maandag 21 juni 2010

Waarom de VVD niet met de PVV wil regeren

 VERKLARING
Deze verklaring heeft betrekking op uitlatingen gedaan door de heer G.Wilders (GW) aan zijn tafeldame Mevrouw M.B. Kwint-de Roos, na afloop van het traditionele Kerstdiner van de VVD-fractie in het oude gebouw van de Tweede Kamer in 1991.

Die ontboezemingen werden weliswaar gedaan na alcoholgebruik maar zijn desondanks anno 2010 met de verkiezingen voor de deur, zeer opmerkelijk en zorgwekkend!
Een Nederlands Politicus / Lijsttrekker als informant van een Buitenlandse Inlichtingendienst dient daarop
te worden aangesproken en hoort, naar mening van ondergetekenden, geen toegang te hebben tot gevoelige informatie van strategische- en/of economische aard.
(Mevrouw M.B. Kwint-de Roos fungeerde van 1983 lot 1996 als medewerkster van de VVD-fractie in de Tweedc Kamer.)Zie verklaring bij http://misdaadjournalist.web-log.nl/files/wilders-verklaring-nw.pdf