abrupt een eind aan een veelzijdigheid aan mislukte experimenten, zowel privaat als publiek, om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan in de oceanen door voedingsstoffen over het wateroppervlak te verspreiden.

Sinds die tijd is de aandacht gericht op het blokkeren van een percentage van de zonnestraling (Solar Radiation Management) door middel van grootschalige interventies in de atmosfeer, stratosfeer en in de ruimte waardoor de temperatuur en neerslagpatronen wereldwijd zouden veranderen.

De delegaties in Nagoya, Japan begrijpen nu de potentiële risico’s van het testen of toepassen van geo-engineering technologieën. Na vele lange nachten kwamen de aanwezigen tot een overeenstemming en aanstaande vrijdag wordt het besluit voorgelegd aan de voltallige commissie. De voorzitter van de onderhandelingen over het klimaat en biodiversiteit noemde de eindversie van het besluit een ‘zeer gevoelig compromis’.

“Deze beslissing is een overwinning voor het gezonde verstand en is genomen als voorzorgsmaatregel,” zei ETC Group directeur Pat Mooney. Beslissingen aangaande geo-engineering kunnen niet worden gemaakt door kleine groepen wetenschappers uit een kleine groep landen die vervolgens zelf richtlijnen opstellen voor het knoeien met de Aarde. De wereld heeft nu collectief besloten dat toekomstige overwegingen met betrekking tot geo-engineering worden genomen binnen de Verenigde Naties, waar alle landen een zetel hebben.

Belangrijkste uitkomsten zijn dat geen enkele klimaat-gerelateerde of geo-engineering activiteit de biodiversiteit op Aarde mag beïnvloeden, totdat in kaart gebracht is wat de mogelijke gevolgen zijn. Elke vorm van technologie die nadrukkelijk zonnestralen blokkeert of die op grote schaal beslag legt op de koolstofdioxide in de atmosfeer en zo de biodiversiteit mogelijk beïnvloedt zou moeten worden gezien als een vorm van geo-engineering en is derhalve relevant voor het Biodiversiteitsverdrag. Dit betekent dat al deze activiteiten bij wet verboden worden.

In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC).

Read more...

woensdag 10 november 2010

Belastingvrijstelling vrijmetselaars doet mijn samenzweringshart wederom sneller kloppen!

Natuurlijk zit hier een luchtje aan. Het kan toch niet zo zijn dat dit goede doel als het ware ook een godsdienst cq kerkgenootschap is? Het is vast werk van een stelletje PvvDers. Die ervan houden lekker geheim te doen. En de "Opperbouwmeester des Heelals"  die lachen in hun vuistje.

De telegraaf doet kond van het volgende bericht:
AMSTERDAM - De Orde van Vrijmetselaren hoeft voortaan geen belasting meer af te dragen over ontvangen giften. Het genootschap staat sinds gisteren te boek als goed doel.
Staatssecretaris Weekers (Financiën) liet weten dat hij zijn cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft ingetrokken. Hiermee staakt de bewindsman zijn jarenlange verzet. Met als gevolg dat het gezelschap definitief het etiketje 'algemeen nut beogende instelling' krijgt opgeplakt. Het kan nu aanspraak maken op allerlei fiscale voordeeltjes.

De orde is een 'religieus' gezelschap voor uitsluitend mannen, dat nadenkt over belangrijke levensvragen. Het staat bekend als een elitaire club voor onder anderen politici, schrijvers en cultuurfilosofen. Ons land telt ongeveer 6000 vrijmetselaars. De bijeenkomsten zijn veelal besloten.

Belastingexpert Monique Ligtenberg van Fiscaal Up to Date noemt het toekennen van de anbi-status opmerkelijk. "Het gaat hier niet om een goed doel als het Rode Kruis of de Dierenbescherming. Het genootschap maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen en dient nou niet bepaald een algemeen belang."


De Quote gaat er verder op in:

Vrijmetselarij vindt broeder in Gerechtshof
Vrijmetselarij vindt broeder in Gerechtshof
Sappig nieuws voor alle complotdenkers onder u; de vrijmetselarij in Nederland is door het Gerechtshof in Den Haag gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), lees: goed doel. Daarom kan deze geheimzinnige genootschap, met vele vertakkingen door het hele land, nu aanspraak maken op een fikse fiscale korting op erfenissen, schenkingen en giften. De wet schrijft voor dat sinds 2008 kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen in aanmerking komen om als ANBI te worden gekwalificeerd. De Orde van Vrijmetselaren zag haar kans schoon, omdat zij zichzelf als levensbeschouwelijk ziet. Maar de ANBI-aanvraag werd door de Belastingdienst afgewezen. Om als ANBI gekwalificeerd te worden – zoals Greenpeace, War Child en het Rode Kruis – moet een instelling namelijk aan verschillende voorwaarden voldoen, waaronder dat het voor minstens 90% zich inzet voor het algemeen belang. Vandaar dat bijvoorbeeld een sportvereniging geen ANBI is, omdat het slechts het belang van haar leden behartigt. Maar de broederschap, waarvan aangenomen wordt dat ook een onbekend aantal Quote 500-grootheden daarin gezelschap houden net als wijlen Frits Philips en wijlen Albert Heijn senior ooit deden, was door de afwijzing van de fiscus niet uit het veld geslagen en tekende bezwaar aan. De rechtbank in Den Haag verklaarde het bezwaar gegrond, waarop de Belastingdienst in hoger beroep ging. Het Gerechtshof gaf de vrijmetselaren echter wederom gelijk. De vrijmetselarij, wat in de volksmond toch vooral als een geheimzinnig clubje notabelen bekend staat, wordt door het Hof namelijk als een vorm van religie aangemerkt. Het Hof kreeg daarbij de behulp van Prof. Dr. A.W.F.M. Van de Sande, emeritus hoogleraar Vrijmetselarij aan de Leidse Universiteit (een stoel die door de Orde van Vrijmetselaren is gesticht en wordt gefinancierd), die stelt dat de vrijmetselarij het heilige weergeeft in haar symbool ‘Opperbouwmeester des Heelals’ en dat alle werkzaamheden in de loge plaatsvinden ter ere van dat symbool. De maçonnerie kan dus nu fijn schenkingen doen en met giften strooien zonder daarvoor belasting te betalen. Bovendien kunnen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Bron: http://geld.nl.msn.com/miljonairs/quote.aspx?cp-documentid=155057619

Read more...

maandag 1 november 2010

sociale contactensites worden omzeep geholpen door a-sociaal rechtse mediagiganten

De wraakactie van de rechtse media en multinationals gaat gewoon door. In het vorige knip en plak blog ging het over de overnamen van milieuvriendelijke energie door energiegiganten en dan de boel weer op de fles doen.

Vandaag is het nieuws dat de Telegraaf de socialmedia site Hyves heeft overgenomen. Het gaat allang niet meer om de privicy van de gebruikers of de marketing. Het wordt straks heel gemakkelijke om de knop om te draaien. Het licht uit de doen.
Het grote geld blijft aantrekkelijk gemakkelijk voor sommige susjetten om macht uit te oefenen en is ondergeschikt aan wat de mensen willen.

Voorlopig delete ik mijn hyves account niet, blijf gewoon als undercover spioneren.

Reacties via @orthelius twitter

Read more...

zondag 31 oktober 2010

Energiemaatschappijen draaien nek om van duurzame technieken

NUON DOET ZONNECELFABRIEK HELIANTHOS VAN DE HAND

Afglopen mei deed Nuon, nu al weer een tijdje in handen van het Zweedse Vättenvall de aankondiging investeerders te zoeken voor hun zonnecelfabriek Helianthos. Het laatste nieuws hierover zorgt echter voor grote commotie bij overheden en werknemers van Helianthos. Tegen alle afspraken met de provincie Gelderland in, die o.a. de bouw van de eerste proeffabriek in de Kleefse Waard met 7 miljoen subsidieerde, wordt de zonnecelfabriek alsnog verkocht. Eén van de voorwaarden voor de Gelderse aandelen van Nuon, was de afspraak met Vättenfall dat duurzame energie een grote rol zou blijven spelen in het beleid van de nieuwe eigenaar van Nuon. Een behoud van Helianthos in Arnhem hoorde daarbij, met uitzicht op groei naar de daadwerkelijke fabriek met tenminste 150 lokale arbeidsplaatsen.
Er moet echter 200 miljoen euro in de bouw en ontwikkeling van de nieuwe fabriek gestopt worden. Dat wil of kan Vattenfall/Nuon niet zelf bekostigen en ze zoekt daarom investeerders. Reden voor de commotie nu is dat een Chinese investeerder, Hanergy, zich gemeld heeft. Dezeinvesteerder wil de fabriek in China plaatsen om snel en goedkoop expertise in eigen land te kunnen ontwikkelen en gebruik te maken vanhet gunstige investeringsklimaat dat de Chinese overheid gecreëerd heeft voor zonne-energie ondernemers. Dat is buiten de afspraak van deprovincie om en die eist nu zijn geld terug.

Het verhaal heeft echter een groter stekelig staartje.Behalve de 7 miljoen van de Gelderse provincie die in de proeffabriek zijn gestoken is er ook nog eens 15 jaar ontwikkeling aan deze state of the art technologie vooraf gegaan. Ontwikkeling door o.a. TNO en technici van de Universiteit van Utrecht. Allemaal belastinggeld dat de overheid maar wat graag inontwikkeling stopte van innovatieve technologieën. Jammer dat er dan geen positief ondernemers klimaat gecreëerd wordt voor het in de praktijk toepassen van die duurzame technieken waar jarenlang met gemeenschapsgeld aan ontwikkeld is.

Voor een 15 miljoen gaat de fabriek nu naar China en anders ligt een sluiting in het vooruitzicht. Precies volgens het boekje van de niet duurzame energiemaatschappijen, die graag duurzame technieken opkopen om ze de nek om te draaien, zoals Shell ook al deed met ShellSolar,het probeerde met Helianthos, waar het eerder deels eigenaar van was, Delta met Solland Solar nu probeert en Vättenfall met een Helianthos een poging gaat doen om het van het podiun te laten verdwijnen. Wie zal dit veelbelovende project oppakken? Immers velen in Nederland stelden hun zonne-energie aankopen uit, want…straks is die goedkope zonnefolie van Helianthos er! Volgende maand zullen we verder berichten omtrentdeze spannende ontwikkelingen.

Bron: http://www.energieoverheid.nl/2010/10/nuon-wil-zonnecelfabriek-helianthos-afstoten/
Bron: Free Energy Newsletter Nr 17 http://www.freeenergycompany.nl/

Read more...

woensdag 27 oktober 2010

Het Hele Verhaal deel 1,2,3 en 4 van de totale geschiedenis

Het Hele Verhaal gaat over zaken die wij heel gewoon vinden, maar eigenlijk helemaal niet echt begrijpen, zoals leven, bewustzijn en tijd. Natuurlijk omvat het Hele Verhaal ook de totale geschiedenis (van begin tot eind, dus ook inclusief het heden en de nabije toekomst). En uiteraard heeft het ook alles met onszelf te maken (zelfkennis, zuiverheid en gezondheid). Johan vertelt in het Hele Verhaal hoe alles precies met alles samenhangt, inclusief de zogenaamde Oerknal, God, Duivel, Annunaki, Atlantis en de Illuminati. Hij doet dat als wetenschapper, dat wil zeggen feitelijk, logisch en waarheidsgetrouw. Hij vraagt met klem geen woord van zijn verhaal te geloven en alles daaruit zelf te verifiëren!
Het geloof heeft al veel te veel ellende veroorzaakt op deze planeet, zowel geloof in religies als in de overheid.

"Het Hele Verhaal" deel 1

"Het Hele Verhaal" deel 1 from WDROTV on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 2

"Het Hele Verhaal" deel 2 from Anarchiel on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 3

"Het Hele Verhaal" deel 3 from Anarchiel on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 4

"Het Hele Verhaal" deel 4 from WDROTV on Vimeo.

Read more...