maandag 16 november 2009

Als u De leugen regeert: de grote griep propaganda

Geachte lezer, dit is mijn inziens een zeer belangrijk en urgent nieuw artikel!

Zie ook de laatste toegevoegde tekst aan het einde.
Er is bewijs dat we worden voorgelogen door onze eigen minister van Volksgezondheid.
Ik had u graag een wat positiever bericht gebracht, maar het is menens lieve mensen:
de aanval en de censuur op de vrijheid van meningsuiting en het zelfbeschikkingrecht lijkt begonnen te zijn.
Als u De leugen regeert: de grote griep propaganda Drs. J. Consemulder,
Neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker en auteur

11-11-2009

Vandaag zijn de vaccinaties tegen de ‘Mexicaanse nieuwe varkensgriep’ voor enkele vrijwilligers uit de zogenaamde ‘risicogroepen’ begonnen (de overige ‘vrijwilligers’ mogen 23 november op komen draven naar de plaatselijke sporthal gevuld met spuiten.) Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: vaccinaties zijn niet effectief en potentieel levensbedreigend. In feite zijn vaccinaties zelfs zeer onwetenschappelijk en creëren ze eerder de ziekte (en mogelijk ook een scala aan andere ziekten) waartegen ze ons juist zouden dienen te ‘beschermen’.

Auteur en onderzoeker Neil Z. Miller trekt in zijn boek ‘Vaccines, Are They Really Safe & Effective’ een aantal stevige conclusies:
1. De meeste vaccinaties zijn niet de ware oorzaak van het teruglopen van de incidentie van veel ziektes.
2. Géén van de vaccinaties is in staat om ware immuniteit te leveren.
3. Alle vaccinaties kunnen bijeffecten geven.
4. De lange termijn effecten van alle vaccinaties zijn onbekend.
5. Veel van de vaccinaties kunnen bijzonder gevaarlijk zijn.

De effectiviteit van vaccins zijn nooit onafhankelijk aangetoond. Dit durft de farmaceutische industrie (die over het algemeen zelf deze studies met bias verricht of onderzoek betaalt maar dan wel eerst de uitkomsten ‘saniteert’ voor publicatie) men ook niet te ondernemen, want het gevaar van vaccinaties en de ineffectiviteit van vaccinaties (als verbeterde sanitaire omstandigheden, verbeterde leefomstandigheden en zorg, hygiëne en goed voedsel worden meegenomen in het onderzoek) zouden bij werkelijk onafhankelijk onderzoek alleen maar bevestigd worden.

Wat zou nog meer door werkelijk onafhankelijk onderzoek naar voren komen (we hebben toch niets te verbergen?) Allereerst het belang van eerlijk kwalitatief voedsel in de ‘strijd tegen infectieziekten’. Ten tweede de leugen dat alleen ‘germs’ en virussen verantwoordelijk zijn voor de ziekte. Ten derde de biochemische leugen die stelt dat heling altijd chemisch moet en niet bio-energetisch kan (in feite de enige fundamentele vorm van heling via energetische informatie overdracht.) Ten vierde misschien wel dat alle medicijnen vervangen kunnen worden door goedkopere en efficiëntere methoden, zonder verslavende effecten en ‘bijwerkingen’ die weer lijden tot nieuwe ziekten en afhankelijkheid van ‘zorg’ (waarbij letterlijk de fysiek stof niet meer nodig is, omdat de elektromagnetische frequentiesignaturen (de ‘blauwdruk’ van de werkzame stof die aantoonbaar en bewezen de stof kan vervangen qua werking, zie mijn artikel ‘Over het geheugen van water, digitale biologie, elektromagnetische homeopathie: de toekomst van genezing?’, te vinden op YouTube als videoverslag en op www.wanttoknow.nl en www.argusoog.org (waar veel van mijn artikelen geplaatst zijn.)

In heb in een zestal redenen de onwetenschappelijkheid van vaccinaties al aangetoond (zie artikel ‘De Grote Griep Pandemonium: de ware feite over vaccinaties’ (zie ook de artikelen ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien, de waarheid over (HPV- en andere) vaccinaties’, en ‘Belangstelling voor griepvaccin, of belangenverstrengeling bij griepvaccin’. Het is de bedoeling dat dit een relatief kort artikel blijft, mijn andere artikelen met meer informatie over dit onderwerp kunt u na een Google zoektocht op diverse plekken vinden. Ik heb al veel geschreven over de verzwegen schadelijke effecten en ineffectiviteit van vaccinaties, maar de afgelopen week stond helaas weer vol met aantoonbare desinformatie en vaccinatie propaganda via de reguliere media. Reden genoeg om de incomplete informatie in de berichtgeving wat verder te analyseren.
Ik wil alvast benadrukken dat ik ieders vrije wil en zelfbeschikkingrecht als een groot goed beschouw. Maar hoe ‘vrij’ is uw wil en hoe overwogen kan u keuze om wel of niet te vaccineren zijn, als u niet de volledige informatie tot uw beschikking heeft om uit te kiezen?

Als u werkelijk de verzwegen feiten en wetenschappelijke studies zou kennen, is het heel goed mogelijk dat u uzelf en uw gezin nooit meer laat vaccineren.

Verzwegen feiten en studies? We kunnen het nieuws op tv en het wetenschappelijke advies van de Gezondheidsraad en de expertise van ‘deskundigen’ als Ab Osterhaus, Roel Coutinho en minister Klink van Volksgezondheid toch wel vertrouwen? Het antwoord is helaas een schokkende en lang natrillende NEE! Hetzelfde antwoord wat u mogelijk zou kunnen geven op de vraag of u zich vrijwillig laat inspuiten met aantoonbaar gif voor uw brein, immuunsysteem en lichaam.
Angst is een slechte raadgever, maar realiseert u zich wel dat het juist deze bovengenoemde ‘experts’ zijn die u angst willen inboezemen? Als u zich op basis van een persoonlijke vrije keuze wilt laten vaccineren, laat het dan een overwogen keuze zijn op basis van alle beschikbare informatie die uit betrouwbare en onafhankelijke bronnen afkomstig is. Want wat is nu het geval? Alle personen die de afgelopen maanden (en zeker de afgelopen week) de kans kregen om via de reguliere media hun mening te verkondigen, zijn zeker niet ‘nuchter en neutraal’ (zoals het RIVM zich graag profileert.) Tot mijn stomme (maar niet geheel naïeve) verbazing bleken zelfs de mij onbekende nieuwe spreekbuizen niet een onafhankelijke achtergrond te hebben.

Gisteren zat minister Klink bij Pauw en Witteman in de uitzending. Ik zag hem ook langskomen in het NOS journaal. Wederom melde hij hier dat alle verhalen op het internet (ik vroeg mij direct af of hij daarmee nu eigenlijk de websites van het RIVM of het ministerie van Gezondheid of de gezondheidsraad bedoelde overigens) naar het rijk der fabelen verwezen konden worden (net zoals al het vele bewijs dat aantoont dat de HPV-vaccinaties niet deugen, deze wees hij af als ‘indianenverhalen’.) Maar een zin verder kwam de gevaccineerde aap pas echt uit de hoop opgerolde mouw. Volgens Klink berusten deze ‘verhalen’ op het internet namelijk niet op wetenschappelijke feiten. Nu lijkt dit een niet al te kwalijke opmerking, zij het niet dat dit een pertinente leugen is! Nog erger is dat iedereen die niet van deze leugen afweet, deze opmerking makkelijk zou kunnen opvatten als de waarheid.

Het is inmiddels een groeiende deel van de bevolking overduidelijk dat de overheidsinstellingen die zich bezig houden met vaccinatiebeleid, veel informatie niet bespreekbaar maken en zelfs verzwijgen. En een halve waarheid is nog altijd een volledige leugen als resultaat. Maar de opmerking van gisteren sloeg werkelijk alles. Dit is onze minister van Volksgezondheid die ronduit durft te liegen. De waarheid is namelijk dat er enkele honderden wetenschappelijke studies zijn die aantonen dat vaccinaties zeer ernstige bijwerkingen kunnen hebben, nooit langdurig getest worden (en zeker de neurotoxische en kankerverwekkende effecten niet en dat terwijl het bekend is dat ernstige ziekten zoals auto-immuunziekten en kanker er soms wel 10 tot 30 jaar over kunnen doen om zich te manifesteren) en ineffectief zijn.
Deze opmerking van socioloog Klink houdt in dat alle studies, alle regulier wetenschappelijk bewijs en alle uitspraken van artsen en onderzoekers dus ook niet feitelijk zijn. Ongelofelijk, de leugen regeert inderdaad en maakt zichzelf op deze manier belachelijk (zeker voor alle wetenschappers en artsen die onafhankelijk en gedegen onderzoek hebben verricht en die aantonen dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, direct of indirect.) Schandalig hoeveel echte experts, ervaringsdeskundigen, reguliere wetenschappers, onderzoeken en bergen bewijs er op deze manier verloochend worden. Overigens overweegt Klink ook een eigen ‘feiten’ site en zelfs een ‘banner’ met een link naar deze ‘betrouwbare’ site voor websites die ook zijn geluid laten horen (wat is de volgende stap van censuur en propaganda, een ‘banner’ op je arm?) Mogelijk wil hij deze eigen site ook omdat de helft van het personeel in de gezondheidszorg volgens onderzoek van ‘Nursing’ nu al weten zichzelf niet te laten vaccineren, hoor ik zojuist op het korte nieuws in het Journaal! Zie voor de bezorgdheid van Klink: http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/443235/2009/11/10/Klink-bezorgd-over-vaccinatie-fabels.dhtml

Vanavond zag ik op Nederland 2 het programma Netwerk, met mevrouw Simone Buitendijk (van de Gezondheidsraad) in ‘discussie’ ging met mevrouw Anneke Bleeker (van de website www.verontrustemoeders.nl.) Wat een schandalige vertoning. De strekking van het verhaal van de Gezondheidsraad dame was dat de eventuele bijwerkingen (die zijn zeker niet zeldzaam en vaak uiterst ernstig, zeker ook op de lange termijn) van het vaccin niet opwegen tegenover het ‘gezondheidsvoordeel’ wat behaalt zou worden door te vaccineren. “In ieder geval is het veiliger dan niet vaccineren.” Hiermee lijkt ze de persoonlijke papegaai te zijn geworden van de heer Roel Coutinho van het RIVM en Ab Osterhaus (haar collega in de Gezondheidsraad, vertegenwoordigd door betaalde ‘adviseurs’ en wetenschappers die aantoonbare banden hebben met de farmaceutische industrie, zoals Netwerk en Radar eerder al lieten zien), want ook zij gebruiken dit argument wat op angst en valse ‘zekerheid’ is gebaseerd. En onjuist is! Helaas is ook dit een pertinente leugen blijkt uit allerlei wetenschappelijk onderzoek. Hetzelfde onderzoek wat ook op de internet websites genoemd wordt en stelselmatig wordt verwegen door bovengenoemde ‘experts’ en ‘onafhankelijke onderzoekers’.

Wat verder opviel was de suggestieve manier van ‘ondervragen’ door de interviewer. Vragen aan mevrouw Bleeker als “heeft u een medische achtergrond eigenlijk” (de eerste vraag zonder inhoudelijk op de informatie op de website in te gaan) en “Je hebt zelf geen kinderen, waarom strijd je zo” (alsof het hebben van kinderen expertise oplevert of het exclusieve recht geeft om verzwegen zaken te mogen onderzoeken of dingen in twijfel te trekken met bewijs) werden afgewisseld met opmerkingen als “Is het gevaarlijk wat zij zegt?” en “U zaait twijfel” (nadat mevrouw Bleeker net aangaf dat de vaccinaties juist gevaarlijk zijn en dat artsen dit ondersteunen, wat juist is).
Ook kwam er voor dit ‘gesprek’ van slechts enkele minuten (er leek mij duidelijk in geknipt te zijn en het werd ook abrupt beëindigd met de opmerking “We hebben geen tijd meer.”) een stukje video van een presentatie van Désirée Röver (is dit niet auteursrechtelijk beschermd trouwens?). Ook hier was het opvallend dat alleen de stukjes die twijfel kunnen oproepen bij de kijker werden getoond (en niet alle informatie op basis van studies en het bewijs dat vaccinaties zeer schadelijk kunnen zijn en ineffectief zijn wat zij ook altijd behandelt in haar lezingen en presentaties.) Ook de minister van Binnenlandse zaken, mevrouw Guusje ter Horst, kwam later aan bod bij interviewer Knevel. Knevel gaf haar de woorden in de mond door te suggereren dat zij de “dubieuze verhalen” op het internet die Klink nachtmerries bezorgen, ook niet steunt. Die suggestie werd vervolgens zoals te verwachten,keurig ingekopt.

Minister Klink en/of zijn ambtenaren hebben voorkomen (ongedaan gemaakt) dat Anneke Bleeker de andere kant van de vaccinatiemedaille zou toelichten bij ‘Pauw & Witteman’ en ‘De Wereld Draait Door’ (maandag 9 november 2009), waarvoor ze wel was uitgenodigd! Ik e-mailde huisarts Dr. Jannes Koetsier onlangs na zijn bijdrage op tv en ook hij bevestigde dat er veel relevante informatie uit was geknipt en dat hij het er niet bij zou laten zitten! Koetsier gaf, vandaag 10 november 2009, zijn visie in ‘Goedemorgen Nederland’: http://www.goedemorgennederland.kro.nl/uitzending.aspx?id=233311 dat is uitgezonden maar inmiddels is verwijderd (alleen de tekst staat er nog)! Hoe duidelijk moeten de leugens, de manipulatie en de controle op wat er naar buiten wordt gebracht via de ‘officiële kanalen’ worden?

Maar laten we even beginnen bij het begin. Ik begon dit artikel met de stelling dat de afgelopen weken het nieuws vol stond met vaccinatie propaganda. Het meest verontrustende hieraan, is het gemak waarmee ik hiermee in contact kwam en het gemak waarmee ik op zeer korte tijd elke persoon kon ‘ontmaskeren’ als zijnde een niet onafhankelijke wetenschapper, arts of spreekbuis voor een organisatie. Laten we even alles kort de revue laten passeren.

Rond 12 oktober vond ik in de plaatselijke kantoorboekhandel het tijdschrift ‘Ouders van Nu’. Bijgevoegd bij het blad was het ‘knusse’ kleine boekje ‘Is ie verkouden of is er meer aan de hand? Alles over verkoudheid, Mexicaanse griep en het RS-virus’. Een ‘gratis’ boekje (door farmaceut Abbott betaald bleek na wat leeswerk!) bij tijdschrift Ouders van Nu (van gisteren als ze hier intrappen helaas) dus. In kleine lettertjes valt te lezen : “Dit is een uitgave van Ouders van Nu in samenwerking met Abbott”. Wie is Abbott? Zie http://www.abbottnederland.nl/. ‘Gelukkig’ zit Abbott ook in de kindervoeding…en nemen ze niemand minder dan Solvay Pharmaceuticals over… http://www.abbottnederland.nl/nieuws/artikel/item/abbott-neemt-solvay-pharmaceuticals-over/?tx_ttnewsbackPid=1&cHash=2f2b8c41c4 Een technologisch farmaceutisch concern dus wat Ouders van Nu ‘ondersteunt’. Ik hoef u hopelijk niet te vertellen dat we in dit geval niet hoeven te rekenen op ‘onafhankelijk’ advies met betrekking tot de ‘Mexicaanse nieuwe varkensgriep’ wat zich zal richten op preventie in de vorm van immuunsysteem ondersteunend voedsel, leefpatronen of homeopathische geneesmiddelen (die wetenschappelijk aantoonbaar werken en zelfs bij ernstige ziekten ingezet kunnen worden, iets wat ook de World Health Organisation niet durft te onderschrijven!), maar eerder gemanipuleerd zullen worden richting onterechte angstscenario’s die ongewenst zullen leiden naar vaccinatie.
Lees vooral het laatste stukje van kinderinfectioloog Tom Wolffs (’Er is geen reden om bang te zijn voor de Mexicaanse griep’-maar let op de volgende tekst!!!): “Deze maand komt er een vaccin tegen de Mexicaanse griep beschikbaar. Die krijg je als je vier maanden of langer zwanger bent of gezinsleden hebt die een zeer groot risico lopen om te sterven aan de griep. Maar hoe bang moeten we eigenlijk zijn voor deze griepvariant? Niet meer dan nodig, zegt kinderinfectioloog Tom Wolfs.” Let wel: er staat dat je de vaccinatie krijgt als…(niet kunt krijgen of mag aanvragen). Ook staat er groot risico om te sterven, niet eens ziek worden. En niet meer dan nodig houdt volgens deze ‘door de farmacie betaalde expert’ blijkbaar in vaccineren en virusremmers? Alleen dan is er geen reden om bang te zijn voor deze ‘nieuwe’ griep die minder doden opeist dan de jaarlijkse gewone griep?

Dan volgt de tekst “als kinderen jonger dan twee jaar eenmaal besmet zijn, hebben zij een hogere kans op complicaties. Ze hebben bijvoorbeeld sneller een bacteriële ’superinfectie’ te pakken of last van oorontsteking. Er volgen dan meer huisartsenbezoeken en ziekenhuisopnames”. Een superinfectie nog wel! En er volgen huisartsenbezoeken en ziekenhuisopnames…(mogelijk volgen er?). Draagt de heer Wolff schaapskleren of heeft de farmaceut hem verteld wat te schrijven (wat vaker gebeurt, men noemt dat ‘Ghost Writing’, ‘experts’ ontvangen geld en zetten hun naam boven een stuk dat de farmaceut heeft geschreven.) En dan dit: “Om deze complicaties te verkleinen, krijgen kinderen jonger dan twee jaar die griepverschijnselen vertonen uit voorzorg virusremmers toegediend.”

Ze krijgen ze, je hoeft niets meer te wensen…Er wordt voor je gedacht en besloten blijkbaar (opvallend is dat zowel Klink, Coutinho en Osterhaus ook een dergelijk determinerend taalgebruik hanteren, alsof het vaccin niet vrijwillig zou zijn of alsof het onverstandig zou zijn om te weigeren)!

Tamiflu wordt ook even besproken. Tamiflu is niet effectief, men ondervindt hooguit een dag minder symptomen en ondertussen ontvangt u een reeks ‘bijwerkingen’ en de mogelijkheid van toegevoegde ernstige ziekten als gevolg. “Ook voor zwangeren geldt dit…Het verschil tussen de gewone griep en deze nieuwe variant is dat meer mensen risico lopen besmet te raken.” Geen verschil dus, behalve een hoger risico? Dus als ik de statistieken weet en ik krijg griep weet ik welke het is? Of hoor ik misschien toch aan die andere kant van de statistieken? Tja, Wolf mag het weten.
“Toch is het verloop niet ernstiger dan de gewone griep. Vooralsnog is er dus geen reden om bang te worden van de Mexicaanse griep.” Ja, hoe zit het nu? Dan hoeven we ook geen Tamiflu of vaccinatie, toch? De belangenverstrengeling en farmaceutische propaganda lijkt me overduidelijk.

Ik vroeg de redactie van Ouders van Nu om een reactie, ik stuurde hen ook een e-mail met leesbevestiging. Hier volgt de ‘niet’-reactie van Ouders van Gisteren…
“Onderwerp: Niet gelezen: Vaccinaties en virusremmers zijn ineffectief en potentieel levensgevaarlijk, u verspreidt met farmaceutische steun propaganda in Ouders van Nu! Uw bericht is verwijderd zonder te zijn gelezen op woensdag 14 oktober 2009 17:01:43 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.”
Niet geheel onverwacht overigens, ook Coutinho, Osterhaus, RIVM, Nefarma, NHG, en zo’n beetje alle betrokken instanties, overkoepelende organisaties en betrokken wetenschappers op het gebied van vaccinatie en vaccinatiebeleid zorgden eerder al voor een oorverdovende stilte na mijn verzoek om met hen het overweldigende bewijs van de schadelijke effecten van de (HPV)vaccinaties te bespreken…”You have the right to remain silent…” Het is overduidelijk: “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”!

Maar de belangenverstrengeling en de leugenachtige vaccinatie propaganda stopten niet bij dit tijdschrift helaas. Wederom interessante propaganda in de Telegraaf zaterdag 31 oktober (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5206403/__Paniek_door_griepdoden__.html ) in het artikel ‘Paniek door griepdoden’ (alleen die titel al, ‘paniek bij griepdoden’ zou je elk jaar als kopje kunnen gebruiken, of ‘paniek bij verkeersslachtoffers’, of ‘paniek bij toename kanker, neurologische schade en auto-immuunziekten epidemie na vaccinaties’, maar dat terzijde).
Ergens staat tussen neus en lippen vermeld ”Het RIVM stelt dat bij drie van de vier griepdoden van afgelopen week (weer!) sprake is van een onderliggend ziekteproces”…Net als in 1918 (met het verschil dat we nu wel alle benodigde goede hygiëne, sanitaire voorzieningen en beter voedsel en medische voorzieningen hebben dan destijds het geval was.) Ook in 1918 stierven de mensen niet aan de ‘griep’, maar eerder aan longontsteking en andere oorzaken als gevolg van de griep! Zo ook nu weer dus lijkt het. Zelfs “aantoonbaar sprake van griep” wordt vaak later weer teruggetrokken, maar dan nog blijken sterfgevallen alleen op te treden bij een andere ziekte die onderliggend al aanwezig is (of waarschijnlijk ongemerkt aanwezig was in het geval de overleden persoon in eerste instantie ‘gezond’ bleek te zijn.)

Net zoals Coutinho de doden na pneumokokken vaccinatie ‘uitvoerig kan onderzoeken’ (zodat hij altijd kan melden later dat er geen aantoonbare relatie bleek te zijn met de vaccinatie, de dood kent nu eenmaal vele co-factoren…), is het natuurlijk eveneens zeer goed mogelijk dat een ‘gezond’ persoon vanaf het prille begin al een onderliggend –en onopgemerkt- ziektepatroon onder de leden had al voor de vaccinatie werd aangeboden. Elk jaar zijn er vele duizenden doden door de gewone griep (niemand die hier ophef over maakt overigens), vooral omdat slechte leefomstandigheden of al aanwezige ziekten het mogelijk maken dat een griep de ‘druppel’ is voor het al ongezonde lichaam en verzwakte immuunsysteem (wat extra verzwakt kan raken door juist de griepvaccinatie, net zoals de gewone griepprik extra gevoelig maakt voor de schadelijke effecten van de varkensgriepvaccinatie!). Ware immuniteit is natuurlijke gezondheid.

Kinderopvang organisatie Spring heeft al ‘opvliegend’ besloten “dat wordt gekeken wat de risico’s zijn voor de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Boxmeer. We sluiten niet uit dat er contact is geweest met het meisje.” Ook hier weer bangmakerij dus! Verder wordt er zo maar lukraak genoemd (bent u gevraagd, heeft u dit geroepen?) “Hoewel de roep om vaccins tegen de Mexicaanse griep steeds luider klinkt, duurt het nog enige weken voordat deze beschikbaar zijn.” Eerst simpelweg stellen dus dat de vraag er is en groter wordt, daarna ook nog een extra vraag scheppen door het gevoel te creëren dat we dienen te wachten en hopen dat we het kunnen krijgen.

“De Gezondheidsraad (ja met ‘onafhankelijke Ab Osterhaus en de overige leden die bij de HPV vaccinatie ook al door de ‘Radar’ en ‘Netwerk’ mand vielen in verband met belangenverstrengeling en banden met de farmaceutische industrie!) zal minister Klink komende donderdag ‘adviseren’ of jonge kinderen (en mogelijk ook jongeren) moeten worden aangemerkt als ‘risicogroep’ en derhalve voor versnelde vaccinatie in aanmerking komen.” Pardon? Jongeren? U bedoelt die doelgroep die normaliter juist een optimaal werkend immuunsysteem heeft? Militairen worden toch ook medisch opgeleid tot de sterkste vertegenwoordigers van de populatie? Hoe kan het dan dat zij dan ‘Golfoorlogsyndroom’ oplopen door vaccinaties met squaleen (wat nu ook in de varkensgriepvaccinatie zit en bij ratten experimenteel door diverse wetenschappers aangetoond ernstige verlammingen, auto-immuunziekten en lupus veroorzaakt!) Opvallend genoeg vertonen ook niet-militairen die wel dezelfde vaccinatie met squaleen hebben gehad, dezelfde ernstige klachten! En dat terwijl de niet gevaccineerde populatie (zoals zo vaak het geval bij alle vaccinaties) die minder gezond zou moeten zijn, niets mankeert. Ik lees op dit moment weer even in mijn boek Vaccine A van Gary Matsumoto (wat ik ook aanhaal in mijn artikelen in relatie tot squaleen studies). Maar laten we deze link hier niet vergeten: http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/over-het-goedje-squaline-dat-je-straks-ingespoten-krijgt/

“Er zijn nu gegevens in meer dan twee dozijn peer-reviewed wetenschappelijke artikelen, van tien verschillende laboratoria in de VS, Europa, Azië en Australië, die met documenten staven dat op squaleen gebaseerde toevoegingen aan vaccins, auto-immuunziekten teweeg kunnen brengen bij dieren… waargenomen bij muizen, ratten, cavia’s en konijnen.”…
Ik heb de studies van de diverse universiteiten uit diverse landen hier voor me. Zie ook: Kenney, RT, Edleman, R. “Survey of human-use adjuvants.” Excerpt review of Vaccines. 2 (2003) p171 en: Matsumoto, Gary. Vaccine A: The Covert Government Experiment That’s Killing Our Soldiers and Why GI’s Are Only the First Victims of This Vaccine. New York: Basic Books.p54. voor de studies. Een nieuw ‘Golfoorlogsyndroom’ voor alle kinderen en volwassenen zonder dat ze zich aangemeld hebben voor dienstplicht? Mijn oprechte deelneming aan de grote onwetendheid.
Zie http://www.dailymotion.com/video/x9mh9f_swine-flu-1976-propaganda_webcam voor de andere varkensgriep hoax van 1976. Wetenschap kan worden opgevat als een geschiedenisles van gecorrigeerde fouten. Maar dan moet er natuurlijk wel geleerd worden uit deze geschiedenislessen. Zie de video die maar een keer mocht worden uitgezonden en oordeel zelf. Nog iemand die als vrijwilliger wil dienen voor de Mexicaanse griepprik?
Ook geen vrijwilligers voor de zeer ineffectief gebleken gewone griepprik (met eveneens zeer gevaarlijke ingrediënten, conserveermiddelen en ‘hulpstoffen’, net zoals alle vaccinaties overigens)? Dr Sherri Tenperry beschrijft in haar uitstekende boek (net als Matsumoto trouwens) ‘FOWL!, Bird Flu: It’s Not What You Think’, de uiterst onbetrouwbare vaccins en de vaccinindustrie.

In haar artikel ‘The Truth About the Flu Shot’ (zie: www.DrTenpenny.com ) noemt zij de wetenschappelijke studies die aantonen dat de griepprik niet effectief is bij gezonde baby’s (zie: “Vaccines for preventing influenza in healthy children.”. The Cochrane Database of Systemic Reviews. 2 (2008)), kinderen met astma (zie: “effectiveness of influenza vaccine for the prevention of asthma exarcerbations.”Christy, C. et al. Arch Dis Child. 2004 Aug; 89(8): 734-5 en ook : The American Thoracic Society 105th Internatiional Conference, May 15-20, 2009, San Diego.), volwassenen (zie: “Vaccines for preventing influenza in healthy adults.”The Cochrane Database of Systemic Reviews. 1 (2006).) en ouderen (zie: “Vaccines for preventing influenza in the elderly.”The Cochrane Database of Systemic Reviews. 3 (2006)!
Natuurlijk stijgen de griepdoden jaarlijks in het griepseizoen. Mensen sterven ook vaker wanneer ze beschoten worden met echte kogels in plaats van lossen flodders, ook zo,n belangrijk en opvallend statistisch causaal verband wat paniek moet oproepen zeker? En dan nog blijft het middel altijd erger dan de kwaal als het om alle vaccinaties gaat. Aangetoond, bewezen en realiteit helaas.

Gelukkig is Roel Coutinho (directeur Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en spreekbuis van het RIVM) wel ‘betrouwbaar’, zou kunnen denken. Echter wil het geval dat toen hij nog bij de GGD Amsterdam werkte hij uiteindelijk de laan uit mocht, omdat was gebleken dat hij ongevraagd het bloed van homoseksuelen had gebruikt voor ander onderzoek (een crimineel feit dus, waarvoor hij uiteindelijk werd ‘beloond’ als toekomstig directeur van het huidige RIVM?) Coutinho had ongevraagd en ongeoorloofd het bloed van de homoseksuelen met naam en toenaam gebruikt voor AIDS onderzoek (een andere onderzoek waar het bloed niet voor was afgestaan en al zeker niet met toestemming dus). Lekker ‘nuchter en neutraal’, zoals het RIVM zou zeggen. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet, volgens weer een andere RIVM ‘autoriteit’, mevrouw Conyn (zou zij die paar dozijn studies over de verlammende effecten van squaleen en de vele andere studies over de schadelijke effecten van thimerosal (een ernstige schadelijk vorm van organisch kwik!) in vaccinaties alleen al, dan echt niet kennen? Spuit mij maar lek (of beter: www.despuitblijfteruit.nl en www.prikmijmaarlek.nl )!
Misschien had u deze propaganda ook nog niet gezien: http://www.nd.nl/artikelen/2009/oktober/24/-juist-kinderen-van-0-4-jaar-ook-inenten- .De jeugdarts Begeman vindt het onbegrijpelijk dat Klink niet eerder met de aanbeveling om ook kinderen te vaccineren kwam (zij pleit hiervoor in het medisch ‘vakblad’ Medisch Contact.) Want kinderen kunnen helaas niet zelf duidelijk maken dat ze zo graag de vaccinatie willen, is zo’n beetje haar strekking. Ik vond een PDF artikel over haar werk, alle noten verwijzen naar Gezondheidsraad studies, RIVM informatie en zelfs informatie met Welcome erin (Glaxo Welcome dus, de farmaceut die ons nu het ‘Pandemrix’ vaccin levert). En Ab Osterhaus melde die dag op het journaal (zie ook: http://www.nrc.nl/opinie/article2395423.ece/Kritiek_op_viroloog_Ab_Osterhaus_is_terecht) dat er mogelijk te weinig vaccins zijn ingekocht als ook de peuters een risicogroep vormen. Pardon? Er waren door Klink (na advies van de Gezondheidsraad, waar ook Ab Osterhaus deel van uitmaakt) toch al 34 miljoen vaccins (teveel) ingekocht? Namelijk voor 17 miljoen mensen, maal 2? Is Nederland weer gegroeid sinds dit besluit?

Volgens de burgemeester (niet echt een biomedisch expert dus) zijn er sterke aanwijzingen (het RIVM zal waarschijnlijk wel geholpen helpen met aanwijzen) dat het kind is overleden door de ‘nieuwe griep’. Een arts had eerder geconstateerd dat het kind griep had en het kon uitzieken. Ook dit soort beschrijvingen zijn een vorm van suggestieve vaccinatie propaganda dat het dus gevaarlijk is om je kind niet uit te laten zieken. We gaan blijkbaar weer over naar het oude schuldgevoel op roepen. “Je beschermt je kinderen toch wel?” Jazeker, en gelukkig kan een ieder op basis van vrije wil en eigen keuze dat ook doen door de vaccinatie bijvoorbeeld te weigeren. Het antwoord is namelijk niet massaal vaccineren omdat er doden vallen die jaarlijks altijd al (en meer!) vallen, juist ook bij de gewone griep. Er waren eerder ook ‘aanwijzingen’ en die statistieken bleken ook onjuist te zijn later (toch gewone griepgevallen en vaak was een onderliggend ziektepatroon al aanwezig voor de griep toesloeg.)

Inmiddels is ook het dagblad NRC (zie ook het artikel over NRC op www.argusoog.org voor de ‘objectiviteit’ van deze krant, directe link http://www.argusoog.org/?p=4053) zware propaganda aan het maken voor vaccinatie in een 2 pagina’s artikel over deze ‘Mexicaanse’ griep. De krant spreekt zelfs over de geruchten op het internet over bijwerkingen, maar noemt uiteraard alleen over de onzinnige en vooral relatief onschuldige bijwerkingen (roodheid en pijn op de prikplek.)
“Over zeldzame, ernstige bijwerkingen valt nog niks te zeggen. ” Leugen 1: Jawel, want die zijn bekend op basis van andere vaccins met thimerosal en squaleen en zijn meer dan verontrustend te noemen. Leugen 2: De ernstige bijwerkingen zijn in het geval van vaccins al zeker niet zeldzaam!.De ‘afzwakkingleugen’ dat het allemaal wel meevalt en het vaccin ‘veilig’ is dus weer. Leugen 3: Er zijn per definitie heel veel bijwerkingen bekend die niet worden vermeld op de bijsluiter, wederom incomplete (bewust/) informatie.

En dan durft NRC ook nog eens af te sluiten met”Het vaccin beschermt waarschijnlijk wel 60 tot 90 procent van de gevaccineerden tegen de griep. Een aantrekkelijke speculatie is dat zes tot negen van de elf Nederlandse griepdoden wellicht nog in leven zouden zijn als iedereen was gevaccineerd.”Wat een leugens en speculatie en manipulatie van woorden! “Waarschijnlijk”, hoezo dan? “60 tot 90 procent”? Nee, eerder 30 procent zoals bij de jaarlijkse gewone griep (zoals onderzoek aantoont, mits tenminste op de juiste virus variant is gegokt). Men weet namelijk niet van te voren welke variant ‘populair’ is volgend griepseizoen en vaccins maken kost zo,n 6-tot 8 maanden)! Verkeerd gegokt betekent aantoonbaar 0 procent effectiviteit bij griep (ook dat wordt weer nergens vermeld, zoals u zult hebben gemerkt.) “Aantrekkelijke”? Aantrekkelijk voor U of voor het RIVM en de farmaceutische industrie? Pure speculatie dus . “Als iedereen is gevaccineerd”…alsof het juist dan werkt en minder speculatief wordt, of überhaupt bekend wordt wat de cijfers dan zullen zijn. Onzin voorspellingen dus, die neigen tot propaganda en Klink-klare leugens.

“Tegen de Mexicaanse griep is er een nieuw vaccin dat niet uitgebreid op kinderen is getest”…Herinnert u zich nog de nu de HPV vaccinaties?. Deze zijn nu door deze griephoax uitgesteld, alsof ‘bescherming’ tegen baarmoederhalskanker nu ineens niet meer belangrijk is na alle verwoede pogingen om massaal te vaccineren die drastisch mislukt zijn. Herinnert u zich nog dat diverse (ook reguliere) wetenschappers tegenstanders waren en opmerkten dat de HPV-vaccinaties in feite een EXPERIMENT met uw kinderen betreft, met onzekere afloop op de lange termijn? Wat dacht u van dit nieuwe vaccin, met onbekende nieuwe ‘hulpstoffen’, maar ondertussen wel bekende neurotoxische, kankerverwekkende en immuunsysteem afbrekende ingrediënten als thimerosal en squaleen? Een experiment voor de gehele populatie dus, wereldwijd! Een ware pandemie, veroorzaakt door de vaccinatie?

“De gezondheidsautoriteiten zijn merkbaar voorzichtig met hun vaccinatie aanbevelingen, omdat er op internet zo hevig tegen vaccinatie wordt geageerd.” Het moet zijn gereageerd, want de effecten en schadelijke gevolgen zijn bekend, dus daar wordt op ge-reageerd. En heeft u zich wel eens afgevraagd waarom een effectief en veilig en gezondheidsbevorderend vaccin ‘beschermd’ moeten worden tegen wettelijke aansprakelijkheid? Bent u op de hoogte dat als iemand in uw gezin verlamt raakt of sterft, u de vaccin producenten en de farmaceutische industrie niet aansprakelijk kunt stellen, omdat zij via de Staat der Nederlanden ‘immuniteit’ verleend gekregen hebben met behulp van uw belastinggeld? Vaccins zijn toch ‘veilig en effectief’? Waarom dan de wettelijke aansprakelijkheid dan ‘beschermen’, zonder de bevolking echt te beschermen? U mag wel ‘vrijwillig’ aan een (niet met u gecommuniceerd) onverantwoord, onwetenschappelijk en onethisch gezondheidsexperiment (met uw lichaam als inzet voor dit Russisch roulette spel!) deelnemen, maar u mag niet eventuele ernstige gezondheidsschade verhalen bij de industrie? En u betaalt ook nog eens mee aan deze ‘immuniteit, terwijl die van u op het spel staat? Waarom wordt er nooit een openlijke discussie gevoerd, ook al weet men dat dit op internet wel wordt gedaan blijkbaar? En waarom zouden de autoriteiten ineens voorzichtig dienen te zijn? Als het middel werkt en veilig is, waarom dan voorzichtigheid betrachten? Stel je voor dat men nog meer feiten boven tafel weet te halen en eens in de doofpot of onder het vloerkleed gaat zoeken, zou men dan misschien collectief nee zeggen tegen het ‘vrijwillige’ vaccin? Speelt deze overweging misschien mee?

Lees vooral ook het laatste stuk in de tekst van het NRC artikel als je nog gelooft in ‘kuddegedrag’ en ‘groepsvaccinatie’ (herd immunity, misschien niet zo’n gekke benaming voor de kudde die blindelings de éénogige koning volgt in het land der blinden.) Sommige artsen geloven nog steeds dat massaal vaccineren ons beschermt tegen al die ziekten die anders weer tevoorschijn zouden komen als we niet meer zouden vaccineren (ook het centrale argument van pro-vaccinatie instanties en het RIVM en Klink!) Maar wat nu als dit centrale argument wat steeds maar weer wordt gebruikt, onjuist blijkt te zijn? Sterker nog: het valt aan te tonen dat het bewijs hiervoor op dit moment geleverd wordt door de (afwezigheid van) een ‘pandemie’ (net zoals in 1976 miljoenen doden werden ‘voorspeld’, maar ook toen alleen doden vielen door de vaccinatie en de ‘varkensgriep’ pandemie uitbleef)!

Het bijzonder leugenachtige feit wil dat het H1N1 virus zogezegd uniek zou zijn en nooit zou zijn voorgekomen in deze vorm. Waarbij ook vermeld wordt dat er om deze reden geen natuurlijke immuniteit zou bestaan tegen deze nieuwe vorm van griep. Interessant in het licht van deze opvatting is dat er nog steeds geen echte pandemie is, geen miljoenen doden voor de vaccinatie, terwijl de Mexicaanse griep al een half jaartje rondwaart. Dus die ‘groepsvaccinatie bescherming’ die ons zou moeten vrijwaren van ziekten die anders weer de kop zouden opsteken kan hier feitelijk nog niet bestaan (naast dat deze aantoonbaar eerder een epidemie veroorzaakt en ons al zeker niet beschermt tegen ziekte)! Want de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep was er nog niet tot aan vandaag. Waar blijven al die miljoenen (wederom voorspelde) doden? Die miljoenen doden die allang er hadden moeten zijn omdat er al geruime tijd een ‘pandemie’ zou zijn. Er is een zeer reële mogelijkheid dat de epidemiologische kans op ernstige ziekten en doden alleen maar hoger wordt als er massaal gevaccineerd gaat worden.

Dus even voor alle duidelijkheid: de ‘nieuwe’ griep, daar is zogezegd geen bestaande natuurlijke immuniteit tegen. Daarom dienen we allen gevaccineerd te worden, is de stelling, anders volgen er mogelijk miljoenen doden. Maar dat is nog niet gebeurd, H1N1 spookt al sinds maart door de wereld. Waar blijven dan al die miljoenen doden? Zonder vaccinatie geen bescherming toch? Er is toch een pandemie? Dezelfde als in 1976 toen deze uitbleef maar er wel velen slachtoffers vielen (en ook daar doden) juist door de vaccinaties?

Ik hoop dat we ooit gezamenlijk wakker worden uit deze ‘collectieve persoonlijkheidsstoornis’ die onwetendheid, ontkenning en ongeloof genoemd wordt. Zie voor alle mythes ook eens http://www.relfe.com/vaccine.html. Wees er alsjeblieft van bewust dat de jaarlijkse griepprik niet alleen zeer gevaarlijk is (en niet alleen op korte termijn), maar vooral ook zeer ineffectief. Het percentage effectiviteit is 30 % gebleken (ongeveer hetzelfde percentage wat een paar geleden gelijk stond aan het aantal artsen en verpleegkundig personeel dat zich liet vaccineren, bleek na onderzoek. Maar het is nog erger: er is sprake van 0 % effectiviteit als er verkeerd ‘gegokt’ wordt op de in het volgend seizoen niet aanwezige griepsoort (en er zijn er vele en vaccinaties produceren duurt minimaal een half jaar, dus een paragnost inhuren bij deze ‘pseudo-wetenschap’ die vaccinatie heet, is geen gek idee).

Toch ook onlangs maar even het blad Elsevier aangeschaft (nummer 45, 7 november 2009). Op de voorpagina een bezorgd kijkende moeder die mobiel belt (extra bewezen neurotoxische en kankerverwekkende invloed, toe maar) terwijl haar rood ogend ziek kind op de achtergrond in bed ligt…’Mexicaanse griep, alles wat u NU moet weten’ (alles wat u NU moet weten vindt u juist niet in dit artikel van Elsevier en ook niet in het NOS jeugdjournaal boekje dat ik vandaag vond wat ook benadrukt dat de prik ‘veilig en effectief’ is en ‘goed getest’)!
Maar liefst zeven pagina’s worden aan de griep gewijd in het Elsevier artikel. De kop luidt: “Een milde griep, maar wel eng” The only thing to fear , is fear itself en het moge duidelijk zijn dat dit artikel zelf angst dient op te roepen, terwijl de ware voorzichtigheid juist bij het vaccin zelf zou moeten liggen. Als u tenminste over alle informatie beschikt, want dan wordt dit duidelijk.
Allereerst wordt gesuggereerd dat je pas echt zeker weet of je de Mexicaanse griep hebt als je een keeluitstrijkje laat maken. Men probeert verder wat vertrouwen te winnen door het ook over uitzieken te hebben en dat koorts in beginsel een goed iets is (wat zo is!).

Men gaat dan verder door de Mexicaanse griep wel besmettelijker (maar minder gemeen) te noemen dan de gewone griep. “Probleem is dat voor een heel klein deel van de patiënten de Mexicaanse griep wel degelijk levensbedreigend is. Hierna wordt op het gevoel ingespeeld en haalt men de jonge sterfgevallen erbij: “Klaarblijkelijk weegt de dood van een peuter zwaarder dan die van van vijftig tot honderd zeventigplussers. Het begraven van kinderen door hun ouders zien wij als onnatuurlijker dan het begraven van ouders door hun kinderen.” (een rector heeft uiteindelijk via jongerenkanalen als Hyves en MSN het bericht ‘dat het de Mexicaanse griep betrof’ doen uitgaan. Hopelijk gebeurt dat ook met de artikelen op deze site?)
De vraag of het virus nog gevaarlijker kan worden wordt ook met subtiele manipulatie beantwoord. “Daar twijfelen wetenschappers over (hier wordt dus manipulatief gesuggereerd dat dit zou kunnen, hetgeen de vaccinatiekeuze onbewust beïnvloedt!)…Heel soms kan een virus door een mutatie juist gemener worden. Dit heeft zich wellicht ook voorgedaan in 1918, tijdens de Spaanse griep die tientallen miljoenen doden eiste.”Suggestie en propaganda dus, want in 1918 was er spraken van een oorlog voor de epidemie, naast verslechterde sanitaire voorzieningen, slechte hygiëne, lagere kwaliteit voedsel en gezondheidszorg (en niet te vergeten een oorlog met erbarmelijke omstandigheden, juist net voor de vaccinatie.) Juist op de plekken waar niet werd gevaccineerd maar deze zaken werden verbeterd, trad geen epidemie op!

Waarom de griep voor de ene dodelijk is en de ander niet: “Dat weten we niet. Wellicht spelen genetische factoren, gevoeligheid, een rol.” Wellicht niet? Wellicht goede voeding, goede gezondheid en ware immuniteit? Wellicht al een ziekte onder de leden (over dit laatste gesproken, hierover wordt gesuggereerd dat het voor die groep extra risicovol is, mogelijk waar maar dan juist geen reden om te vaccineren en het immuunsysteem nog erger te verzwakken!). Nu geeft men mensen met HIV, kanker, astma, suikerziekte, hartproblemen het gevoel dat ze maar beter het vaccin kunnen halen (niet verstandig bij een al aangetast immuunsysteem!)

Er is ook een apart stukje tekst over ‘Bezorgde ouders’: “Voor het eerst in twintig jaar hadden we spuiten te kort”. Wat denkt de onwetende ouder vervolgens? Misschien moet ik ook maar snel aansluiten. Niet geheel verstandig gezien de studies dus!.
Waarom gezonde jongeren sterven? “Wellicht hebben ze de verkeerde genen.”…
Verderop staat iets over vaccins “levend, kreupel of dood”. Met kreupel bedoelt men afgezwakt, maar kreupel is misschien wel een betere term want dat is precies wat kan gebeuren als je dit vaccin met squaleen tot je neemt zoals diverse studies aantonen…

En de zeer gevaarlijke en ineffectieve virusremmers (Tamiflu en Relenza) “zijn niet in staat het virus te inactiveren, maar verminderen het ziekteproces plus de besmettelijkheid wel.” Levensgevaarlijke bijwerkingen en bewezen ineffectief, dus ook deze ‘remmers’: niet nemen!
Dan het meest leugenachtige stuk uiteraard: Hebben medicijnen en vaccins ook bijwerkingen…”Doorgaans zijn deze bijwerkingen gering en zelfs uiterst gering met de symptomen van de ziekte zelf.” Grote leugen want het is precies andersom: het middel is bewezen…erger dan de kwaal! Over de hygiëne ‘theorie’ meldt het artikel: “bewezen is dit echter niet.” …
En dan de nog grotere leugen (de stof squaleen is levensgevaarlijk gebleken en creëert auto-immuunziekten en verlammingen, aangetoond in diverse studies, en dan heb ik het nog niet over thimerosal (organisch kwik) in hetzelfde vaccin!): “Verder zit in geavanceerde (suggestie; juist deze nieuwe vaccins zijn onvoldoende getest en al zeker niet ongevaarlijk en zelfs genetisch gemodificeerd en met nieuwe ongeteste hulpstoffen gevuld) vaccins tegenwoordig ook een adjuvans, een hulpstof. Dat zijn uitgebreid geteste (nee dus, en al zeker niet in het geval van deze versnelde procedure en al zeker niet op de lange termijn en ook niet op de neurotoxische en kankerverwekkende effecten, u bent wederom een belangrijk onderdeel van een medisch experiment dus!!!) stoffen (zoals squaleen) die het afweersysteem extra oppeppen.” (Auto-immuun en hondsdol maken zou een betere term zijn lijkt mij na al die studies). Squaleen inspuiten is levensgevaarlijk, diverse studies tonen auto-immuunziekten en meer aan zoals hierboven al vermeld!). Uiteraard, zo zegt men, zijn de hulpstoffen ontwikkeld om het immuunsysteem te prikkelen en dus hebben ze meer bijwerkingen (weer een leugen, ze zijn levensgevaarlijk en ze zijn ontwikkeld omdat het vaccin simpelweg niet krachtig genoeg bleek te zijn en omdat dit enorme besparingen opleverde omdat men minder antigen bleek nodig te hebben bij de productiekosten!). “Maar ook een vaccin met adjuvans heeft nog steeds minder bijwerkingen dan de meeste medicijnen (giftige peren met giftige appels vergelijken, maar er geen genetisch gemanipuleerde kaas van gegeten hebbende blijkbaar. Vaccins en de nieuwe ‘hulpstoffen’ op oliebasis zijn levensgevaarlijk gebleken uit onderzoek (zie ook artikel over boek Gary Matsumoto en de hierboven al genoemde studies naar de effecten van het inspuiten van squaleen!).

‘Gelukkig’ sluit men het artikel af met de ‘hoopvolle’ tekst dat er genoeg vaccin zal zijn voor iedereen…Zit u al u nagels te verbijten? Geen zorgen, want dan zit u nu volgens de Telegraaf van vandaag en de directeur van IP ook in een nieuwe doelgroep, omdat u meer kans loopt om besmet te raken…
Bij het kopje wat kunt u doen staan een aantal logische tips, maar dan dit: “Zeg tegen familieleden die in de gezondheidszorg werken dat ze zich moeten laten inenten’” Opruiend gedrag, ditmaal in de vorm van ene spuit gevuld met giftige en dodelijke ingrediënten zoals lezers van de artikelen op deze site weten…Ook wordt natuurlijk afgeraden om de internet verhalen serieus te nemen.

Uiteraard is de schrijver van deze subtiele vaccinatie propaganda Simon Rozendaal. U kent deze man niet? Oordeelt u zelf over de ‘onafhankelijkheid’ en motieven van de heer Rozendaal: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.elsevier.mobi/pl/svt/si/elsevier/po/opnl/dk/elsevier.10-13-2009.0213p0000/sc/els_opinieonly/pa/159517/uid/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1609/roel-coutinho-is-een-vuige-en-smerige-crimineel.html
“DE TELEGRAAF: Redacteur Rene Steenhorst wordt betaald door Pfizer, een van de grootste farma-bedrijven ter wereld. Hij publiceerde vorige week een bijna hysterisch pro-Cervarix artikel.
DE VOLKSKRANT: Een columnisten-wedstrijd in 2008 werd ‘gewonnen’ door ene Daan Westerink met een column met als titel vechten voor een vaccin tegen baarmoederhalskanker. Lees hier de betreffende column. Wij stellen hier dat hier sprake is van een farma-spin.

ELSEVIER: Redacteur Simon Rozendaal wordt betaald door Cervarix-producent GlaxoSmithKline in ruil waarvoor het schaamteloze propaganda bedrijft zelfs over het ruggetje van zijn bloedeigen dochter. Op de site van Elsevier wordt Rozendaal inmiddels door talloze posters neergesabeld als een corrupte crimineel. Het is een raadsel hoe hij nog in dienst van blijven.
NRC HANDELSBLAD: Nadat redacteur Wim Kohler reeds eerder tegen de lamp was gelopen als propagandist van de levensgevaarlijke ‘wonderpil’ Acomplia -deze propaganda kostte hem en zijn krant zelfs een verloren rechtzaak tegen uw webmaster- gaat de ‘Mengele van de Marten Meesweg’ thans onverdroten voort met het verspreiden van leugenachtige farma-propaganda. Het is werkelijk ongelofelijk dat noch Kohler noch ook de andere media aandacht schenken aan de bijwerkingen van de HPV-vaccins en aan de talloze farma-drama’s waabij reeds honderdduizenden doden zijn gevallen.
ZEMBLA: Dit documentaire-programma kwam in oktober 2008 met een uitzending over het vaccin dat bij big farma niet in goede aarde viel. Als reactie werden hoofdredacteur Kees Driehuis en researcher Manon Blaas door big farma ‘uitgenodigd’ te komen ‘brainstormen’ over de ‘moeizame relatie’ tussen media en farmaceutische industrie. Lees hier een verslag van deze ‘instructieve bijeenkomst’ waar ook onze Simon Rozendaal weer excelleerde.”
http://www.huisartscentraal.nl/actueel/bangmakerij_griepprik_is_irrationeel_en_gevaarlijk.php
Gelukkig weer overduidelijk waar de altijd ‘nuchtere en feitelijke’ vaccinatie informatie vandaan komt…Die Rozendaal en Elsevier toch…

Blijkbaar kunt u helaas niet alle berichtgeving in de reguliere media en alle ‘adviezen’ van de ‘experts’ blindelings volgen…Talking about the blind leading the blind… U ziet nu hoe u bedrogen en belogen wordt. Gelooft u dit nog steeds niet, zie dan de Radar en Netwerk uitzendingen over de farmaceutische industrie en de Gezondheidsraad. Lees ook eens het boek van Joop Bouma ‘Slikken, hoe ziek is de farmaceutische industrie’. Of lees eens alle andere boeken met bewijzen, studies, uitspraken duizenden artsen, apothekers en echte experts die wel weten dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn (en juist niet de ‘anti-vaccinatielobby’, want het zijn juist de vaccinaties die onnodig veel ziekten en doden kosten blijkt uit de studies die niet worden vermeld, zie ook de des-informatie van Lois Kroes: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/250344/Absurde-complottheorieen-rond-griep-kosten-doden.htm )
Ex-RIVMer Ab Osterhaus met zijn vele verzwegen aandelen (o sorry, certificaten, misschien betaalt hij daarmee wel de hypotheek van zijn tweede huis in Griekenland af?) en Coutinho met zijn misdadige onderzoek bij GGD Amsterdam, waarbij hij ongevraagd en onrechtmatig bloed van homosexuelen gebruikte en de Gezondheidsraad waarvan de door de farmaceutische industrie betaalde collega’s “elkaar wel al jaren kennen en vertrouwen.” En al deze pro-vaccinatie propagandisten. Wees nu eens echt kritisch en zie in dat er gelogen en bedrogen wordt in de ‘zorg’ die vaccinatie industrie heet! Realiseert u zich nu dat vaccinaties een bot, onwetenschappelijk, ineffectief en levensgevaarlijk instrument zijn?
Maar er zijn nog meer voorbeelden de revue gepasseerd de afgelopen weken. Ineens was daar die mevrouw Pardoen die namens Ouders Online op het NOS journaal het ‘nut’ van vaccinaties naar de ouders en kinderen toe mocht verkondigen. Maar zie de website http://www.ouders.nl/bcolofon.htm. Kijk zelf even bij samenwerkingsverbanden en commercieel partners. KPN en mobiele telefonie voor kinderen? Universiteiten leveren informatie over Pedagogiek (vaccineren?) en het Emma kinderziekenhuis ondersteunt dit waarschijnlijk? Vraag een kinderarts maar eens naar vaccinaties…En CSG levert de ‘erfelijkheidsinformatie’. De schaakacademie lijkt me het minst verdacht.

“Aspider Communications – onze leverancier van mobiele telefonie voor kinderen. Gezamenlijk hebben we Kindermobiel.nl opgezet ” Kinder mobiel? Kinderen zonder mobiel hopelijk? De site behandelt wel een ‘pedagogische’ spoedcursus ‘bel-opvoeding, maar vergeet te melden dat mobiele telefonie (en DECT telefoons en draadloos internet) een verhoogde kans op neurotoxiciteit oplevert en kankerverwekkend is (volgens inmiddels wel honderden studies als het niet meer is)!
Nog meer ‘adviezen’: “Laat u niet verleiden tot de aanschaf van anti-stralingsproducten
… Elke vorm van afscherming leidt dus juist tot meer straling in plaats van minder.”
Of deze: “Op dit moment zijn er nog geen harde bewijzen dat de elektromagnetische straling van een mobiele telefoon schadelijk is. Er is echter evenmin bewezen dat de straling volkomen ónschadelijk is. Je kunt dus maar beter het zekere voor het onzekere nemen, zeker met kinderen.” Alleen die laatste zin klopt helaas…De eerste zin is een leugen, er is volop bewijs dat het levensgevaarlijk is, juist voor alle kinderen! KPN als samenwerking? Een commerciële samenwerking met Aspider Telecom voor ‘kindvriendelijke’ mobieltjes?
En dit? “Wees extra alert bij jonge kinderen
Het officiële advies (van de NRG in Petten) luidt: geef kleine kinderen geen mobiele telefoon. De overweging daarbij is dat kinderen kwetsbaarder zijn dan volwassenen. Wij sluiten ons niet aan bij het ‘verbod’ van de NRG…. Het blijft altijd een afweging van verschillende risico’s. We beperken ons dus tot het advies “wees extra alert bij jonge kinderen”
Dit klinkt wel als vaccinatie advies: de risico’s bij niet vaccineren zijn groter dan bij niet vaccineren (wat dus niet waar is.) Weet u weer genoeg? Nee? Zie dan deze link: http://www.ouders.nl/mgez2003-vaccinatie.htm .O wacht eens even…Pardo(e)n? Deze Justine Pardoen is de eindredactrice van Ouders Online en ‘toevallig’ is dit dus dezelfde vrouw die op het Journaal zo uitvoerig liet weten dat de ouders de goede informatie dienen te krijgen (en ze doelde daar niet op verontruste moeders of wanttoknow of argusoog websites bleek al snel…)! Wie is deze vrouw? Ze beschrijft een stuk over ‘een goed boek over vaccinaties’ (en ze noemt geen andere) op haar site: Lezen we even mee? “Voor- en nadelen
Gek genoeg ontbrak tot nu toe een goed boek voor ouders over de voor- en nadelen van vaccinatie. Maar sinds kort is het er gelukkig wel. Rudy Burgmeijer schreef een zeer toegankelijke gids: Vaccinatiegids voor ouders (Van Gorcum, ISBN 90 232 3623 8, EUR 17,50). De schrijver is arts en werkt bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hij is mede-auteur van een standaardwerk voor professionals over het vaccineren van kinderen.

Verwacht in het boek dus geen kritische geluiden: Burgmeijer is een groot voorstander van de uitvoering van het rijks-vaccinatieprogramma. Daarom laat hij ook niet na om uit te halen naar personen (zoals Viera Scheibner en Tinus Smits) en organisaties (zoals de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken), die ouders op quasi-wetenschappelijke gronden oproepen om hun kinderen niet te vaccineren.”
En nog wat stukjes des-informatie: “…Daarbij noemt hij ook de belangrijkste niet-wetenschappelijke informatiebronnen.” En: “Het is duidelijk: iedere ouder zou de Vaccinatiegids voor ouders moeten aanschaffen bij de geboorte van het eerste kind. Zodat je als vader of moeder zelf je informatie kunt opzoeken en niet in paniek hoeft te raken door onwetendheid of bangmakende verhalen om je heen. Meer informatie:
# Surftips Ouders Online – Kinderziektes en vaccinatie
# Twee besprekingen van het omstreden boek van Viera Scheibner: Vaccinatie (Lemniscaat, ISBN 90 563 713 98). Justine Pardoen, justine@ouders.nl ” . Zie onderaan de tekst de ‘onafhankelijkheid’ van de adviezen van mevrouw Pardoen en Ouders Online (gisteren te zien/horen op het journaal): “Het bovenstaande artikel is een bewerking (door de redactie van Ouders Online) van twee teksten van het RIVM.”

Gelukkig, we kunnen haar ‘onafhankelijkheid’ (”Ouders Online is een onafhankelijke website voor aanstaande ouders en ouders van kinderen tot en met de puberleeftijd.”, zo wordt vermeld) e-mailen en het een en ander bespreken. Zie ook http://www.ouders.nl/mgez2006-pneumokokken.htm . Zou de redactie van Ouders Online zich ook verantwoordelijk voelen als blijkt dat de dode kinderen na de pneumokokken vaccinatie ook daadwerkelijk door de vaccinatie zijn veroorzaakt? Uiteraard niet, zij is net zo min verantwoordelijk voor de doden die de ’complottheorieën’ zouden veroorzaken volgens de heer Kroes of de propaganda van de ‘pro-vaccinatiegroep’ zelf. Het feit is namelijk dat wel of niet vaccineren altijd een individuele keuzen en een persoonlijk besluit is, op wat voor basis u dan ook besluit om wel of niet te vaccineren! Juist daarom is het zo belangrijk om u goed te informeren, want u zoals u alleen al in dit artikel kunt lezen wordt u niet volledig geïnformeerd door de officiële vaccinatie instanties en de gezondheidszorg experts…

We gaan weer even verder met de volgende nieuwe spreekbuis van de pro-vaccinatiegroep, ditmaal een NHG huisarts, de heer Ted van Essen Ik zag hem gisteren ook weer kort langskomen op het nieuws). Even een woord over huisartsen. Vaak zijn dat intelligente, bezielde en onafhankelijke denkende en bezorgde hulpverleners, die het beste voor hebben met de mens, laat dat duidelijk zijn. En soms blijken het helaas niet echte ‘experts’ op het gebied van vaccinaties en hebben zij totaal geen idee wat de ingrediënten van vaccins zijn. En soms weten zij vooral de schadelijke effecten van vaccins en vaccinatie niet. En soms weten zij maar al te goed dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn en besluiten zij om zichzelf niet te willen vaccineren (evenals nu de helft van het verpleegkundig personeel en de apothekers overigens, naast dochters van sommige presidenten.) En soms geven zij aan iedereen wel het advies om vooral maar te vaccineren, maar luisteren zij zelf niet naar hun eigen advies als het om hun eigen gezin gaat. En soms ‘verdienen’ enkelen van hen jaarlijks nog een ton extra bij omdat ze geld toegeschoven krijgen van de farmaceutische industrie om af en toe hun merkproducten positief te noemen. En vele huisartsen ontvangen jaarlijkse ‘nascholing’ die door dezelfde industrie wordt betaald, en gekleurd. En soms ontvangen zij maar al te graag de cadeautjes en ‘gunstbetoon’ van de artsenbezoeker die liegt en bedriegt namens de farmaceutische industrie. En soms is het een nietsvermoedende huisarts die aanneemt dat wat in de medisch ‘erkende vakbladen’ staat, ook ‘wetenschappelijk verantwoord’ is en waar is (ook al wordt de desbetreffende Hoogleraar Jan C. Door de Industrie Geschreven rijkelijk door de industrie betaald en ook al heeft hij alleen zijn naam als ‘Ghost Writer’ alleen maar boven het stuk laten zetten.). En heel soms zijn het huisartsen die (net als patiëntenorganisaties en sommige tijdschriften zien we nu!) die zelfs aparte stichtingen opzetten, om maar het geld van de farmaceutische industrie te kunnen blijven ontvangen. En soms zijn het de huisartsen die niet eens weten dat de biochemische methode vervangen kan worden door een effectievere bio-energetische methode, die wetenschappelijk bewezen en aangetoond alle medicijnen kan vervangen door effectievere geneesmethoden zonder bijwerkingen en verslavingen.

Maar genoeg kritiek nu, laten we feitelijk blijven kijken naar de desbetreffende huisarts in kwestie, de heer van Essen. Onlangs verscheen hij bij Hart van Nederland. Met een lichte arrogantie en zelfvoldaanheid deed hij alsof vitamines en mineralen allemaal geen enkele zin zouden hebben. En volgens deze ‘expert’ er vele vierkante meters vol met papieren met betrekking tot de ‘veiligheid’ van vaccins. Daar zijn instituten voor die dat wel waarborgen was zo, n beetje zijn propaganda. Ik vroeg me direct af of hij bewust het bewijs van precies het tegenovergestelde verzweeg of ingeschakeld was als niet al te goed geïnformeerde huisarts. Huisarts Ted van Essen bleek tevens woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap te zijn. Hart van Nederland zou ook ‘eigen onderzoek’ gedaan hebben naar de Mexicaanse griep en de heer van Essen benadrukte de ‘veiligheid’.

Wie is de heer van Essen verder, vroeg ik mij af. Is dit (net als die andere pro-vaccinatie propagandisten die voor hem op het nieuws de halve waarheden en leugens mochten verspreiden). Zie http://www.mednet.nl/wie-is-wie/profiel-ted-van-essen-39904.html . Mij was al ten ore gekomen dat het Huisartsen Genootschap de vaccinaties steunt, maar wat valt hier te lezen? “Hij is lid van de European Working Group on Influenza. Dat is een groep van 12 Europese influenza wetenschappers die hun kennis over de mogelijkheden van bestrijding van influenza willen verspreiden. Voor Mednet schrijft hij voor de duur van de pandemie iedere twee weken een blog over H1N1 in de huisartsenpraktijk. En wie is die European Working Group voor griep ook alweer? Zie : http://www.eswi.org/ .Het eerste wat je ziet op deze site is dit: “Side effects: “I’m not interested in getting a flu shot, there are a lot of side effects.” Why is this a misconception? Weten we weer genoeg? Nee? Is het dan misschien voldoende om te zien dat ie dikke vrienden is met Ab ‘certicaten en miljoen rijker’ Osterhaus? Kijk maar even bij Members, Ab Osterhaus is “Chairman and President of the Board.”Nog niet voldoende overtuigd van de ‘onafhankelijkheid van deze commissie en de rol van de heer Osterhaus en de heer van Essen? Even de lijst van zo’n beetje alle farmaceutische sponsoren bekijken?

The pharmaceutical companies supporting ESWI include:
* Baxter Vaccines
* Crucell
* Novartis
* Hofmann-La Roche
* Medimmune
* Nobilon
* Sanofi Pasteur MSD
* GlaxoSmithKline (die ons nu Pandemrix levert en al eerder het evenmin veilige en benodigde Cervarix)
* Solvay Pharmaceuticals
* Sanofi Pasteur, etc
“Manufacturers of influenza vaccines join forces in (European Vaccine Manufacturers) in order to promote a favourable climate for expanded vaccine protection and improved vaccine coverage in Europe. Manufacturers of influenza vaccines are assembled in the Influenza Vaccine Supply international task force to assist business leaders in ensuring adequate flu vaccine production capacity in the event of a pandemic, and to provide advice to health authorities regarding vaccination recommendations and delivery strategies.”
Ook weer duidelijk…

Geachte lezer: vaccinaties immuniseren niet, vaccinaties sensitiseren. Ze creëren juist eventueel de ziekte die tot aan dat moment mogelijk nog sluimerend aanwezig was. En de omstandigheden van 1918 zijn dus op geen enkel manier te vergelijken met de situatie van nu (en dat liet de andere zwijnen griep hoax van 1976 ook al zien, niet voor niets is die massale vaccinatie afgebroken en de hoax van een afwezige ‘pandemie’ aangetoond toen, net als nu). De gewone eist nog steeds vele duizenden, elk jaar weer (en dus vooral bij al verzwakte of zieke mensen, of bij zogenaamd ‘gezonde’ mensen met toch een onderliggend ziekteprobleem.) Er zijn goede redenen om vooral deze vaccinatie te weigeren, want het is nu nog niet te laat om een goede keuze te maken die later bevestigd zal worden als mogelijk de juiste. We kennen namelijk de ingrediënten als kwik en squaleen die op zichzelf al een horrorlijst aan klachten, verlammingen, neurodegeneratieve verschijnselen en allerlei ernstige ziekten en beperkingen teweeg brengen, juist in vaccinaties. Dit is bekend uit veel wetenschappelijk onderzoek. Ook is bekend dat u wederom meedoet aan een medisch experiment. Een experiment waarvan u niet is verteld dat men de lange termijn effecten niet kent, maar wel kan voorspellen op basis van de bekende en zeer giftige ‘hulpstoffen’, ‘toevoegingen’ (fixeer middelen, conserveermiddelen, etc) en overige ingrediënten. Uw huisarts en uw apotheek zijn van dit alles waarschijnlijk niet op de hoogte, maar de studies liegen er niet om (studies liegen meestal niet, hooguit sommige wetenschappers en andere mensen met andere belangen dan uw gezondheid.). Vertrouw niet alleen op uw eigen gevoel (en wantrouwen wat steeds meer gevoed wordt door de instanties die u dit alles ook niet vertellen zolas u hier kunt lezen), maar vooral op alle informatie die u hier en vooral ook in artikelen en boeken over de schadelijke effecten van vaccinaties kunt lezen. Met uw eigen ogen, gekoppeld aan uw eigen hart, voor uw eigen gezondheid en de toekomst van de mensheid en die van uw kinderen. Het is altijd uw keuze en uw beslissing, maar ook uw verantwoordelijkheid.. Zoals u nu weet, zult u de farmaceutische industrie en de vaccin aanbieders nooit kunnen aanklagen, zij hebben ‘immuniteit verkregen tegen wettelijke aansprakelijkheid na schade veroorzaakt door vaccinaties! De keuze is dus aan u, laat u daarom eerst goed informeren voordat u beslist.

Laten we er nog een schepje bovenop doen: http://www.lepoint2.com/sons/pdf/vaccin-H1N1%20medias.pdf. De ministers van Europa die GSK vaccins hebben aangekocht zouden een zwijgplicht hebben gekregen over de inhoud van de vaccins! Er zou een groene lijst zijn over zaken die wel vermeldt mag worden…en een rode lijst van zaken die niet vermeld mogen worden…(zou dit te maken kunnen hebben met de bewijslast over squaleen en kwik onder andere?). Daar mag de overheid..pas wat over zeggen als GSK zelf…de tussentijdse studies heeft gepubliceerd en ‘gesaniteerd’! Gelukkig kent u nu zelf het bestaan van de studies en worden ze allemaal vermeld in het boek van Marsumoto, evenals de schadelijke effecten na toedienen van squaleen door een vaccinatie, zoals: auto-immuunziekten, het Guillain Barré syndroom, reuma, lupus en verlammingen bij ratten. Laten we niet zeggen: u bent gewaarschuwd, maar u bent wel geïnformeerd!
Nu we het toch even over het wetenschappelijk bewijs hebben, laten we het organische kwik in de griepvaccinatie (thimerosal geheten, het zit ook in de gewone griepprik!) er even bij halen. De zogenaamde ‘bloedbrein barrière’ wordt beschreven als een barrière of membraan die werkt als afscheiding van het bloed voor de essentiële functionele elementen van het centrale zenuwstelsel. Het doel ervan is om de uitwisseling van metabolisch materiaal te reguleren of uit te filteren tussen de hersenen en het bloed (anders zouden onze hersenen zeer kwetsbaar zijn voor de duizenden door de mens gemaakte chemicaliën waaraan wij steeds worden blootgesteld via ons eten, drinken en het milieu, en voor de toxinen die we zelf in het lichaam aanmaken.

Misschien vindt een ieder hier het interessant om te vernemen dat juist kwik deze barrière tussen bloed en brein kan doordringen (en er jarenlang vertoeven!) en de zenuwcellen vanuit het bloed kunnen doordringen (Berlin en Ulberg, 1963, Ware, Chang en Burkholder, 1974) Ja, kwik, dat zeer giftige, zilverwitte, vloeibare metaal inderdaad. Combineer dit met het feit dat ons lichaam via het immuunsysteem het (in het lichaam voorkomende, en dat is juist het probleem!) squaleen dat ruw binnen wordt gespoten als een ‘vijand’ ziet en haar eigen natuurlijke op oliën gebaseerde cellen begint aan te vallen…dan ontstaat vanzelf een beeld hoe ingenieus misdadig de uitwerkingen kunnen zijn voor een ieder, maar vooral voor het immuunsysteem van een klein kind (met een nog niet volledig ontwikkeld brein en immuunsysteem en een gevoeliger en nog niet volledig ontwikkelde bloedbrein-barrière)! We hebben nu een combinatie van deze Russisch Roulette ingrediënten, zie het maar als twee kogels in een pistool , en draaien maar, twee keer zoveel kans…Cynisch? Nee, helaas realiteit en door diverse studies aangetoond en vooral door het leven zelf ook zoals vele ouders van kinderen en de kinderen zelf helaas kunnen beamen.

Een voorbeeld van een studie met thimerosal waar u niets over hoort (en er zijn nog meer studies die hetzelfde aantonen.) l“Kwik in vaccinaties als tijdbom” (in het boek ‘de Giftige Tijdbom’ van Sam Ziff, uit een voorheen vertrouwelijk rapport van CDC-persbericht advocatenkantoor Waters & Kraus):
“Wat betreft de blootstelling, nagegaan op de leeftijd van 3 maanden, vonden wij een toegenomen risico van ‘neurologische ontwikkelingsstoornissen’; een risico dat groter wordt bij blootstelling aan thimerosal binnen de groep van ‘ontwikkelingsstoornissen’ bij de subgroep genaamd ’specifieke achterstanden’, en binnen deze subgroep weer bij de specifieke stoornis ’spraakontwikkelingsstoornis’, en bij ‘autisme, stotteren en aandachtsstoornis”. Dit verklaart mogelijk de explosieve toename van autisme, ADHD, kanker , auto-immuunziekten, gedragsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen, zeker omdat de relatie tussen autimse en ADHD en kwik al vaker is gelegd. Het lijkt helaas wel zo te zijn dat hoe meer je leert over de gevolgen van vaccinaties, des te meer je leert over alle ziekten die men kan ondervinden.
“Het onderzoek toonde haarfijn aan dat blootstelling aan meer dan 62 microgram kwik in de eerste drie maanden van een mensenleven het risico verdubbelt dat een kind autistisch wordt. De advocaten stellen dat kinderen in de eerste maanden van hun leven meer dan de 65 microgram kwik binnenkrijgen uit vaccins” .
Zie ook commissie Burton 2000 en 2001, waarna thimerosal als bewaarmiddel in ampullen met medicijnen niet langer meer werd toegepast. En zie ook het feit dat in 2002t de toenmalige minister voor Volksgezondheid het besluit heeft genomen om kwik uit het milieu en dus uit de voedselketen te halen. Zij maakte een uitzondering voor amalgaam (de eveneens door wetenschappelijke studies bewezen gevaarlijke vullingen in uw gebit) en nu wordt deze uitzondering wederom weer gemaakt voor vaccinaties. We moeten dus maar aannemen dat gif overal zeer giftig is, maar niet in ons lichaam…
Een ander punt: het probleem is dat de wetenschap veel weet, maar wetenschappers weten ook dat we vooral weten dat we veel niet weten (zeker over de complexe en interactieve effecten na vaccineren van lichaamsvreemde, maar ook lichaamseigen stoffen!), laat staan over de lange termijn gevolgen van kwik en squaleen. Maar op basis van het voorzorg principe maakt dat de situatie alleen maar ernstiger lijkt mij. Want we zouden nu toch ook geen asbest in vaccinaties accepteren, toch? Of denk aan DES. Het meest verontrustende feit is, dat juist de kankerverwekkende en neurotoxische effecten van vaccinaties niet systematisch worden onderzocht, en al zeker niet de langtermijn effecten!
Ik noemde hierboven al de neurologische problemen, maar de schadelijke effecten van kwik zijn overal in het lichaam te vinden: psychische stoornissen, aandoeningen in de mondholte, effecten op de spijsverteringsorganen, effecten op diverse lichaamssystemen, zenuwstelsel, ademhaling, afweer, hormonale systeem, etc. Doordat de bloedbrein barrière wordt doorbroken kunnen allerlei externe of lichaamseigen toxinen rechtstreeks via de zenuwcellen het brein en de rest van het lichaam beïnvloeden en schade berokkenen.

Eerste symptomen kwikvergiftiging in centraal zenuwstelsel zijn: gevoelloosheid en prikkeling van vingers, tenen, neus en lippen; het beven van de handen en vaak het verlies van controle over de fijne handbewegingen; ook kan men moeilijk lopen, wat samenhangt met ataxia (onregelmatige spierbewegingen en gebrekkige spiercoördinatie).
Maakt het nog uit hoe groot de kans op schade na vaccinatie of een dosis van een giftige stof is als deze kans ‘toevallig’ je eigen dochter treft (voor de volle 100 procent)? Vaccinaties zijn bewezen niet effectief en zijn bewezen potentieel levensgevaarlijk.


Het leven en ouders en hun kinderen hebben geen juridisch bewijs nodig (en mogen deze zelfs niet eens eisen omdat de vaccin producenten beschermd worden met hun belastinggeld), de realiteit van schade na en door vaccinatie is erg genoeg en berust wel op ware feiten. Men kan dan natuurlijk wel blijven roepen dat de kans klein is en er geen causale relatie is met het vaccin, maar vragen we ook om dit juridische bewijs als het onszelf of onze kinderen gebeurt? En willen we wachten om deze ethische vraag in de toekomst anders te beantwoorden dan we nu doen? In tegenstelling tot asbest is er nu wel voortijdig kennis voor in ieder geval deze ronde van vaccinaties. En dat zal hopelijk het verschil maken. Overigens zijn de effecten van alleen al thimerosal of alleen al squaleen in vaccinaties al rampzalig gebleken uit onderzoek (wat nooit wordt genoemd.) Alleen omdat we iets maar niet willen inzien of geloven, is geen immuniteit tegen de ware feiten helaas. ‘We zullen er aan moeten geloven’, maar hopelijk wel voortijdig.

Het feit is en blijft dat de lange termijn effecten en de neurotoxische en kankerverwekkende effecten (vooral van de nieuwe adjuvans) onbekend zijn (en blijven, want deze worden niet getest), terwijl de zeer schadelijke ingrediënten, polysorbaat 80, squaleen en thimerosal (en de rest) bewezen levensgevaarlijk zijn…En vergeet u ook niet de bewezen ineffectiviteit van de vaccins (vooral de griepvaccins!) of het feit dat juist jonge kinderen, ouderen en mensen met astma, etc vooral niet gebaat zijn met de griepprik, zoals blijkt uit allerlei onderzoek blijkt!

Ach ja, op hoop van zegen dan maar met die vrije wil en collectief bewustzijn? Zolang rechters (wist u dat Klink was aangeklaagd, heeft u het nieuws over deze rechtszaak ook al niet langs zien komen op het journaal of in uw krant kunnen naslaan?) en de Staat der Nederlanden de vaccin producenten ‘immuniteit’ verlenen tegen aansprakelijkheid…dienen wij ons maar aansprakelijk te stellen voor onze immuniteit en ‘VIT’heid dacht ik zo. Want ook wij dienen Verantwoordelijk, integer en transparant naar onze gezondheid te kijken en elkaar te informeren over bewezen gezondheidsrisico’s en ineffectiviteit van deze vaccinaties. De industrie en de overheid gaan dit niet voor u doen, zoals u inmiddels waarschijnlijk wel hebt begrepen!
Het is duidelijk wederom, de belangenverstrengeling met de politiek heb ik al eerder aangetoond (en met de farmaceutische industrie en de agrarische sector/voedselindustrie). Klink verkondigt nu echt Klink-klare onzin, want de opmerking dat al die ‘verhalen’ (feiten) niet op wetenschappelijke feiten (lees: de leugens van Klink en het RIVM, Coutinho, Osterhaus en bladen voor ouderen en NHG spreekbuizen) berusten maakt duidelijk hoe compleet de leugen is. Ik geef al voor de baarmoederhalskanker vaccinatie lezingen over dit onderwerp en heb ook inmiddels vele artikelen hieraan gewijd. En zelfs bij de commentaren op de internet website zijn steeds wetenschappelijke studies genoemd, zoals de studies die aantonen dat alleen al squaleen of alleen al thimerosal in de vaccinatie voor diverse rampscenario’s verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Wetenschappelijke studies, herhaaldelijk aangetoond door diverse universiteiten en onderzoeksgroepen, diverse wetenschappers en onderzoekers. Nu durft Klink zelfs te noemen dat er op het internet verwezen wordt naar neurologische problemen na vaccinaties en dat dit onzin zou zijn. Aantoonbaar een grote leugen dus en we weten nu dat we aan onze regering niet onze gezondheid kunnen toevertrouwen.

Het gaat dus eigenlijk niet zozeer om verschillende meningen en al zeker niet om een of andere ‘conspiracy theory’(die geen theorie of samenzwering meer is van de kant van ‘antivaccinatie groeperingen’ als de ‘praktijk’ van de werkelijke ’samenzwering’ om schade na vaccinatie te blijven verzwijgen en vaccinatiepropaganda te verspreiden aantoonbaar aan de kant van de ‘pro-vaccinatie instanties ligt!), maar simpelweg om een overweldigende berg bewijs dat vaccinaties ons niet dienen, levensgevaarlijk zijn en op lange termijn een bewezen ‘Russisch roulette’ zijn voor ons immuunsysteem en brein, en daarmee de gezondheid, immuniteit en de zeer reële en kostbare levens van alle kinderen en volwassenen op het spel zetten.
De wereld is niet plat, de farmaceutische industrie is niet Verantwoordelijk, Integer en Transparant (VIT) en vaccinaties zijn niet veilig en effectief. De omgekeerde wereld draait weliswaar door, maar met steeds meer bewuste mensen die kiezen met hun portemoNEE en biologisch voedsel en energetische geneesmiddelen kiezen zonder de ‘gratis toevoegingen’ in de vorm van chemische additieven en neurotoxische, immuunsysteem onderdrukkende en kankerverwekkende ingrediënten in alle vaccinaties…Waarom? Omdat men niet gestudeerd hoeft te hebben om te voelen en in te zien dat er van alles niet klopt aan de ‘nuchtere en feitelijke’ informatie van het RIVM, Roel Coutinho, Ab Osterhaus, Gezondheidsraad en onwetende huisartsen (degene die wel op de hoogte zijn willen nu ineens zelf de vaccinatie niet of vaccineerden hun eigen kinderen al langer niet.)
Hete enige veilige vaccin, is het vaccin dat nooit gebruikt wordt, zei ex directeur van het National Institute of Health James Shannon al. De enige ware immuniteit is gezondheid, dus maakt u liever gebruik van gezond (biologisch) voedsel en een kwalitatief leven en preventieve maatregelen, in plaats van te vertrouwen op incomplete en onjuiste informatie via het reguliere nieuws (aantoonbaar worden hier de schadelijke effecten van vaccinaties weggemoffeld en niet besproken, waarschijnlijk omdat u dan mogelijk de veel geld opleverende vaccinatie zou weigeren.)

De bedoeling is om zo snel mogelijk de kinderen (in sporthallen etc) te vaccineren. Mensen, zijn we nu echt wakker? Vooral kinderen zijn het meest vatbaar (en ouderen en anderen met een verminderd immuunsysteem, juist zij..) voor de schadelijke effecten van vaccinaties. Zoek de studies eens op, sla het boek er eens op na voordat je beslist, je zult ‘schrikken’ (nog altijd beter dan je onterecht angst te laten aanjagen door leugens en halve waarheden) van de berg bewijs aan wetenschappelijke studies die precies het omgekeerde aantoont dan de grote leugen die mensen als Osterhaus, Klink, Coutinho en andere ‘des-kundigen’ de mensheid voorspiegelen….U wordt bedrogen, u wordt voorgelogen, u wordt vergiftigd. Dat wil niet zeggen dat u uiteindelijk ziek wordt, maar het houdt wel in dat u de kans dat u ziek wordt ernstig vergroot (vergelijkbaar met mobiele telefonie en draadloos internet zoals ook hier alle studies laten zien.) Laten we deze misdadige, onwetenschappelijke en onethische praktijk alsjeblieft gezamenlijk stoppen. Zeg nee tegen deze leugens als dat uw persoonlijk keuze is!
Hier volgt nog een laatste toevoeging, gebaseerd op het laatste nieuws via enkele kranten van gisteren en vandaag. Allereerst staat er weer een enorm ‘demoniserend’ stuk in de Telegraaf van vandaag met het kopje ‘Weg met de angstprofeten’…”Minister Klink opent frontaal de aanval op lieden die doelbewust bezig zijn de landelijke vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep te torpederen. De bewindsman komt in geweer tegen wat hij noemt “vaccinatiefabels en-geruchten” die inmiddels overal de ronde doen op het internet. De dirigent van onze volksgezondheid ergert zich langzamerhand geel en groen aan de zelfuitgeroepen waarheidsverkondigers, rampspoedpredikers en complotzieners die volgens hem de grootst mogelijke onzin over de influenza-pandemie verspreiden.” De suggestieve taal liegt er niet om. Sinds wanneer is het in een democratisch mogelijkheid niet je mening te verkondigen? En sinds wanneer staat een sterk beargumenteerde mening (en zeker een die gebaseerd op wetenschappelijke feiten) gelijk aan een complottheorie? Wanneer deze gelijk is aan de praktijk? En sinds wanneer heeft informatie verstrekken die juist gericht is op betrokkenheid, zelfbeschikkingsrecht, preventie en gezondheid met betrekking tot de vrijwillige vaccinaties…, te maken met rampspoed of profetieën? Socioloog Klink is nu zelf stemmingmakend bezig en verspreidt leugens door te stellen dat geen van deze ‘verhalen’ op wetenschappelijke feiten berusten. De “dirigent van onze volksgezondheid” heeft mischien dan wel nog wat noten op zijn staf, maar zet hier echter wel een valse grondtoon. De toon is gezet, maar de dirigent is de controle over het arrangement kwijtgeraakt.

