dinsdag 13 juli 2010

Balkenende: ‘Calvijn verbood rente’


Vanmorgen zag ik premier Balkenende in een kerk het Calvijnjaar memoreren (Grote Kerk Dordrecht, 29 mei). Hij noemde Calvijn een maatschappijhervormer en gaf aan de laatste tijd over een aantal leerstellingen gemijmerd te hebben. Het eerste wat hij noemde was het renteverbod, dat Calvijn kennelijk onderschreef. ‘Het renteverbod is één van die lessen die ik van Calvijn heb geleerd’, ze de premier. De premier sprak over ‘mensen die zichzelf verrijken ten koste van anderen’. Minister Donner keek zowaar even berouwvol.
Het was op zich moedig van de premier om dit zo prominent naar voren te brengen. Ten eerste omdat zijn regering zojuist zonder het volk op enige manier te raadplegen, miljarden aan gemeenschapsgeld in de armen van medogenloze geldwolven heeft gegooid; in een zwart gat waaruit niets ooit weer tevoorschijn komt.
Het is ten tweede moedig omdat ook hij best wist dat niemand bij het renteverbod direct denkt aan Calvijn. Iedereen denkt daarbij aan de Islam. Maar iedereen denkt aan de Islam als een achterlijk systeem van een woestijvolk, dat onmogelijk kan wedijveren met de verfijning van de ‘moderne economie’. Door het renteverbod naar voren te halen, zette premier Balkenende ook de Islam, gewild of ongewild, in een compleet ander daglicht. Hij noemde de Islam natuurlijk niet. Dat zou vloeken in de kerk zijn geweest.
Hoe dan ook, de Islam hecht geen waarde aan labeltjes. Zij hecht waarde aan daden. Als de christenen zich plotseling weer bewust worden van het christelijke verbod op rente, stel ik voor dat we de handen ineenslaan en deze vorm van uitbuiting in Nederland afschaffen.
Allah schaft de rente af en doet de weldadigheid toenemen. En Allah heeft niet lief alle ondankbaren en zondaren. (…) O gij die gelooft, vreest Allah en doet afstand van de rest van de rente, als gij gelovigen zijt. Maar indien gij dit niet doet, bereidt u dan ten oorlog met Allah en Zijn boodschapper; indien gij berouw hebt is voor u het oorspronkelijke kapitaal: zo zult gij geen onrecht doen, noch zal u onrecht worden aangedaan. En indien iemand in verlegenheid is, laat er dan uitstel zijn tot het hem past. En wanneer gij kwijtscheldt is het beter voor u; wist gij het slechts.
(Koran 2:277-281)

First posted by ABDUL HAQ ON 06.14.09 @ 12:32 PM 
bron:  http://spiritualchange.blogsome.com/2009/06/14/balkenende-calvijn-verbood-rente/trackback/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten