vrijdag 19 november 2010

Nog meer corrupte zaken die de kop opsteken vanuit ons ""vertrouwelijk"" aangestuurd machtsysteem

Nog meer corrupte zaken die de kop opsteken vanuit ons ""vertrouwelijk"" aangestuurd machtsysteem. Wie trapt er nog in? Het volk een zogenaamde pandemie aanpraten om ons vervolgens te laten vaccineren met een giftige cocktail dat een zogenaamde verzonnen varkensgriep zou moeten weren. Het gevolg is dat we juist ziek worden van het vaccin zelf!! Beste mensen, deze truc is ook gedaan met de zogenaamde polio uitbraak, NA de vaccins werden de mensen ziek terwijl er helemaal geen polio uitbraak in eerste instantie was. Maar niemand legt deze link! Het ziekmakende goedje zat gewoon in het vaccin zelf! En zo is het met alle medicijnen en vaccinaties, er zit GIF in en het maakt je ziek op termijn. Wordt bewust wat er gaande is en kijk eerst WAT het is en WAT het doet. Kwik is bijvoorbeeld het meest giftige goedje op deze planeet. Kijk ook eens op www.verontrustemoeders.nl en woon een lezing bij.

Zembla: griepprik is onnodig
19 november 2010
Het programma Zemblaonderzocht nut en noodzaak van de jaarlijkse griepprik. Vier miljoen Nederlanders worden ingeënt, en denken daarmee klaar te zijn voor de naderende winter. Maar de prik werkt niet of nauwelijks. En de artsen die ‘m adviseren hebben ook nog eens sterke banden met de farmaceutische industrie.
Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Gezond Verstand wint van Farmaceutische Industrie
Thursday, 18 November 2010 12:41

Schertsonderzoek
CAPELLE A/D IJSSEL – De Mexicaanse griepvaccinatie is sterk bekritiseerd. De advisering door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Nederlandse Gezondheidsraad zou beïnvloed zijn door farmaceutische bedrijven die pillen en vaccins verkopen. Voormalig minister Klink beloofde een onafhankelijk onderzoek.
Honderden miljoenen euro’s werden over de balk gegooid aan ingekocht vaccin. De Gezondheidsraad adviseerde zelfs twee vaccins per Nederlander in te slaan. De raad stond daarbij sterk onder invloed van viroloog professor Osterhaus en directeur Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Onder invloed van Osterhaus adviseerde de Gezondheidsraad eerder om als enig land in Europa, gezonde mensen niet vanaf 65 jaar te vaccineren, maar reeds vanaf 60 jaar.
Ook op advies van de Gezondheidsraad werden massaal Tamiflu-tabletten ingekocht, die volgens de Europese registratieautoriteit EMA geen aangetoonde bescherming tegen griep bieden en die inmiddels niet ongevaarlijk zijn gebleken. Japanners slikten ze massaal en dat veroorzaakte de dood van ten minste 120 mensen.
De kritiek op de Mexicaanse griepvaccinatie verstomde nadat voormalig minister Klink een onafhankelijk onderzoek beloofde. Dat is bijna 1 jaar geleden. Wat is er sindsdien gebeurd?
De Raad van Europa heeft een rapport uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat mensen met lucratieve bindingen met de farmaceutische industrie meebeslisten over adviezen die miljarden hebben gekost. Volgens het rapport verruimde de WHO kort tevoren de omschrijving van pandemie, wat staat voor ernstige wereldwijde epidemie.
Op die manier kon een onschuldige epidemie worden uitgeroepen tot pandemie. Vervolgens betekende dat de inwerkingtreding van miljardencontracten voor de levering van vaccin op grond van eerder gemaakte afspraken.
De kritiek richt zich dus op de advisering door WHO en Gezondheidsraad. Voor minister Klink en voor de uitvoering van de campagne bestond niets dan lof. Hij had geen andere keuze dan de uitgebrachte adviezen op te volgen.
Onder druk van de kritiek zegde Klink het onafhankelijke onderzoek toe. De aanbesteding is nu eindelijk gegund aan bureau Berenschot. Bij lezing van de opdracht blijkt dat geen kosten-batenanalyse zal worden gemaakt. Dat is begrijpelijk, want er zijn geen baten aan te wijzen. Influenzavaccinatie geeft, anders dan veel mensen denken, geen aangetoonde vermindering van sterfte. Zelfs Osterhaus heeft dat expliciet gesteld in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Knappe marketing
Wetenschappers verheffen thans hun stem tegen het niet bewezen nut van influenzavaccinaties en dringen aan op deugdelijk onderzoek. Griepvaccinatie werd geïntroduceerd met hulp van knappe marketing. Die schermde met een hogere sterfte onder de gehele bevolking in tijden dat het influenzavirus rondwaart. Maar er circuleren dan honderden virussen en de oversterfte kan ook berusten op geheel andere oorzaken.
Maar nu de adder onder het gras. De adviezen van Gezondheidsraad en WHO blijken niet betrokken te mogen worden bij het onderzoek, aldus de aanbestedingsopdracht van de minister. Dat nu maakt het onderzoek van Berenschot zinloos. Alle kritiek richt zich immers op die adviezen en die kritiek was aanleiding voor het onderzoek. Het enige wat onderzocht kan worden, is de uitvoering van de uitstekend verlopen vaccinatiecampagne. De uitkomst laat zich raden. Is hier sprake van een listig bedachte doofpot?
Gelukkig verrichten ook anderen onderzoek. Deze week presenteert het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin een eigen evaluatie. Hopelijk is dat een goed alternatief voor dit schertsonderzoek.
Hans van der Linde
Huisarts te Cappelle a/d IJssel.
Bron: Wuz.nl (Het artikel is inmiddels verwijderd door de Telegraaf)
Bron: http://www.niburunews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=211:gezond-verstand-wint-van-farmaceutische-industrie&catid=14:radiation&Itemid=33