Tijd voor een nieuwe compositie dan maar? Blijkbaar, want “Niet alleen wil het ministerie van VWS nu banners plaatsen die verwijzen naar de website waarop de overheid zelf informatie geeft over de Mexicaanse griep.” Lees: censuur en manipulatie dus, en dat voor de goedbedoelde ‘vrijwillige’ vaccinatie in onze ‘democratie’ waar ‘vrijheid van meningsopvatting’ zo hoog in het vaandel staat! “ Ook zullen ambtenaren actief gaan reageren op websites waar kul en larie worden uitgekraamd.”…Nog meer sociologen die onder andere namen bewust des-informatie gaan verspreiden, is dat de bedoeling? Hoe ‘vrijwillig en veilig en effectief’ zijn die vaccins nu eigenlijk? Klink zou spreken over “de agressieve anti-vaccinatielobby”, maar heeft hij dan zelf niets opgepikt over agressief gedrag tijdens zijn studie? Informatie verspreiden is geen agressief gedrag, ambtenaren fanatiek laten reageren op websites Klinkt meer als agressie en riekt zelfs naar extremisme. De minister “ergert zich groen en geel” en “de chagrijn is nu des te nadrukkelijker, omdat ook de inentingscampagne tegen baarmoederhalskanker eerder dit jaar substantieel onderuit werd gehaald…” Is de minister als sociaal-wetenschapper dan niet op de hoogt van de negatieve effecten van stress, bezorgdheid en agressie op de algemene gezondheid en de invloed op het immuunsysteem? Blijkbaar niet en al eerder kon hij het woord Thimerosal ook al niet goed benoemen. Zelf een gezondheidsexpert dus, ik ben benieuwd naar de kwalificaties van zijn dienaren die straks onze vrijheid van meningsuiting komen verzieken. Het goede nieuws is dat de gevaccineerde kat die in het nauw zit, blijkbaar zulke gekke sprongen dient te maken, dat het zo wel overduidelijk wordt wat de ware motieven zijn en wie er nu “kul en larie” (zijn dat gerechten?) uitkramen.

Nu is het de beurt aan Karel en Caroline van Huffelen om gedemoniseerd te worden blijkbaar. Volgens de Telegraaf “Een voormalige accountant-belastingadviseur en zijn spirituele vrouw, die het kennelijk als hun hogere missie zien “de mensheid te behoeden tegen het kwaad van deze tijd”, door het tijdens lezingen aanroepen van aartsengelen, het openen van ‘sterrenpoorten’ en het oproepen van om de energie van walvissen en dolfijnen vrij te geven ten nutte van de kommerende mens.” Misschien helemaal niet zo’n gek idee om dit allen te doen als de aanval van het kwaad in de vorm van Klink’s afweersysteem begint het schadelijke desinformatievirus te verspreiden op het net nietwaar (heeft u al een goed ‘anti-Klinkklare onzin virus’programma?). Vervolgens wordt de informatie over de schadelijke effecten van straling die zij in hun uitstekende boek ‘Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk’ (met vooral veel wetenschappelijk bewijs!) ook behandelen, belachelijk gemaakt. Waarom eigenlijk? Het is toch duidelijk dat we een directe vergelijking kunnen trekken met de neurotoxische, kankerverwekkende en imuunsysteem vernietigende effecten van vaccinaties als het om de straling van mobieltjes en DECT telefoons gaat? Wist u dit nog niet/ Nu u het wel weet begrijpt u misschien waarom ook hier tegenaan geschopt dient te worden Klink en zijn ‘nagels’.

Na de associatie met Jomanda te leggen, vervolgt de Telegraaf met “In hun internetbrief zaaien zij onrust en twijfel.” Nee, dat doet het ministerie van Volksgezondheid wel door de afweige informatie, de Klink-klare leugens en dit soort acties. Als deze er al niet waren, want in dezelfde Telegraaf valt te lezen dat er juist veel twijfels zijn over de vaccinatie, hoe ironisch…Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich niet e vaccineren. Ik ben benieuwd of ook deze vrijwillige’ keuzes worden beloond met een banner (misschien een op het voorhoofd zodat het duidelijk zichtbaar is?) En ook Coutinho komt nog even langs (u weet wel, die man met dat misdadige schandaal met bloed van homoseksuelen, waarna later ontslag volgde en een promotie naar het RIVM, waar Ab Osterhaus hem al eerder voorging.) Hij begint over de nanochips die mogelijk in de vaccins zouden kunnen zitten, “…waardoor de industrie de mens kan ‘volgen’ en onder controle kan houden. Onzin. Ik bedoel maar…Wie gelooft nu zoiets?” Coutinho gelooft niet dat de mens niet gevolgd kan worden, maar zal ongetwijfeld wel blij zijn dat de individuele vrijheid van meningsuiting ‘vervolgd’ kan worden door het ministerie van Volksgezondheid.

Ook hier wordt weer flink gedemoniseerd, gefilterde informatie doorgespeeld en gewezen op de afwezigheid van medische kennis. Opvallend is wel dat een socioloog die bijna kwik niet kan onderscheiden van kwek of kwak, wel minister van Volksgezondheid kan zijn blijkbaar. En zijn er niet genoeg auteurs en onderzoekers die degelijk inforamtie en studies kunnen onderzoeken? Het is overduidelijk dat er studies boven water zijn gekomen die totaal haaks staan op wat door klink en Coutinho wordt vertolkt als de ‘waarheid’ over vaccinaties. Het is goed dat deze studies genoemd worden en de essentie en conclusies van deze studies zijn ook voor een leek heel duidelijk interpreteerbaar en begrijpelijk: vaccinaties zijn niet effectief en potentieellevensgevaarlijk. Ik heb Coutinho overigens al eens eerder verzocht om een open discussie aan te gaan, maar hij heeft dit nog niet aangedurft blijkbaar. Als neuropsycholoog leer je na een academische bio-wetenschappelijke universitaire studie van alles op het gebied van (psycho)farmaca, drugs en farmaceutische middelen, gezondheidsleer, geneeskunde, gezondheidszorg, neurologie, cognitieve en neurologische functies en stoornissen, neuropsychologie, immunologie, psycho-neuroimmunologie, endocrinologie, fysiologie, biochemie, psychiatrie en een uiteenlopend scala aan onderwerpen met betrekking tot gezondheid en ziekte. Als autodidact en onderzoeksjournalist kun je dan vervolgens na je studie met deze kennis verder onderzoek doen naar de effectiviteit en bijwerkingen van vaccinaties. En dan vind je bij grondig onderzoek een wetenschappelijk berg aan bewijs die er niet om liegt. En precies dat bewijs wordt systematisch onderdrukt lijkt het wel, hoe kan het anders dat Coutinho, Osterhau en Klink deze studies allemaal niet kennen?

En vergeet niet dat je ook als niet-wetenschapper een zwaar besmettelijke ziekte hebben waartegen niet gevaccineerd kan worden. Deze ‘ziekte’ heet betrokkenheid en uit zich in alle bewijsvoering die systematisch aantoont dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, uit te dragen. En dat is nu precies wat anderen die geen wetenschappelijke achtergrond hebben, ook doen. Op deze manier de nadruk blijven leggen op de medische achtergrond is erg flauw en lichtelijk arrogant. Het gaat toch om de volks-gezondheid, minister Klink? De gezondheid van mensen (soms zijn wetenschappers ook mensen, soms zijn het eerder schetenwappers omdat ze onzin verkondigen en we weten dat ‘zachte heelmeesters stinkende wonden’ maken) staat toch centraal dacht ik? En gezondheid gaat ons toch allemaal aan? En een vrijwillige vaccinatiecampagne blijft toch altijd vrijwillig, dit is toch een keuze die een ieder voor zichzelf mag uitmaken? Rare jongens die ambtenaren. In ieder geval is het duidelijk hoe we nu over de democratie en vrijheid van meningsuiting mogen denken: “Being paranoid doesn,t mean nobody is following you.” (een wel erg rake ‘Loesje’ of was het ‘Louche’ tekst, in dit verband.)
“Veel twijfel over nut griepprik” en “Vrees voor vaccins” zijn overigens de twee andere kopjes met tekst en uitleg in dezelfde editie van de Telegraaf, misschien is dit nog veelzeggender dan al het bovenstaande…

Ook veelzeggend is het kopje boven de voorpagina van het Algemeen Dagblad van vandaag; “Huisartsen negeren prikbesluit.” Men doelt echter niet op niet vaccineren, maar op het feit da peuters in sommige plaatsen nu al ingeënt worden, ook al mag dat niet door huisartsen gebeuren en al zeker niet voor 23 november. Coutinho en klink zouden furieus zijn…
Op pagina 4 van dezelfde krant staat ook dat minister Klink de “onzinverhalen te lijf gaat”. Wederom agressieve taal voor een minister die aan zijn en onze bloeddruk dient te denken…Hoogleraar Timmermans concludeert dat dit tegengas (anti-kwik?) rijkelijk te laat is, zoals ik ook al heb gemeld (maar mogelijk met een andere onderliggende gedachte.) En over het mislukken van de HPV-vaccinatiecampagne (die was toch alleen ‘uitgesteld’, vaccineren is toch belangrijk als bescherming dacht ik?) zegt ze: “Internet heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, maar dat is niet de reden dat het gebeurt. De berichten vallen in vruchtbare bodem. Daarom gaan mensen zich er massaal druk om maken.” Aha, de kweekcultuur die oprechte bezorgdheid heet, is blijkbaar effectiever dan de kweekbodem met virussen, of vreemd DNA, gemalen apennieren, eieren, insecteneiwit, genetisch gemanipuleerde stoffen, vreemdsoortig eiwit, retina’s van geaborteerde foetussen of wat dan ook gebruikt wordt als kweekbodem om vaccins mee te maken, interessant! Huisartsen blijken overigens een ander vaccin te geven dan de GGD straks (en dat terwijl de artsen de spuit niet mogen indienen, en al zeker niet voor 23 november). “Huisartsen spuiten met Focetria, kinderen die eind deze maand bij de GGD worden ingeënt krijgen Pandemrix toegediend. Volgens het RIVM zijn beide vaccins getest en veilig bevonden.” Twee verschillende vaccins en dat te vroeg en niet volgens afspraak dus. Daar komt u ook pas vandaag achter, vermoed ik. Misschien moet ik het nog eens benadrukken: vrije keuze, recht op vrije meningsuiting, recht op zelfbeschikking en gezondheid zijn allen een groot RECHT! Trek een recht daarom niet scheef en respecteer individuele keuzes en meningen op het gebied van de Volksgezondheid, wie deze keuze of mening ook vertolkt of ‘vertegenwoordigt’! Wordt vervolgd, hopelijk alleen in tekst…
geinteresseerd bent in de democratie, het zelfbeschikkingsrecht, het recht op een vrije keuze (vooral mbt gezondheid) en een vrije mening waardeert dient u dit te lezen.

Mijn excuses als de tekst nog wat mist aan structuur, het is wat mij betreft te urgent en te actueel om niet nu al te sturen. Opmerkingen en/of aanvullingen of correcties zijn welkom, maar publicatie, plaatsing en delen vooral!

Dit artikel behandelt feitelijke informatie, en hierna gaan wij hier verder aan een prachtig vredesproject met de liefd evollenieuwe song 'Prayer for the Children' (in samenwerking met kinderen over de hele wereld, binnenkort meer hierover), maar ik hoop dat u de ernst van dit artikel ook kunt waarderen. Deleten staat natuurlijk vrij.

Collega's en vrienden als Karel en Caroline van Huffelen en ook Desiree Rover worden respectloos behandeld in de media en ik heb onder andere een verslag gemaakt van de propaganda die de afgelopen weken heeft plaatsgevonden in de reguliere media.
Minister Klink opent letterlijk de aanval op de vrijheid van meningsuiting en gaat ambtenaren websites laten controleren.

Graag zoveel mogelijk verspreiden, maar alleen als dit goed voelt en u achter de inhoud van mijn artikel staat!

Drs. John Consemulder
www.healingsoundmovement.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten