zondag 18 oktober 2009

Deze Gelukspandemie is duizendmaal gevaarlijker dan de H1N1

Er is een wereldwijde epidemie bezig zich te verspreiden tegen een
razende snelheidde WWO (Wereld-Welzijns-Organisatie) voorziet dat
miljarden individuen besmet zullen geraken in de volgende 10 jaar.
Hieronder de voornaamste symptomen van deze vreselijke ziekte:

1 - De neiging om zich te laten leiden door zijn eigen intuïtie in
plaats van te handelen onder de druk van angsten, opgedrongen ideeën
en vanuit het verleden geconditioneerd gedrag.

2 - Totaal gebrek aan interesse om anderen te beoordelen, zichzelf te
veroordelen en om zich bezig te houden met al wat conflicten kan
voortbrengen

3 - Totaal verlies van de capaciteit om zich zorgen te maken - dit is
een van de allerergste symptomen!

4 - Een continu genoegen in het appreciëren van mensen en dingen zoals
ze zijn, wat met zich meebrengt dat men de anderen niet meer wil veranderen

5 - Het verlangen om zichzelf te veranderen teneinde de eigen gedachten,
gevoelens, emoties, lichaam, materieel leven en omgeving op een
positieve manier te beheren zodat steeds wat mogelijk is qua gezondheid,
creativiteit en liefde ten volle ontwikkeld wordt

6 - Herhaalde aanvallen van glimlachen: de glimlach die “dank u” zegt en
die een gevoel van eenheid opbouwt met al wat leeft

7 - Een steeds verder groeiende openheid naar kinderlijkheid,
simpelheid, lach en blijheid.

8 - Steeds frequentere momenten waarin men in communicatie komt met
zijn/haar ziel in non-dualiteit, dat een aangenaam gevoel van
voldaanheid en geluk veroorzaakt.

9 - Er genoegen in vinden zich als een genezer te gedragen, die blijheid
en licht brengt in plaats van kritiek of onverschilligheid.

10 - De bekwaamheid om alleen, in koppel, in een familie en in
gemeenschap op een vlotte en gelijkwaardige manier te leven, zonder
slachtoffer of beul of zelfs redder te willen spelen.

11 - Een gevoel van verantwoordelijkheid en geluk dat men aan de wereld
zijn/haar dromen over een overvloedige, harmonieuze en vredevolle
toekomst wil aanbieden

12 - Totale aanvaarding van zijn/haar eigen aanwezigheid op aarde en de
wil om op elk moment te kiezen voor wat mooi, goed, waar en levend is.

Wil u blijven verder leven in angst, afhankelijkheid, conflicten,
ziekten en conformisme, vermijd dan te allen prijze ieder contact met
mensen die deze symptomen vertonen. Immers, deze aandoening is
buitengewoon besmettelijk. Als u reeds symptomen vertoont, weet dan dat
uw toestand waarschijnlijk hopeloos is. Medische behandelingen kunnen
tijdelijk enkele symptomen onderdrukken, maar de onontkoombare voortgang
van de ziekte kan niet worden tegenhouden. Er bestaat namelijk geen
anti-geluk-vaccin. Omdat deze gelukziekte het verlies van de angst om te
sterven veroorzaakt, die een van de centrale peilers is waarop het
geloof in de materialistische moderne maatschappij berust, riskeert er
grote sociale beroering te ontstaan onder vorm van stakingen van de
oorlogsdrang en van de drang om gelijk te hebben, het ontstaan van
samenscholingen van gelukkige mensen die zingen, dansen en het leven
vieren, de opkomst van kringen van mensen die hun (li chamelijke en
geestelijke) genezing vieren, crisissen van slappe lach en seances van
collectief emotioneel afreageren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten