vrijdag 11 juni 2010

Partij van de Zon

STEM OP UZELF!
WANT IEDER MOMENT DAT U EEN KEUZE MAAKT IN WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN CREERT U HET LEVEN OF LIJDEN OM U HEEN

MANIFEST
Het Concept van Uniciteit ofwel Eenheid is eigenlijk slechts een manier om dingen te verklaren in een wereld die bol staat van tegenstrijdigheden ofwel dualiteit.

Vroeger wist men niet hoe dingen ontstonden, hoe de natuur werkte.
Dus verzonnen ze hun eigen verhaaltjes en schiepen ze in de Griekse en Romeinse tijd
Goden naar hun eigen menselijk evenbeeld.
Goden die boos worden, als mensen zich niet goed gedragen.
Goden die mensen straffen met ziektes, honger, epidemieën en natuurrampen.
Mensen in de klassieke oudheid noemden dit allemaal daden van de Goden.

Maar wat gebeurt er wanneer wij als mensen als enige volledig verantwoordelijk blijken te zijn voor al onze woorden, daden en gedachten ofwel oorzaken en de resultaten ofwel gevolgen van deze evenwichtige of onevenwichtige woorden, daden en gedachten.
Zouden wij ons als mens in de 21e eeuw dan anders gaan gedragen.
Zouden wij wat voorzichtiger zijn in hetgeen wij zeggen, doen en denken.
Zouden wij onze naasten gaan behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.
Alsof wij allen samen eens EEN zijn geweest in een tijd voordat er Goden bestonden.
Naast het feit dat alle natuurlijke systemen aan verandering onderhevig zijn en voortdurend evolueren, moeten we ook begrijpen dat al deze systemen in werkelijkheid de hele dag beïnvloed worden door ons eigen gedrag ofwel woorden, daden en gedachten.
Als mens onafhankelijk van de Natuur zijn is een illusie.
De mens is niet meer dan een onderdeel van de hele Natuur waarbij de menselijke Cultuur niet meer is dan een tijdelijke illusie.
De Natuur als samenstelling van de zon, planeten, aarde, planten, dieren, mensen en elementen.
De Natuur als samenstelling van van elkaar afhankelijke variabelen van oorzaak en gevolgen die alleen maar als geheel samen kunnen bestaan.

Je ziet geen draadjes die je met de natuur en het milieu verbinden, dus lijkt het net, of we er los van staan.
Maar als we de vruchtbare aarde weghalen sterven we binnen 1 maand.
Maar als we de zuurstof weghalen sterven we binnen 1 minuut.
Maar als we de zon weghalen sterven we binnen 1 seconde.
De Zon die ons letterlijk het fysieke leven geeft en alle energie die nodig is om van te leven.
Dus zijn we verbonden.


Voor het oplossen van de huidige aardse problemen moeten we dan ook naar het Eenheids ofwel Totaalplaatje van de Natuur kijken anders vervallen we in microscopische deeloplossingen die uiteindelijk tot niets leiden en de situatie vaak alleen maar verergeren.
Het draait dus niet alleen om de menselijke beleving op deze planeet maar om alles als geheel.
We weten immers allemaal dat we niet kunnen overleven zonder de zon, aarde, planten en dieren.
We weten ook dat we zonder de vier elementen niet kunnen overleven.
Dus wanneer gaan we daar eens echt rekening mee houden.
Met uiteindelijk ons totale zelf dus.
Want als wij beginnen met de wereld om ons heen te verzorgen dan verzorgt de wereld ons automatisch ook in overvloed.
Dan ben je pas echt Succesvol.
Succes is afhankelijk van hoe goed je met de wereld om je heen als jezelf kunt leven.

Ik geloof dat ongewapende en onvoorwaardelijke liefde het laatste woord zullen hebben in de werkelijkheid van onze wereld.
Dr. Martin Luther King Jr. 1929-1968


Pas wanneer we samen gaan beseffen dat de integriteit van ons persoonlijke bestaan volledig afhankelijk is van de samenhang van al het andere in onze wereld, dan pas begrijpen we de werkelijke betekenis van leven en onvoorwaardelijke liefde.
Want leven en liefde is allesomvattend en pas wanneer je alles om je heen als jezelf ziet kunnen er geen oordelen en voorwaarden meer bestaan omdat we allemaal alles tegelijk zijn.
Een vreedzame, evenwichtige en rechtvaardige wereld van overvloed is alleen maar te realiseren wanneer wij als volwassen onze kinderen en kleinkinderen nu beginnen op te voeden en onderwijzen in het WE ZIJN ALLEMAAL SAMEN EEN bewustzijn. Het bewustzijn van natuurlijke en oneindige verbondenheid. De verbondenheid die tot evolutionaire groei leidt.
De gehele aardse gemeenschap zal deze stap naar een nieuw bewustzijn moeten nemen willen wij in de komende jaren als ras overleven om tot in de sterren te groeien.
En de eerste die deze Stap kan nemen bent U!
Want alleen een bewust voorbeeld doet bewust volgen!
We moeten dus gaan beseffen dat de hele wereld De Community is en niet de lossen delen, rassen, landen, geloven, waarden en normen etc.
Je moet voor de hele gemeenschap leren zorgen anders loop je tegen serieuze problemen aan.
Er is maar een waar geloof.
En dat is het geloof in Ons Samen Als EEN.
En het is niet alleen een gemeenschap van mensen maar ook van sterren, planeten, bomen, planten, dieren en de elementen waaruit we fysiek uit opgebouwd zijn en ons fysieke leven aan te danken hebben.
En pas wanneer we dit daadwerkelijk in onze woorden, daden en gedachten gaan beseffen kunnen we van echte Gezondheid en Geluk gaan Genieten.
Ofwel hetgeen, als u echt eerlijk bent tegen uzelf, u vandaag nog mist in uw leven.
U overleeft en vecht de hele dag tegen ziekten, armoede en ellende.
En dat is niet het ware leven zoals het eens bedoeld is geweest.
U kunt (on)natuurlijk ook blijven genieten van uw angst verslaving?
Noemen we dit spiritualiteit of is het gewoon Levensvreugde.
De Vreugde om het leven te genieten is al haar facetten zonder grenzen in ruimte en tijd.
Het leven in Verbondenheid omdat alleen volledige verbondenheid met alles ware Levensvreugde kan schenken aan iedereen die met dat ENE verbonden is.
Verbonden met ALLES wat tegelijkertijd jezelf is.
Is dat niet de enige kant aan onszelf die werkelijk en waar voelt in alle chaos en verwarring van de waan van de dag.
Iedereen voelt deze waarheid diep in zichzelf roepen.
De hele dag.
Net zolang tot je intuïtief weer wakker wordt in Alles wat je in wezen bent.
Het is een wonderbaarlijk gevoel van rust.
Je herkent het direct want iedereen heeft dit serene gevoel wel eens voor een paar seconden meegemaakt in zijn of haar leven.
Maar je kon het niet vasthouden omdat je bewustzijn door het verwarde ego en beperkende 5 zintuigen van goed en kwaad nog niet echt verbonden waren met alles en iedereen.
Het was wel een roep om naar huis terug te keren.
Je thuis in de Eenheid.
Je ware thuis dat met geen geld van de wereld gekocht kan worden maar alleen qua bewustzijn innerlijk groeit zodra je je hierop Focust c.q. Afstemt in woorden, daden en gedachten.
Eerst een minuut per dag.
Dan twee.
En dan weer voor altijd.
Durft u vandaag de beslissing te nemen om 1 minuut lang niemand in woorden, daden en gedachten te (ver)oordelen?
Durft u het vandaag aan om de hele wereld om u heen als uzelf te zien?
De keus is aan U en U AL-EEN.

Een buitenaardse bezoeker zou meer overeenkomsten dan verschillen tussen de mensen vinden.
Want al onze levens in heden, verleden en toekomst zijn kosmisch met elkaar verbonden.
Wij mensen hebben de atomen aanschouwd maar het leven niet begrepen.
Zouden we ons op zijn minst niet eens moeten afvragen waar we nou echt vandaan komen.
Wie ben Ik.
Waar Kom Ik Vandaan.
Waar ga ik Naartoe
Dit zijn echte Levensvragen die iedereen vroeg of laat in zijn of haar leven stelt.
Zijn deze fundamentele vragen de weg naar een onsterfelijk bewustzijn en bewuste creatie welke iedereen in ruimte en tijd zal lopen voordat hij of zij weer in de Eenheid Wedergeboren wordt.
We zijn niet alleen.
Niet alleen op deze prachtige aarde Maar ook niet in de oneindige kosmos van mogelijkheden en ervaringen.
We zijn het aan onszelf verschuldigd om weer op zoek te gaan naar ons Gehele ofwel weer Geheelde Zelf.
Heeft U de eerste stap al genomen door alleen de wens hiertoe uit te spreken.
En dan de antwoorden die u Intuïtief krijgt stap voor stap dag na dag te zeggen, doen en denken.


Het is tijd om te Verenigen wat onze oude hiërarchische op angst en verwarring gebaseerde, economische en sociale systemen, uit elkaar hebben gedreven in de afgelopen 2000+ jaar.
Verbondenheid i.p.v. Verdeel en Heers
Overvloed i.p.v. Brood en Spelen
Om uiteindelijk samen weer een duurzame wereld en gemeenschap te creëren die wij als erfenis doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen opdat zij niet in onze voetsporen zullen treden.
Een gemeenschap waar alles en iedereen voor elkaar zorgt omdat dit weer Normaal is.
Een gemeenschap waar alles en iedereen weer met elkaar verbonden is omdat dit weer Normaal is.
Een gemeenschap waar economische groei en revolutie vervangen wordt door Eenheidsgerichte Persoonlijke Bewuste groei en evolutie.
Een gemeenschap waar iedereen weer vrij is omdat dit weer Normaal is.
Een wereld waar vrijheid in verbondenheid hetzelfde betekent als veiligheid en zekerheid.
Omdat niemand er meer AL-EEN voorstaat.
Is dat mogelijk.
Ja, maar alleen als U dat vandaag wilt!

Je persoonlijke overtuigingen, welke deze ook mogen zijn, zijn betekenisloos waar het om de basis levensbehoeften gaat.
Ieder fysiek mens is naakt geboren en heeft onderdak, voedsel, water en de Zon nodig.
Al het overige is luxe.
Daarom is het belangrijk om bewust om te gaan met de natuurlijke grondstoffen want deze zijn het bloed, weefsels en botten van onze aarde.
En als wij hier teveel aan onttrekken of vervuilen stort deze aardse structuur net als een mens in elkaar.
Het is de hoogste tijd dat we stoppen met het nog verder uitputten van de aarde en onze energie voortaan uit de Zon en Wind te halen.


Alle zonne- en windtechnologie is klaar om deze evolutionaire stap voorwaarts te maken.
De stap voorwaarts naar een meer duurzame, gezonde, gelukkige wereld waarvan we allemaal
samen van kunnen genieten.
Een dergelijk duurzaam systeem kan nooit gebaseerd zijn op Machtswellust en Hebzucht ofwel Rangen, Standen en Geld.
Omdat deze vroeg of laat altijd tot kunstmatige schaarste, ongelijke mogelijkheden en zelfvernietiging leiden zoals we vandaag maar weer al tegoed gezien hebben bij de kunstmatig gecreëerde kredietcrisis, klimaatcrisis, gezondheidscrisis en economische depressie.
Verder moeten ideologieën zoals ras, religie, partijen en landsgrenzen die de mensheid verdelen waardoor een beperkte groep kan heersen eens goed onder de loep genomen worden m.b.t. hun doel, waarde en sociale relevantie .
Hopelijk zullen de mensen op aarde eens de illusies en bijgeloof van al deze ideologieën ver achter zich laten om waarlijk als vrij wezens te genieten van de aarde en alles wat daarop leeft.
We moeten iedereen mobiliseren en iedereen (innerlijke) op de hoogte brengen (openbaren) van de inherente corruptie van onze huidige op macht, hebzucht en olie gebaseerde wereld systemen.
Niet om hiermee te vechten en/ of ten strijde tegen te trekken maar door ze als mens volledig los te laten ofwel gewoon niet meer met het Angstspel c.q. Angstverslaving mee te spelen, te lezen, te kijken, te luisteren en/of op te stemmen bij de volgende verkiezingen.

De verkiezingen worden immers niet 1x per vier jaar gehouden maar iedere seconde van de dag o.b.v. van uw KEUZES qua Focus en Afstemming in woorden, daden en gedachten.
Want iedere keer wanneer u zich Focus c.q. Afstemt op iets of iemand wekt u dit middels uw woorden, daden en gedachten tot LEVEN.
Dus AL-EEN als U verandert veranderd de wereld om U heen. Want U bent de wereld! U bent Uw Eigen Creatie!


Om uiteindelijk te kiezen voor de enige duurzame oplossing.
En dat is dat alle macht, geld, grond, natuurlijke grondstoffen en energiebronnen van de wereld en de kosmos daarbuiten ons gemeenschappelijke eigendom als geboorterecht en erfgoed zijn.
Dat iedereen bij zijn of haar geboorte hier EEN niet overdraagbare STEM in krijgt.
De Stem om als mens voor een menswaardig Direct Democratisch bestaan te kiezen en niet de Angst of Geld slaaf te worden van wat voor systeem dan ook.
Samen voor jezelf kiezen dus.
En als U nu besluit om dit zelf vandaag al te gaan doen.
Zult u al ware het een wonder meer mensen als uzelf tegenkomen die in de komende jaren samen een nieuwe duurzame wereld naast de oude wereld gaan vormen om de oude wereld uiteindelijk los te laten in al haar onevenwichtigheid.
En ondertussen informeren en openbaren wij alle mogelijkheden van dit bewustzijn en de technologie die het vandaag al mogelijk maakt om van de Zon te leven.
De Zon die de hele dag en nacht gratis schijnt om gratis energie op te wekken, om gratis uw gewassen te laten groeien, om gratis uw water te zuiveren etc.
Want het begin van het fysieke leven op de aarde is de Zon welke in samenwerking met alle andere elementen het fysieke leven op aarde mogelijk maakt.
Samenwerken i.p.v. Vechten.
Zou dat vandaag al mogelijk zijn denkt en voelt U?
Omdat het niet anders kan.
Omdat we anders in de komende jaren al strijdend ten onder gaan.
Voor niets.
Voor de illusies en meerdere glorie van Goden, Keizers, Koningen en Vaderland.
Dat hebben we in de afgelopen 2000 jaar toch al te vaak gehoord en meegemaakt.
De keuze is aan U!
Want U bent het begin van alle verandering op aarde.
Ten Goede, Ten Kwade of Tot EENHEID.
U kunt natuurlijk doorgaan als slaaf van de een of andere machthebber.
Een machthebber of hebster die de hele dag alleen maar bang is om de macht te verliezen en dus in feite geen leven heeft.
U kunt natuurlijk doorgaan als slaaf van het Angst en Geld systeem.
Een systeem dat in feite nooit bestaan heeft omdat het een illusie was en er geen enkele waarde dan uw geloof en vertrouwen in dit systeem tegenover stond.
U kunt deze wereld natuurlijk ook als een ervaring zien in een van uw vele levens.
Dan is het zaak om gewoon zonder oordelen en verwijten mee te stromen met deze ervaring des levens.
Gewoon om het een keer te beleven.
Dat kan natuurlijk ook!
Maar voor hen die het eens anders willen is het tijd om op te staan.
Omdat u anders in de komende jaren geen leven meer heeft.
Het feit is dat onze huidige maatschappij totaal in verval is geraakt en de betekenis van woorden constant wordt omgedraaid.
  • Genocide heet tegenwoordig Vredesmissies.
  • Vrijheidberoving en censuur heten tegenwoordig veiligheid en bescherming
  • De Massale roof van uw Geld heet tegenwoordig Financiële Reddingsplannen
  • Saneren heet tegenwoordig Stimuleren
  • Chemisch heet tegenwoordig Gezond
  • Kwaad heet tegenwoordig Goed
En zo hebben we in de afgelopen jaren alles letterlijk en figuurlijk omgedraaid.
Totdat u het natuurlijk doorheeft.
Dat er iets niet klopt.
Dat we op deze manier alleen maar onszelf en de wereldbevolking aan het vermoorden, vergiftigen en aan het uitdunnen zijn.
Omdat we even vergeten zijn dat er overvloed aan alles is op aarde en in de kosmos daarbuiten.
Omdat het niet om destructie maar om Bewuste Creatie gaat.
Omdat het niet om verdeeldheid maar om Eenheid gaat.
Omdat het niet om gevangenschap maar om Vrijheid gaat.
Zijn we dat echt allemaal vergeten.
We geven samen Triljarden uit aan Defensie waar jaarlijks miljoenen slachtoffers bij vallen.
We geven samen Triljarden uit om Banken te redden die ons in eerste instantie beroofd hebben.
We geven samen Triljarden uit om Oude Vervuilende Olie industrieën te redden die ons van een
levenswaardig bestaan beroven.
Geld waarvoor ieder kind op aarde gratis gevoed, gekleed en onderwezen kan worden voor 21 jaar.
Het is tijd om in de plaats van massavernietigingswapens iets veel krachtigers op aarde los te laten.
De Kracht van Bewuste Massa Creatie
De gemeenschappelijke bewuste creatie van een meer evenwichtige kosmische wereld op aarde en ver daarbuiten.
Waarom?
Omdat we nu op het breekpunt der tijden staan.
De tijd waarin u gaat kiezen om in herhaling te vallen.
Of
Te kiezen voor wie u in werkelijkheid BENT.
Samen EEN in de wereld van Alles en iedereen.
Of ziet u nog steeds niet dat de wereld van Machtswellust en Hebzucht om u heen aan het instorten is terwijl er tegelijkertijd een prachtige duurzame wereld aan de horizon gloort.
Wacht u tot de armoede, ziekten en ellende straks uw huis is binnengekomen of grijpt u nu in.
Bent u een “Had Ik Maar” persoon die zijn kinderen en kleinkinderen straks niet meer in de ogen durft te kijken omdat zij aan u vragen Papa, Mama wat deed u toen het fout ging met de wereld.
Of een “Ik Heb Het Beste Gedaan Wat In Mijn Vermogen Lag” mens van de toekomst die zich nergens schuldig om hoeft te voelen omdat hij of zij altijd in waarheid geleefd heeft.
Er is niets wat U AL-EEN niet kunt bereiken.
Want de wereld om U heen is uw Eigen Creatie.
Iedere seconde van de dag.
Het onmogelijke mogelijk maken ligt ook voor U vandaag voor het grijpen.
Waarvoor KIEST U vandaag?
Waarvoor KIEST U morgen?
Waarvoor KIEST U iedere seconde van de dag in woorden, daden en gedachten.
Overleven in Angst
Of
Leven in Vrijheid.

De Zon