donderdag 10 juni 2010

De grote partijen zijn de macht aan het verliezen


De grote partijen zijn inderdaad de macht aan het verliezen. Dit komt door een aantal punten:

Ø  de partijen hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum  De grote partijen van nu zijn ontstaan na de oorlog en samengevoegd enz. De generatie van toen stemt ouderwets en dat is nog een grote groep ja!


Ø  diezelfde generatie was al op 15 jarige leeftijd aan het werk en heeft geen studie kunnen volgen omdat er geld verdient moest worden. Door het gebrek aan kennis heeft de politiek die macht misbruikt om zo die achterban dom te houden. bewuste machtsmisbruik. dit is m.i. ook de reden waarom er op onderwijs en voornamelijk dan op de studenten word bezuinigd (men wil geen slim volk uit eigen belang en partijbelang)

Ø  de generatie van nu heeft (vaak wel) gestudeerd dus is het helemaal niet zo gek dat de macht van de grote partijen  nu aan het afbrokkelen is.

Ø  er nu een revolutie gaat komen (hoe dan ook). Maar voordat dat gebeurt zien we nog dat NL verandert in een dictatuur (als het dat nog niet was)  Ja een dictatuur. De macht van het geld gaat de rol van dictator nog meer en nog grotere rol spelen. (zie de afgelopen campagne van de VVD) De campagne van VVD was hard en asociaal. De campagne van VVD word betaald door de grootgeldbezitters die hun kapitaal zien verminderen, en dat moet met alle middelen bestreden worden. Op twitter werd iedereen afgekraakt die anders denkt dan VVD, en niet (alleen) op de inhoud maar veel meer op persoon. CPB was m.i. duidelijk wie er bij VVD de crisis die ze zelf veroorzaakt hebben mag betalen.

Ø  het niet zo verwonderlijk is dat er partijen als Nieuw Nederland ontstaan die tegen de oude politiek aanschoppen, zo zien we de laatste jaren een toename in het aantal nieuwe partijen (logisch). En hoe meer tegenspraak de oude politiek krijgt des te harder ze optreden tegen deze "invasie" en ja met alle middelen, ook in de media zijn deze dictators geinfiltreerd. Voorbeeld Lot Feijen krijgt zelfs met haar mediaconnecties geen poot aan de grond. Het is dan ook bewust dat de politiek BNN verboden heeft een politieke partij op te richten. Waarom mag een omroep dat niet en een kerk mag het wel? Dat is uit angst voor verlies van macht! Simpel!

Ø  het ook niet verwonderlijk is dat er nu meer (schijn)democratie ontstaat. Laat ik dit even uitleggen. Er zijn de laatste paar jaar vordeingen gemaakt op gebied van inspraak. Er kan nu in de gemeenteraad en op landelijk niveau (schijn)invloed worden uitgeoefend dmv burgerinitiatieven (men kan een onderwerp op agenda plaatsen als burger) er kan een petitie worden aangeboden. Voor een burgerinitiatief zijn handtekeningen nodig. Voor een petitie niet maar zet wel kracht bij. Dat dit allemaal zoethoudertjes zijn lijkt me duidelijk. Echter hoe meer zoethoudertjes er komen des te erger zal de "democratische revolutie" worden.

Ø  De democratie zoals Thorbecke die voorgesteld heeft en tegelijkertijd gewaarschuwd heeft voor te veel machtconcentratie (er is nl geen scheiding der machten). Iedereen die dat gelooft moet zich realiseren dat de 2e kamer zowel uitvoerende macht als controlerende macht bezit. Dat kerk en staat niet gescheiden zijn, (CDA, SGP, CU bewijzen het tegendeel). Wetgevende macht ligt ook bij de rechterlijke macht (jurisprudentie). De machtsverdeling ligt nu heel anders dan oorspronkelijk bedoelt was. De scheiding der machten was oorspronkelijk Wetgevende, Uitvoerende, en Rechterlijke macht. Helaas zijn daar nog 3 machten aan toegevoegd en wel de ambtelijke macht (bureaucratie) is bewust gecreeerd om het volk dom te houden. Vaak is een ambtenaar op een ministerie ook beter op de hoogte wat er zich afspeelt en hoe de zaken geregeld moeten worden dan een minister; vandaar dat ik (ZEKER NU) een zakenkabinet een goed plan vind.De vijfde macht is de media die dus door de politiek is geinfiltreerd en de zesde macht zijn de pressiegroepen. MAAR daarnaast zie ik een nog veel grotere macht. De zevende macht noem ik GELD. Deze macht heeft zich in alle zes voorgaande machten geinfiltreerd en is dus de baas in NL. Helemaal niet verwonderlijk dat er in NL veel opstand is/ komt tegen graaierij, hebzucht. Er is veel armoe (ook bewust gecreeerd) Het woord armoezaaiers dat zijn dus degenen die de armoe gezaaid hebben. Het woord word dus vaak verkeerd gebruikt (maar dat terzijde). Omdat de macht van het geld steeds groter word, worden de afstanden tussen hoge en lage inkomens steeds groter, word de samenleving individueler en respectlozer. Dat moeten we niet willen.

Ø  wanner je alle stemmen van alle nieuwe partijen opgeteld blijkt: samen hebben we ongeveer een halve zetel. Wat kunnen we met deze info? Ik sta open voor een discussie hierover.