woensdag 10 november 2010

Belastingvrijstelling vrijmetselaars doet mijn samenzweringshart wederom sneller kloppen!

Natuurlijk zit hier een luchtje aan. Het kan toch niet zo zijn dat dit goede doel als het ware ook een godsdienst cq kerkgenootschap is? Het is vast werk van een stelletje PvvDers. Die ervan houden lekker geheim te doen. En de "Opperbouwmeester des Heelals"  die lachen in hun vuistje.

De telegraaf doet kond van het volgende bericht:
AMSTERDAM - De Orde van Vrijmetselaren hoeft voortaan geen belasting meer af te dragen over ontvangen giften. Het genootschap staat sinds gisteren te boek als goed doel.
Staatssecretaris Weekers (Financiƫn) liet weten dat hij zijn cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft ingetrokken. Hiermee staakt de bewindsman zijn jarenlange verzet. Met als gevolg dat het gezelschap definitief het etiketje 'algemeen nut beogende instelling' krijgt opgeplakt. Het kan nu aanspraak maken op allerlei fiscale voordeeltjes.

De orde is een 'religieus' gezelschap voor uitsluitend mannen, dat nadenkt over belangrijke levensvragen. Het staat bekend als een elitaire club voor onder anderen politici, schrijvers en cultuurfilosofen. Ons land telt ongeveer 6000 vrijmetselaars. De bijeenkomsten zijn veelal besloten.

Belastingexpert Monique Ligtenberg van Fiscaal Up to Date noemt het toekennen van de anbi-status opmerkelijk. "Het gaat hier niet om een goed doel als het Rode Kruis of de Dierenbescherming. Het genootschap maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen en dient nou niet bepaald een algemeen belang."


De Quote gaat er verder op in:

Vrijmetselarij vindt broeder in Gerechtshof
Vrijmetselarij vindt broeder in Gerechtshof
Sappig nieuws voor alle complotdenkers onder u; de vrijmetselarij in Nederland is door het Gerechtshof in Den Haag gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), lees: goed doel. Daarom kan deze geheimzinnige genootschap, met vele vertakkingen door het hele land, nu aanspraak maken op een fikse fiscale korting op erfenissen, schenkingen en giften. De wet schrijft voor dat sinds 2008 kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen in aanmerking komen om als ANBI te worden gekwalificeerd. De Orde van Vrijmetselaren zag haar kans schoon, omdat zij zichzelf als levensbeschouwelijk ziet. Maar de ANBI-aanvraag werd door de Belastingdienst afgewezen. Om als ANBI gekwalificeerd te worden – zoals Greenpeace, War Child en het Rode Kruis – moet een instelling namelijk aan verschillende voorwaarden voldoen, waaronder dat het voor minstens 90% zich inzet voor het algemeen belang. Vandaar dat bijvoorbeeld een sportvereniging geen ANBI is, omdat het slechts het belang van haar leden behartigt. Maar de broederschap, waarvan aangenomen wordt dat ook een onbekend aantal Quote 500-grootheden daarin gezelschap houden net als wijlen Frits Philips en wijlen Albert Heijn senior ooit deden, was door de afwijzing van de fiscus niet uit het veld geslagen en tekende bezwaar aan. De rechtbank in Den Haag verklaarde het bezwaar gegrond, waarop de Belastingdienst in hoger beroep ging. Het Gerechtshof gaf de vrijmetselaren echter wederom gelijk. De vrijmetselarij, wat in de volksmond toch vooral als een geheimzinnig clubje notabelen bekend staat, wordt door het Hof namelijk als een vorm van religie aangemerkt. Het Hof kreeg daarbij de behulp van Prof. Dr. A.W.F.M. Van de Sande, emeritus hoogleraar Vrijmetselarij aan de Leidse Universiteit (een stoel die door de Orde van Vrijmetselaren is gesticht en wordt gefinancierd), die stelt dat de vrijmetselarij het heilige weergeeft in haar symbool ‘Opperbouwmeester des Heelals’ en dat alle werkzaamheden in de loge plaatsvinden ter ere van dat symbool. De maƧonnerie kan dus nu fijn schenkingen doen en met giften strooien zonder daarvoor belasting te betalen. Bovendien kunnen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Bron: http://geld.nl.msn.com/miljonairs/quote.aspx?cp-documentid=155057619

Geen opmerkingen: